Y BÁC SỸ Khoa Hồi sức cấp cứu

Trịnh Xuân Trung
  Trịnh Xuân Trung
 • Sinh ngày: 06/12/1972
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu
Đậu Đình Quán
  Đậu Đình Quán
 • Sinh ngày: 11/5/1953
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC: