Trang chủ » Bảng giá dịch vụ 2019

Bảng giá dịch vụ 2019

DANH MỤC ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 271 /QĐ-BVCĐ ngày 10/9/2019 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa Đông

(Có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2019)

TT Mà PHẦN MỀM DANH MỤC KỸ THUẬT GIÁ VIỆN PHÍ  GIẢM 20% GIÁ VIỆN PHÍ  GIÁ BHYT  CHÊNH GIÁ (VIỆN PHÍ- BHYT)
A B C 1 2 3  4=2-3
1 KHÁM BỆNH                  –                       –
2 KHAMGS Giáo sư, Bác sỹ cao cấp khám         240,000             200,000
3 BACHMAI Phòng khám chuyên gia bác sĩ bệnh viện Bạch Mai         240,000             200,000
4 KSK Khám sức khỏe           60,000               50,000
5 02.1898 Khám Nội           66,000               55,000          30,500
6 03.1898 Khám Nhi           66,000               55,000          30,500
7 05.1898 Khám Da liễu           66,000               55,000          30,500
8 06.1898 Khám tâm thần           66,000               55,000          30,500
9 07.1898 Khám Nội tiết           66,000               55,000          30,500
10 08.1898 Khám YHCT           66,000               55,000          30,500
11 10.1898 Khám Ngoại           66,000               55,000          30,500
12 12.1898 Khám Ung bướu           66,000               55,000          30,500
13 13.1898 Khám Phụ sản           66,000               55,000          30,500
14 14.1898 Khám Mắt           66,000               55,000          30,500
15 15.1898 Khám Tai mũi họng           66,000               55,000          30,500
16 16.1898 Khám Răng hàm mặt           66,000               55,000          30,500
17 17.1898 Khám Phục hồi chức năng           66,000               55,000          30,500
18 KHÁM SỨC KHỎE                  –                       –
19 110 Lệ phí khám sức khỏe lái xe         132,000             110,000
20 120 Lệ phí khám sức khỏe lái xe hạng B1         144,000             120,000
21 150 Lệ phí khám sức khỏe lái xe ô tô B2, C, D, E         180,000             150,000
22 200 Lệ phí khám sức khỏe trên 18 tuổi         240,000             200,000
23 320 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         384,000             320,000
24 350 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         420,000             350,000
25 400 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         480,000             400,000
26 450 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         540,000             450,000
27 500 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         600,000             500,000
28 550 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         660,000             550,000
29 600 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         720,000             600,000
30 625 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         750,000             625,000
31 800 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         960,000             800,000
32 900 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài      1,080,000             900,000
33 1000000 Lệ phí khám sức khỏe đi Nhật Bản (trường dạy nghề QK4)      1,200,000          1,000,000
34 700 Lệ phí khám sức khỏe nước ngoài         840,000             700,000
35 2000 Lệ phí khám sức khỏe Online Malaysia (nam)      2,400,000          2,000,000
36 2050 Lệ phí khám sức khỏe Online Malaysia (nữ)      2,460,000          2,050,000
37 NGÀY GIƯỜNG                  –                       –
38 K02.1907 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu         338,000             282,000        282,000
39 K04.1912 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nội tim mạch         205,000             171,000        171,100
40 K30.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Mắt         179,000             149,000        149,100
41 K06.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội cơ – xương – khớp         179,000             149,000        149,100
42 K50.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội Hô hấp         179,000             149,000        149,100
43 K19.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp         179,000             149,000        149,100
44 K27.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản         179,000             149,000        149,100
45 K29.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt         179,000             149,000        149,100
46 K28.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng         179,000             149,000        149,100
47 K11.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm         179,000             149,000        149,100
48 K50.1924 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Nội Hô hấp         145,000             121,000        121,100
49 K11.1924 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm         145,000             121,000        121,100
50 K16.1924 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền         145,000             121,000        121,100
51 K30.1933 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Mắt         238,000             198,000        198,300
52 K19.1933 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp         238,000             198,000        198,300
53 K27.1933 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản         238,000             198,000        198,300
54 K29.1933 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt         238,000             198,000        198,300
55 K28.1933 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng         238,000             198,000        198,300
56 K30.1939 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Mắt         211,000             176,000        175,600
57 K19.1939 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp         211,000             176,000        175,600
58 K27.1939 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản         211,000             176,000        175,600
59 K29.1939 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt         211,000             176,000        175,600
60 K28.1939 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng         211,000             176,000        175,600
61 K30.1945 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Mắt         178,000             149,000        148,600
62 K19.1945 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp         178,000             149,000        148,600
63 K27.1945 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản         178,000             149,000        148,600
64 K29.1945 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt         178,000             149,000        148,600
65 K28.1945 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng         178,000             149,000        148,600
66 K16.1970 Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền         145,000             121,000          36,330
67 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC                       –
68 A. TUẦN HOÀN                       –
69 01.2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường           55,000               46,000          32,800          13,200
70 01.6 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên           26,000               21,400          21,400                 –
71 01.7 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng         784,000             653,000        653,000                 –
72 01.8 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng      1,351,000          1,126,000     1,126,000                 –
73 01.18 Siêu âm tim cấp cứu tại giường         266,000             222,000        222,000                 –
74 01.19 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường         266,000             222,000        222,000                 –
75 01.20 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu         120,000             100,000          43,900          56,100
76 01.32 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu         551,000             459,000        459,000                 –
77 01.34 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện         551,000             459,000        459,000                 –
78 01.36 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực      1,187,000             989,000        989,000                 –
79 01.40 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm         600,000             500,000        247,000        253,000
80 01.41 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu         600,000             500,000        247,000        253,000
81 01.42 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da      1,200,000          1,000,000        653,000        347,000
82 B. HÔ HẤP                  –                       –                 –
83 01.53 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu           39,000               32,900          32,900                 –
84 01.54 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)           13,000               11,100          11,100                 –
85 01.55 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)           13,000               11,100          11,100                 –
86 01.56 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)         380,000             317,000        317,000                 –
87 01.65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ         259,000             216,000        216,000                 –
88 01.66 Đặt ống nội khí quản         682,000             568,000        568,000                 –
89 01.69 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu         914,000             762,000        762,000                 –
90 01.71 Mở khí quản cấp cứu      1,200,000          1,000,000        719,000        281,000
91 01.72 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp      1,200,000          1,000,000        719,000        281,000
92 01.73 Mở khí quản thường quy      1,200,000          1,000,000        719,000        281,000
93 01.74 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở      1,200,000          1,000,000        719,000        281,000
94 01.76 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)           69,000               57,600          57,600                 –
95 01.77 Thay ống nội khí quản         682,000             568,000        568,000                 –
96 01.80 Thay canuyn mở khí quản         296,000             247,000        247,000                 –
97 01.85 Vận động trị liệu hô hấp           36,000               30,100          30,100                 –
98 01.86 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)           24,000               20,400          20,400                 –
99 01.87 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)           24,000               20,400          20,400                 –
100 01.89 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng         296,000             247,000        247,000                 –
101 01.91 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp         259,000             216,000        216,000                 –
102 01.92 Siêu âm màng phổi cấp cứu         120,000             100,000          43,900          56,100
103 01.93 Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter         180,000             150,000        143,000            7,000
104 01.94 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ         222,000             185,000        185,000                 –
105 01.95 Mở màng phổi cấp cứu         715,000             596,000        596,000                 –
106 01.96 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca         715,000             596,000        596,000                 –
107 01.97 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ         700,000             583,000        185,000        398,000
108 01.106 Nội soi khí phế quản cấp cứu      1,753,000          1,461,000     1,461,000                 –
109 01.111 Nội soi khí phế quản lấy dị vật      3,913,000          3,261,000     3,261,000                 –
110 01.128 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
111 01.129 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
112 01.130 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ         671,000             559,000        559,000                 –
113 01.131 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
114 01.132 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
115 01.133 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
116 01.134 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
117 01.135 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
118 01.136 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
119 01.137 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
120 01.138 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế]         671,000             559,000        559,000                 –
121 01.144 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển         671,000             559,000        559,000                 –
122 01.156 Điều trị bằng oxy cao áp         280,000             233,000        233,000                 –
123 01.157 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn           60,000               49,900          49,900                 –
124 01.158 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản         575,000             479,000        479,000                 –
125 C. THẬN – LỌC MÁU                  –                       –                 –
126 01.160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang         108,000               90,100          90,100                 –
127 01.162 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ         448,000             373,000        373,000                 –
128 01.163 Mở thông bàng quang trên xương mu         448,000             373,000        373,000                 –
129 01.164 Thông bàng quang         108,000               90,100          90,100                 –
130 01.165 Rửa bàng quang lấy máu cục         238,000             198,000        198,000                 –
131 01.172 Đặt catheter lọc máu cấp cứu      1,351,000          1,126,000     1,126,000                 –
132 01.173 Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch)      1,849,000          1,541,000     1,541,000                 –
133 01.174 Thận nhân tạo cấp cứu      1,849,000          1,541,000     1,541,000                 –
134 01.175 Thận nhân tạo thường qui         667,000             556,000        556,000                 –
135 D. THẦN KINH                  –                       –                 –
136 01.201 Soi đáy mắt cấp cứu           63,000               52,500          52,500                 –
137 01.202 Chọc dịch tủy sống         180,000             150,000        107,000          43,000
138 Đ. TIÊU HOÁ                  –                       –                 –
139 01.216 Đặt ống thông dạ dày         108,000               90,100          90,100                 –
140 01.218 Rửa dạ dày cấp cứu         240,000             200,000        119,000          81,000
141 01.219 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín         707,000             589,000        589,000                 –
142 01.221 Thụt tháo           99,000               82,100          82,100                 –
143 01.222 Thụt giữ           99,000               82,100          82,100                 –
144 01.223 Đặt ống thông hậu môn           99,000               82,100          82,100                 –
145 01.231 Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu         914,000             762,000        762,000                 –
146 01.232 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu         874,000             728,000        728,000                 –
147 01.238 Đo áp lực ổ bụng         551,000             459,000        459,000                 –
148 01.239 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu         120,000             100,000          43,900          56,100
149 01.240 Chọc dò ổ bụng cấp cứu         164,000             137,000        137,000                 –
150 01.242 Rửa màng bụng cấp cứu      1,200,000          1,000,000        431,000        569,000
151 01.243 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ      1,200,000          1,000,000        678,000        322,000
152 01.244 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm      2,470,000          2,058,000        597,000     1,461,000
153 E. TOÀN THÂN                  –                       –                 –
154 01.267 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)         240,000             200,000        134,000          66,000
155 01.275 Băng bó vết thương         120,000             100,000        100,000
156 01.276 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương           60,000               50,000          50,000
157 G. XÉT NGHIỆM                  –                       –                 –
158 01.281 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)           28,000               23,000          15,200            7,800
159 01.284 Định nhóm máu tại giường           47,000               39,100          39,100                 –
160 01.285 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường           15,000               12,600          12,600                 –
161 01.286 Đo các chất khí trong máu         258,000             215,000        215,000                 –
162 01.287 Đo lactat trong máu         116,000               96,900          96,900                 –
163 01.288 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần         136,000             113,000        113,000                 –
164 01.299 Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay         304,000             253,000        253,000                 –
165 01.302 Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay           48,000               40,400          40,400                 –
166 H. THĂM DÒ KHÁC                  –                       –                 –
167 01.303 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh           53,000               43,900          43,900                 –
168 K. TIM MẠCH                  –                       –                 –
169 01.317 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm         784,000             653,000        653,000                 –
170 01.318 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm      1,351,000          1,126,000     1,126,000                 –
171 01.319 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm      1,351,000          1,126,000     1,126,000                 –
172 01.336 Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc         238,000             198,000        198,000                 –
173 M. THẦN KINH                  –                       –                 –
174 1.351 Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực         874,000             728,000        728,000                 –
175 O. TIÊU HÓA                  –                       –                 –
176 01.355 Chọc hút dẫn lưu nang giả tụy dưới hướng dẫn của siêu âm trong hồi sức cấp cứu         716,000             597,000        597,000                 –
177 01.356 Chọc hút dẫn lưu dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm tụy cấp         211,000             176,000        176,000                 –
178 1.357 Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu         211,000             176,000        176,000                 –
179 P. CHỐNG ĐỘC                  –                       –                 –
180 01.362 Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc         575,000             479,000        479,000                 –
181 01.364 Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu         186,000             155,000        155,000                 –
182 01.380 Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc)         186,000             155,000        155,000                 –
183 II. NỘI KHOA                  –                       –                 –
184 A. HÔ HẤP                  –                       –                 –
185 02.2 Bơm rửa khoang màng phổi         360,000             300,000        216,000          84,000
186 02.8 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        176,000          24,000
187 02.9 Chọc dò dịch màng phổi         164,000             137,000        137,000                 –
188 02.11 Chọc hút khí màng phổi         180,000             150,000        143,000            7,000
189 02.12 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm      1,200,000          1,000,000        678,000        322,000
190 02.17 Đặt nội khí quản 2 nòng      1,200,000          1,000,000        568,000        432,000
191 2.18 Điều trị bằng oxy cao áp         280,000             233,000        233,000                 –
192 02.26 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục         600,000             500,000        185,000        315,000
193 2.24 Đo chức năng hô hấp         151,000             126,000        126,000                 –
194 02.32 Khí dung thuốc giãn phế quản           24,000               20,400          20,400                 –
195 2.45 Nội soi phế quản ống mềm         904,000             753,000        753,000                 –
196 02.61 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe         214,000             178,000        178,000                 –
197 02.63 Siêu âm màng phổi cấp cứu         120,000             100,000          43,900          56,100
198 02.64 Sinh thiết màng phổi mù         600,000             500,000        431,000          69,000
199 02.65 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của siêu âm      1,202,000          1,002,000     1,002,000                 –
200 02.67 Thay canuyn mở khí quản         296,000             247,000        247,000                 –
201 02.68 Vận động trị liệu hô hấp           36,000               30,100          30,100                 –
202 B. TIM MẠCH                  –                       –                 –
203 2.74 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim         296,000             247,000        247,000                 –
204 02.75 Chọc dò màng ngoài tim         600,000             500,000        247,000        253,000
205 02.76 Dẫn lưu màng ngoài tim      1,200,000          1,000,000        247,000        753,000
206 02.85 Điện tim thường           55,000               46,000          32,800          13,200
207 2.95 Holter điện tâm đồ         238,000             198,000        198,000                 –
208 2.96 Holter huyết áp         238,000             198,000        198,000                 –
209 2.109 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ         241,000             201,000        201,000                 –
210 02.111 Nghiệm pháp atropin         238,000             198,000        198,000                 –
211 02.112 Siêu âm Doppler mạch máu         266,000             222,000        222,000                 –
212 2.113 Siêu âm Doppler tim         266,000             222,000        222,000                 –
213 2.116 Siêu âm tim 4D         548,000             457,000        457,000                 –
214 02.119 Siêu âm tim cấp cứu tại giường         266,000             222,000        222,000                 –
215 2.120 Sốc điện điều trị rung nhĩ      1,187,000             989,000        989,000                 –
216 2.121 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh         383,000             319,000        319,000                 –
217 C. THẦN KINH                  –                       –                 –
218 02.129 Chọc dò dịch não tủy         128,000             107,000        107,000                 –
219 02.145 Ghi điện não thường quy           77,000               64,300          64,300                 –
220 02.150 Hút đờm hầu họng           13,000               11,100          11,100                 –
221 02.156 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường         120,000             100,000          52,500          47,500
222 02.163 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN         161,000             134,000        134,000                 –
223 02.166 Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày)           61,000               50,700          50,700                 –
224 D. THẬN TIẾT NIỆU                  –                       –                 –
225 02.177 Chọc hút nước tiểu trên xương mu         240,000             200,000        110,000          90,000
226 02.180 Dẫn lưu dịch quanh thận dưới siêu âm      1,200,000          1,000,000        653,000        347,000
227 02.182 Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm      3,600,000          3,000,000        597,000     2,403,000
228 02.188 Đặt sonde bàng quang         108,000               90,100          90,100                 –
229 02.190 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)      1,800,000          1,500,000        917,000        583,000
230 02.202 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi      3,600,000          3,000,000        944,000     2,056,000
231 02.211 Nong niệu đạo và đặt sonde đái         289,000             241,000        241,000                 –
232 02.220 Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser).      9,420,000          7,850,000     1,279,000     6,571,000
233 02.227 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da         360,000             300,000        178,000        122,000
234 02.228 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận         360,000             300,000        178,000        122,000
235 02.232 Rửa bàng quang lấy máu cục         240,000             200,000        198,000            2,000
236 02.233 Rửa bàng quang         240,000             200,000        198,000            2,000
237 02.238 Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang hoặc siêu âm      3,600,000          3,000,000     2,388,000        612,000
238 Đ. TIÊU HÓA                  –                       –                 –
239 02.242 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm         240,000             200,000        137,000          63,000
240 02.243 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị         360,000             300,000        137,000        163,000
241 02.244 Đặt ống thông dạ dày         180,000             150,000          90,100          59,900
242 02.247 Đặt ống thông hậu môn           99,000               82,100          82,100                 –
243 02.252 Mở thông dạ dày bằng nội soi      7,200,000          6,000,000     2,697,000     3,303,000
244 02.253 Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng cấp cứu         293,000             244,000        244,000                 –
245 02.256 Nội soi trực tràng ống mềm         240,000             200,000        189,000          11,000
246 02.257 Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu         240,000             200,000        189,000          11,000
247 02.259 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết         480,000             400,000        305,000          95,000
248 02.261 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê         696,000             580,000        580,000                 –
249 02.262 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết         600,000             500,000        408,000          92,000
250 02.271 Nội soi can thiệp – tiêm cầm máu      2,400,000          2,000,000        728,000     1,272,000
251 02.272 Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori         480,000             400,000        294,000        106,000
252 02.272.1 Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori         480,000             400,000        294,000        106,000
253 02.273 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp – tiêm xơ búi trĩ         292,000             243,000        243,000                 –
254 02.285 Nội soi can thiệp – kẹp Clip cầm màu      2,400,000          2,000,000        728,000     1,272,000
255 02.290 Nội soi can thiệp – gắp giun, dị vật ống tiêu hóa      2,400,000          2,000,000     1,696,000        304,000
256 02.290.1 Nội soi can thiệp – gắp giun, dị vật ống tiêu hóa      2,400,000          2,000,000     1,696,000        304,000
257 02.295 Nội soi can thiệp – cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm      2,400,000          2,000,000     1,038,000        962,000
258 02.297 Nội soi hậu môn ống cứng         180,000             150,000        137,000          13,000
259 02.304 Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết         600,000             500,000        433,000          67,000
260 02.305 Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết         293,000             244,000        244,000                 –
261 02.306 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết         516,000             430,000        305,000        125,000
262 02.307 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết         600,000             500,000        408,000          92,000
263 02.308 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết         240,000             200,000        189,000          11,000
264 02.309 Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết         360,000             300,000        291,000            9,000
265 02.313 Rửa dạ dày cấp cứu         240,000             200,000        119,000          81,000
266 02.314 Siêu âm ổ bụng         120,000             100,000          43,900          56,100
267 02.317 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe         716,000             597,000        597,000                 –
268 02.322 Siêu âm can thiệp – Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm         211,000             176,000        176,000                 –
269 02.325 Siêu âm can thiệp – chọc hút mủ ổ áp xe gan         670,000             558,000        558,000                 –
270 02.333 Siêu âm can thiệp – đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục         211,000             176,000        176,000                 –
271 02.334 Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng         670,000             558,000        558,000                 –
272 02.336 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân           79,000               65,600          65,600                 –
273 02.338 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng         120,000             100,000          82,100          17,900
274 02.339 Thụt tháo phân         120,000             100,000          82,100          17,900
275 E. CƠ XƯƠNG KHỚP                  –                       –                 –
276 02.347 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm         360,000             300,000        152,000        148,000
277 02.349 Hút dịch khớp gối         240,000             200,000        114,000          86,000
278 02.350 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
279 02.351 Hút dịch khớp háng         240,000             200,000        114,000          86,000
280 02.352 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm         150,000             125,000        125,000                 –
281 02.353 Hút dịch khớp khuỷu         240,000             200,000        114,000          86,000
282 02.354 Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
283 02.355 Hút dịch khớp cổ chân         240,000             200,000        114,000          86,000
284 02.356 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
285 02.357 Hút dịch khớp cổ tay         240,000             200,000        114,000          86,000
286 02.358 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
287 02.359 Hút dịch khớp vai         240,000             200,000        114,000          86,000
288 02.360 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
289 02.361 Hút nang bao hoạt dịch         240,000             200,000        114,000          86,000
290 02.362 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        125,000        125,000
291 02.363 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm         240,000             200,000        110,000          90,000
292 02.364 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm         300,000             250,000        152,000          98,000
293 02.373 Siêu âm khớp (một vị trí)         120,000             100,000          43,900          56,100
294 02.374 Siêu âm phần mềm (một vị trí)         120,000             100,000          43,900          56,100
295 02.375 Sinh thiết tuyến nứớc bọt         180,000             150,000        126,000          24,000
296 02.381 Tiêm khớp gối         180,000             150,000          91,500          58,500
297 02.383 Tiêm khớp cổ chân         180,000             150,000          91,500          58,500
298 02.385 Tiêm khớp cổ tay         180,000             150,000          91,500          58,500
299 02.388 Tiêm khớp khuỷu tay         180,000             150,000          91,500          58,500
300 02.389 Tiêm khớp vai         180,000             150,000          91,500          58,500
301 02.390 Tiêm khớp ức đòn         180,000             150,000          91,500          58,500
302 2.391 Tiêm khớp ức – sườn         110,000               91,500          91,500                 –
303 02.392 Tiêm khớp đòn- cùng vai         180,000             150,000          91,500          58,500
304 02.394 Tiêm ngoài màng cứng         383,000             319,000        319,000                 –
305 02.396 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)         110,000               91,500          91,500                 –
306 02.397 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay         110,000               91,500          91,500                 –
307 02.398 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối         110,000               91,500          91,500                 –
308 2.399 Tiêm hội chứng DeQuervain         110,000               91,500          91,500                 –
309 02.403 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai)         180,000             150,000          91,500          58,500
310 02.404 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai         180,000             150,000          91,500          58,500
311 02.405 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ)         180,000             150,000          91,500          58,500
312 2.406 Tiêm gân gót         110,000               91,500          91,500                 –
313 02.407 Tiêm cân gan chân         180,000             150,000          91,500          58,500
314 02.408 Tiêm cạnh cột sống cổ         180,000             150,000          91,500          58,500
315 02.409 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng         240,000             200,000          91,500        108,500
316 02.411 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        132,000          68,000
317 02.413 Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        132,000          68,000
318 02.415 Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        132,000          68,000
319 02.418 Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        132,000          68,000
320 02.429 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm         240,000             200,000        132,000          68,000
321 G. HÔ HẤP                  –                       –                 –
322 02.432 Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm         211,000             176,000        176,000                 –
