Dịch vụ bảo lãnh viện phí


Nhằm gia tăng tiện ích trong công tác khám chữa bệnh, góp phần đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ thanh toán viện phí cho bệnh nhân có bảo hiểm sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí giúp khách hàng giảm bớt thời gian đi lại giữa công ty bảo hiểm và bệnh viện, đồng thời nhận được quyền lợi bảo hiểm ngay tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông hợp tác với nhiều tổ chức, công ty bảo hiểm nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo lãnh viện phí  cho quý bệnh nhân. Không chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sử dụng loại hình bảo hiểm tối ưu nhất, đội ngũ nhân viên tư vấn của bệnh viện hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục bảo lãnh viện phí, làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để xác nhận hạn mức chi trả cho từng khách hàng.