BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG
Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3569.888 - 0238.626.9999
Fax: 0238.3569.888
Vận chuyển cấp cứu: 02383.569.888
CSKH:
02383.569.888
Email: info@benhviencuadong.vn
Website: www.benhviencuadong.vn


Xem bản đồ