323 H. TIM MẠCH                  –                       –                 –
324 02.437 Chụp động mạch vành      7,099,000          5,916,000     5,916,000                 –
325 I. THẦN KINH                  –                       –                 –
326 02.479 Nghiệm pháp đánh giá rối loạn nuốt tại giường cho người bệnh tai biến mạch máu não         154,000             128,000        128,000                 –
327 K. THẬN TIẾT NIỆU                  –                       –                 –
328 2.485 Nội soi bàng quang chẩn đoán có gây mê (Nội soi bàng quang không sinh thiết)      1,019,000             849,000        849,000                 –
329 2.486 Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể có gây mê         560,000             467,000        467,000                 –
330 2.492 Nội soi bàng quang có gây mê      1,019,000             849,000        849,000                 –
331 02.498 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu      1,351,000          1,126,000     1,126,000                 –
332 M. CƠ XƯƠNG KHỚP                  –                       –                 –
333 02.514 Lấy xét nghiệm tế bào học dịch khớp         137,000             114,000        114,000                 –
334 2.515 Lấy dịch khớp xác định tinh thể urat         137,000             114,000        114,000                 –
335 III. NHI KHOA                  –                       –                 –
336 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC                  –                       –                 –
337 A. TUẦN HOÀN                  –                       –                 –
338 03.35 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm         784,000             653,000        653,000                 –
339 03.41 Siêu âm tim cấp cứu tại giường         266,000             222,000        222,000                 –
340 B. HÔ HẤP                  –                       –                 –
341 03.76 Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.           13,000               11,100          11,100                 –
342 03.77 Đặt ống nội khí quản         682,000             568,000        568,000                 –
343 03.78 Mở khí quản      1,200,000          1,000,000        719,000        281,000
344 03.79 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi         164,000             137,000        137,000                 –
345 03.89 Khí dung thuốc cấp cứu           24,000               20,400          20,400                 –
346 03.90 Khí dung thuốc thở máy           24,000               20,400          20,400                 –
347 03.99 Đặt nội khí quản 2 nòng      1,200,000          1,000,000        568,000        432,000
348 03.101 Thay canuyn mở khí quản         296,000             247,000        247,000                 –
349 03.102 Chăm sóc lỗ mở khí quản           69,000               57,600          57,600                 –
350 03.112 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn           60,000               49,900          49,900                 –
351 03.113 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp      1,450,000          1,208,000     1,208,000
352 C. THẬN – LỌC MÁU                  –                       –                 –
353 03.133 Thông tiểu         108,000               90,100          90,100                 –
354 Đ. TIÊU HÓA                  –                       –                 –
355 03.167 Đặt ống thông dạ dày         108,000               90,100          90,100                 –
356 03.168 Rửa dạ dày cấp cứu         240,000             200,000        119,000          81,000
357 03.178 Đặt sonde hậu môn           99,000               82,100          82,100                 –
358 03.179 Thụt tháo phân           99,000               82,100          82,100                 –
359 E. TOÀN THÂN                  –                       –                 –
360 II. TÂM THẦN                  –                       –                 –
361 X. RĂNG HÀM MẶT                  –                       –                 –
362 A. RĂNG                  –                       –                 –
363 03.1955 Nhổ răng sữa           45,000               37,300          37,300                 –
364 03.1956 Nhổ chân răng sữa           45,000               37,300          37,300                 –
365 03.1957 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em           39,000               32,300          32,300                 –
366 XI. TAI MŨI HỌNG                  –                       –                 –
367 A. TAI                  –                       –                 –
368 03.2104 Vá nhĩ đơn thuần      4,464,000          3,720,000     3,720,000                 –
369 03.2107 Thủ thuật nong vòi nhĩ           45,000               37,900          37,900                 –
370 03.2115 Khâu vành tai rách sau chấn thương         840,000             700,000        700,000
371 03.2116 Thông vòi nhĩ         104,000               86,600          86,600                 –
372 03.2117 Lấy dị vật tai         120,000             100,000          62,900          37,100
373 03.2118 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai           63,000               52,600          52,600                 –
374 03.2119 Chích nhọt ống tai ngoài         223,000             186,000        186,000                 –
375 03.2120 Làm thuốc tai           60,000               50,000          20,500          29,500
376 03.2121 Chích rạch màng nhĩ           73,000               61,200          61,200                 –
377 B. MŨI XOANG                  –                       –                 –
378 03.2148 Nắn sống mũi sau chấn thương      5,220,000          4,350,000     2,672,000     1,678,000
379 03.2149 Nhét bấc mũi sau         139,000             116,000        116,000                 –
380 03.2150 Nhét bấc mũi trước         139,000             116,000        116,000                 –
381 03.2152 Bẻ cuốn dưới         160,000             133,000        133,000                 –
382 03.2154 Làm Proetz           69,000               57,600          57,600                 –
383 03.2155 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên)         330,000             275,000        275,000                 –
384 C. HỌNG – THANH QUẢN                  –                       –                 –
385 03.2175 Chích áp xe thành sau họng         316,000             263,000        263,000                 –
386 03.2177 Cắt u nang hạ họng-thanh quản qua nội soi      5,220,000          4,350,000     3,002,000     1,348,000
387 03.2178 Lấy dị vật hạ họng           49,000               40,800          40,800                 –
388 03.2179 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê      6,360,000          5,300,000     1,085,000     4,215,000
389 03.2180 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ      6,000,000          5,000,000     3,040,000     1,960,000
390 03.2181 Chích áp xe quanh Amidan      2,220,000          1,850,000        263,000     1,587,000
391 03.2183 Đốt lạnh họng hạt         156,000             130,000        130,000                 –
392 03.2184 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản           25,000               20,500          20,500                 –
393 03.2191 Khí dung mũi họng           24,000               20,400          20,400                 –
394 D. CỔ – MẶT                  –                       –                 –
395 03.2240 Phẫu thuật nạo VA gây mê      5,220,000          4,350,000        790,000     3,560,000
396 03.2245 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ      1,200,000          1,000,000        178,000        822,000
397 XIII. NỘI KHOA                  –                       –                 –
398 E. DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG                  –                       –                 –
399 03.2382 Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc         452,000             377,000        377,000                 –
400 03.2383 Test nội bì         570,000             475,000        475,000                 –
401 03.2384 Test áp (Patch test) với các loại thuốc         625,000             521,000        521,000                 –
402 H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC                  –                       –                 –
403 03.2387 Tiêm trong da           14,000               11,400          11,400                 –
404 03.2388 Tiêm dưới da           14,000               11,400          11,400                 –
405 03.2389 Tiêm bắp thịt           14,000               11,400          11,400                 –
406 03.2390 Tiêm tĩnh mạch           14,000               11,400          11,400                 –
407 03.2391 Truyền tĩnh mạch           26,000               21,400          21,400                 –
