Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN XUÂN KIÊN
  ÔNG NGUYỄN XUÂN KIÊN
 • Sinh ngày: 01/12/1958
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn:
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 • Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông
 • Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nghệ An
 • Tổng giám đốc Công ty lương thực Miền Trung
NGUYỄN XUÂN ANH TUẤN
  NGUYỄN XUÂN ANH TUẤN
 • Sinh ngày: 05/01/1989
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
CÁC THÔNG TIN KHÁC: