Danh hiệu - Thành tích

Sau chặng đường dài xây dựng trưởng thành và phát triển, cùng sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc bệnh viện và toàn thể cán bộ, nhân viên; Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã được các đoàn thể, tổ chức, các ban ngành từ Trung Ương đến địa phương qua các thời kỳ ghi nhận những đóng góp trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng - với những bằng khen bệnh viện xuất sắc của UBND tỉnh hàng năm và đang được trình Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể công ty đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm 2011-2015.