408 XV. UNG BƯỚU- NHI                  –                       –                 –
409 A. ĐẦU CỔ                  –                       –                 –
410 03.2456 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới5 cm         846,000             705,000        705,000                 –
411 03.2457 Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm      5,220,000          4,350,000        705,000     3,645,000
412 03.2458 Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm      4,200,000          3,500,000        705,000     2,795,000
413 XVIII. DA LIỄU                  –                       –                 –
414 B. ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA DA LIỄU                  –                       –                 –
415 03.3031 Chích rạch áp xe nhỏ         240,000             200,000        200,000
416 03.3032 Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu         600,000             500,000        500,000
417 XIX. NGOẠI KHOA                  –                       –                 –
418 C. TIÊU HÓA – BỤNG                  –                       –                 –
419 3. Ruột non – ruột già                  –                       –                 –
420 03.3309 Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn      9,240,000          7,700,000     3,579,000     4,121,000
421 03.3310 Phẫu thuật tắc ruột do giun      9,600,000          8,000,000     3,579,000     4,421,000
422 03.3313 Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng không cắt nối ruột      9,600,000          8,000,000     2,498,000     5,502,000
423 03.3326 Tháo lồng bằng bơm khí/nước         164,000             137,000        137,000                 –
424 03.3327 Phẫu thuật viêm ruột thừa      8,040,000          6,700,000     2,561,000     4,139,000
425 03.3328 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa      8,820,000          7,350,000     4,289,000     3,061,000
426 03.3331 Cắt đoạn ruột non    11,400,000          9,500,000     4,629,000     4,871,000
427 03.3332 Dẫn lưu áp xe ruột thừa      5,400,000          4,500,000     2,832,000     1,668,000
428 Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC                  –                       –                 –
429 3. Bàng quang                  –                       –                 –
430 03.3531 Mổ lấy sỏi bàng quang      6,840,000          5,700,000     4,098,000     1,602,000
431 03.3532 Mở thông bàng quang      6,840,000          5,700,000        373,000     5,327,000
432 5. Sinh dục                  –                       –                 –
433 03.3606 Nong niệu đạo         289,000             241,000        241,000                 –
434 03.3608 Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn         223,000             186,000        186,000                 –
435 E. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH                  –                       –                 –
436 9. Phần mềm (da, cơ, gân, thần kinh)                  –                       –                 –
437 03.3817 Chích áp xe phần mềm lớn      3,420,000          2,850,000        186,000     2,664,000
438 03.3825 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm      1,200,000          1,000,000        237,000        763,000
439 03.3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ         120,000             100,000          32,900          67,100
440 03.3827 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm         480,000             400,000        178,000        222,000
441 11. Các kỹ thuật khác                  –                       –                 –
442 03.3900 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật      5,400,000          4,500,000     1,731,000     2,769,000
443 03.3901 Rút đinh các loại      5,400,000          4,500,000     1,731,000     2,769,000
444 03.3909 Chích rạch áp xe nhỏ         223,000             186,000        186,000                 –
445 03.3910 Chích hạch viêm mủ         223,000             186,000        186,000                 –
446 03.3911 Thay băng, cắt chỉ           69,000               57,600          57,600                 –
447 Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC                  –                       –                 –
448 3. Bàng quang                  –                       –                 –
449 03.4116 Nội soi lấy sỏi bàng quang      9,240,000          7,700,000     4,027,000     3,673,000
450 V. DA LIỄU                  –                       –                 –
451 A. NỘI KHOA                  –                       –                 –
452 05.3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm           74,000               61,400          61,400                 –
453 B. NGOẠI KHOA                  –                       –                 –
454 1. Thủ thuật                  –                       –                 –
455 05.44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện         600,000             500,000        333,000        167,000
456 05.45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
457 05.46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
458 05.47 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
459 05.48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
460 05.49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
461 05.50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện         400,000             333,000        333,000                 –
462 05.51 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn         398,000             332,000        332,000                 –
463 2. Phẫu thuật                  –                       –                 –
464 05.53 Sinh thiết móng         373,000             311,000        311,000                 –
465 05.54 Phẫu thuật điều trị u dưới móng      7,200,000          6,000,000        752,000     5,248,000
466 05.65 Sinh thiết niêm mạc         151,000             126,000        126,000                 –
467 05.67 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da         314,000             262,000        262,000                 –
468 05.68 Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt         902,000             752,000        752,000                 –
469 05.69 Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp         902,000             752,000        752,000                 –
470 05.70 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong         655,000             546,000        546,000                 –
471 05.71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da         234,000             195,000        195,000                 –
472 D. PHẪU THUẬT                  –                       –                 –
473 05.90 Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên         818,000             682,000        682,000                 –
474 VII. NỘI TIẾT                  –                       –                 –
475 1. Kỹ thuật chung                  –                       –                 –
476 07.3 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp         277,000             231,000        231,000                 –
477 07.7 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân      8,400,000          7,000,000     2,772,000     4,228,000
478 07.8 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân      9,600,000          8,000,000     3,345,000     4,655,000
479 07.10 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân    11,400,000          9,500,000     4,166,000     5,334,000
480 07.11 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân    11,400,000          9,500,000     4,166,000     5,334,000
481 07.30 Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp      9,600,000          8,000,000     3,345,000     4,655,000
482 8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường                  –                       –                 –
483 07.220 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường      2,972,000          2,477,000     2,477,000                 –
484 07.225 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường         290,000             242,000          82,400        159,600
485 07.226 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường         295,000             246,000        246,000                 –
486 07.231 Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường         223,000             186,000        186,000                 –
487 07.232 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường         470,000             392,000        392,000                 –
488 07.233 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường         310,000             258,000        258,000                 –
489 9. Các kỹ thuật khác                  –                       –                 –
490 07.242 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp         240,000             200,000        166,000          34,000
491 07.243 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm         265,000             221,000        221,000                 –
492 07.244 Chọc hút tế bào tuyến giáp         132,000             110,000        110,000                 –
493 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN                  –                       –                 –
494 A. KỸ THUẬT CHUNG                  –                       –                 –
495 08.1 Mai hoa châm           87,000               72,300          72,300                 –
496 08.2 Hào châm           87,000               72,300          72,300                 –
497 08.3 Mãng châm           87,000               72,300          72,300                 –
498 08.4 Nhĩ châm           87,000               72,300          72,300                 –
499 08.5 Điện châm           91,000               76,000          74,300            1,700
500 08.6 Thủy châm           79,000               66,100          66,100                 –
501 08.7 Cấy chỉ         209,000             174,000        143,000          31,000
502 08.13 Kéo nắn cột sống cổ           61,000               51,000          45,300            5,700
503 08.14 Kéo nắn cột sống thắt lưng           61,000               51,000          45,300            5,700
504 08.15 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy           15,000               12,500          12,500                 –
505 08.22 Sắc thuốc thang           15,000               12,500          12,500                 –
506 C. ĐIỆN MÃNG CHÂM                  –                       –                 –
507 08.114 Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông           89,000               74,300          74,300                 –
508 08.116 Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não           89,000               74,300          74,300                 –
509 08.126 Điện mãng châm điều trị đái dầm           89,000               74,300          74,300                 –
510 08.129 Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình           89,000               74,300          74,300                 –
511 08.130 Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy           89,000               74,300          74,300                 –
512 08.132 Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp           89,000               74,300          74,300                 –
513 08.133 Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên           89,000               74,300          74,300                 –
514 08.133 Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn           89,000               74,300          74,300                 –
515 08.133 Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V           89,000               74,300          74,300                 –
516 08.141 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên           89,000               74,300          74,300                 –
517 08.142 Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới           89,000               74,300          74,300                 –
518 E. ĐIỆN CHÂM                  –                       –                 –
519 08.278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình           89,000               74,300          74,300                 –
520 08.279 Điện châm điều trị huyết áp thấp           89,000               74,300          74,300                 –
521 08.280 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính           89,000               74,300          74,300                 –
522 08.281 Điện châm điều trị hội chứng stress           89,000               74,300          74,300                 –
523 08.282 Điện châm điều trị cảm mạo           89,000               74,300          74,300                 –
524 08.283 Điện châm điều trị viêm amidan           89,000               74,300          74,300                 –
525 08.284 Điện châm điều trị trĩ           89,000               74,300          74,300                 –
526 08.285 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt           89,000               74,300          74,300                 –
527 08.287 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em           89,000               74,300          74,300                 –
528 08.288 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não           89,000               74,300          74,300                 –
529 08.289 Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não           89,000               74,300          74,300                 –
530 08.290 Điện châm điều trị cơn đau quặn thận           89,000               74,300          74,300                 –
531 08.291 Điện châm điều trị viêm bàng quang           89,000               74,300          74,300                 –
532 08.292 Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện           89,000               74,300          74,300                 –
533 08.293 Điện châm điều trị bí đái cơ năng           89,000               74,300          74,300                 –
534 08.294 Điện châm điều trị sa tử cung           89,000               74,300          74,300                 –
535 08.295 Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh           89,000               74,300          74,300                 –
536 08.296 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống           89,000               74,300          74,300                 –
537 08.297 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não           89,000               74,300          74,300                 –
538 08.298 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp           89,000               74,300          74,300                 –
539 08.299 Điện châm điều trị khàn tiếng           89,000               74,300          74,300                 –
540 08.300 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi           89,000               74,300          74,300                 –
541 08.301 Điện châm điều trị liệt chi trên           89,000               74,300          74,300                 –
542 08.302 Điện châm điều trị chắp lẹo           89,000               74,300          74,300                 –
543 08.303 Điện châm điều trị đau hố mắt           89,000               74,300          74,300                 –
544 08.304 Điện châm điều trị viêm kết mạc           89,000               74,300          74,300                 –
545 08.305 Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp           89,000               74,300          74,300                 –
546 08.306 Điện châm điều trị lác cơ năng           89,000               74,300          74,300                 –
547 08.307 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông           89,000               74,300          74,300                 –
548 08.310 Điện châm điều trị viêm mũi xoang           89,000               74,300          74,300                 –
549 08.311 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa           89,000               74,300          74,300                 –
550 08.312 Điện châm điều trị đau răng           89,000               74,300          74,300                 –
551 08.313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp           89,000               74,300          74,300                 –
552 08.314 Điện châm điều trị ù tai           89,000               74,300          74,300                 –
553 08.315 Điện châm điều trị giảm khứu giác           89,000               74,300          74,300                 –
554 08.316 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh           89,000               74,300          74,300                 –
555 08.317 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật           89,000               74,300          74,300                 –
556 08.318 Điện châm điều trị giảm đau do ung thư           89,000               74,300          74,300                 –
557 08.319 Điện châm điều trị giảm đau do zona           89,000               74,300          74,300                 –
558 08.320 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh           89,000               74,300          74,300                 –
559 08.321 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt           89,000               74,300          74,300                 –
560 G. THUỶ CHÂM                  –                       –                 –
561 08.322 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông           79,000               66,100          66,100                 –
562 08.323 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu           79,000               66,100          66,100                 –
563 08.324 Thuỷ châm điều trị mất ngủ           79,000               66,100          66,100                 –
564 08.325 Thuỷ châm điều trị hội chứng stress           79,000               66,100          66,100                 –
565 08.326 Thuỷ châm điều trị nấc           79,000               66,100          66,100                 –
566 08.327 Thuỷ châm điều trị cảm mạo, cúm           79,000               66,100          66,100                 –
567 08.328 Thuỷ châm điều trị viêm amydan           79,000               66,100          66,100                 –
568 08.330 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não           79,000               66,100          66,100                 –
569 08.331 Thuỷ châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng           79,000               66,100          66,100                 –
570 08.332 Thuỷ châm điều trị sa dạ dày           79,000               66,100          66,100                 –
571 08.333 Thuỷ châm điều trị trĩ           79,000               66,100          66,100                 –
572 08.335 Thuỷ châm điều trị mày đay           79,000               66,100          66,100                 –
573 08.336 Thuỷ châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng           79,000               66,100          66,100                 –
574 08.337 Thuỷ châm điều trị tâm căn suy nhược           79,000               66,100          66,100                 –
575 08.338 Thuỷ châm điều trị bại liệt trẻ em           79,000               66,100          66,100                 –
576 08.339 Thuỷ châm điều trị giảm thính lực           79,000               66,100          66,100                 –
577 08.340 Thuỷ châm điều trị liệt trẻ em           79,000               66,100          66,100                 –
578 08.341 Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em           79,000               66,100          66,100                 –
579 08.342 Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em           79,000               66,100          66,100                 –
580 08.343 Thuỷ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não           79,000               66,100          66,100                 –
581 08.344 Thuỷ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não           79,000               66,100          66,100                 –
582 08.345 Thuỷ châm điều trị cơn động kinh cục bộ           79,000               66,100          66,100                 –
583 08.346 Thuỷ châm điều trị sa tử cung           79,000               66,100          66,100                 –
584 08.350 Thuỷ châm điều trị đái dầm           79,000               66,100          66,100                 –
585 08.351 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình           79,000               66,100          66,100                 –
586 08.352 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy           79,000               66,100          66,100                 –
587 08.353 Thuỷ châm điều trị hen phế quản           79,000               66,100          66,100                 –
588 08.354 Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp           79,000               66,100          66,100                 –
589 08.355 Thuỷ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính           79,000               66,100          66,100                 –
590 08.356 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên           79,000               66,100          66,100                 –
591 08.357 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn           79,000               66,100          66,100                 –
592 08.359 Thuỷ châm điều trị đau dây V           79,000               66,100          66,100                 –
593 08.360 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống           79,000               66,100          66,100                 –
594 08.361 Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não           79,000               66,100          66,100                 –
595 08.362 Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp           79,000               66,100          66,100                 –
596 08.363 Thuỷ châm điều trị khàn tiếng           79,000               66,100          66,100                 –
597 08.364 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi           79,000               66,100          66,100                 –
598 08.365 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên           79,000               66,100          66,100                 –
599 08.366 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới           79,000               66,100          66,100                 –
600 08.367 Thuỷ châm điều trị sụp mi           79,000               66,100          66,100                 –
601 08.371 Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang           79,000               66,100          66,100                 –
602 08.372 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hóa           79,000               66,100          66,100                 –
603 08.373 Thuỷ châm điều trị đau răng           79,000               66,100          66,100                 –
604 08.374 Thuỷ châm điều trị táo bón kéo dài           79,000               66,100          66,100                 –
605 08.375 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp           79,000               66,100          66,100                 –
606 08.376 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp           79,000               66,100          66,100                 –
607 08.377 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai           79,000               66,100          66,100                 –
608 08.378 Thuỷ châm điều trị đau lưng           79,000               66,100          66,100                 –
609 08.379 Thuỷ châm điều trị sụp mi           79,000               66,100          66,100                 –
610 08.380 Thuỷ châm điều trị đau hố mắt           79,000               66,100          66,100                 –
611 08.381 Thuỷ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp           79,000               66,100          66,100                 –
612 08.382 Thuỷ châm điều trị lác cơ năng           79,000               66,100          66,100                 –
613 08.383 Thuỷ châm điều trị giảm thị lực           79,000               66,100          66,100                 –
614 08.384 Thuỷ châm điều trị viêm bàng quang           79,000               66,100          66,100                 –
615 08.385 Thuỷ châm điều trị di tinh           79,000               66,100          66,100                 –
616 08.386 Thuỷ châm điều trị liệt dương           79,000               66,100          66,100                 –
617 08.387 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiểu tiện           79,000               66,100          66,100                 –
618 08.388 Thuỷ châm điều trị bí đái cơ năng           79,000               66,100          66,100                 –
619 H. XOA BÓP BẤM HUYỆT                  –                       –                 –
620 08.389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên           79,000               65,500          65,500                 –
621 08.390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới           79,000               65,500          65,500                 –
622 08.391 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não           79,000               65,500          65,500                 –
623 08.392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông           79,000               65,500          65,500                 –
624 08.393 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não           79,000               65,500          65,500                 –
625 08.394 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não           79,000               65,500          65,500                 –
626 08.395 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não           79,000               65,500          65,500                 –
627 08.396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên           79,000               65,500          65,500                 –
628 08.397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới           79,000               65,500          65,500                 –
629 08.398 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất           79,000               65,500          65,500                 –
630 08.399 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em           79,000               65,500          65,500                 –
631 08.400 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai           79,000               65,500          65,500                 –
632 08.401 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác           79,000               65,500          65,500                 –
633 08.402 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ           79,000               65,500          65,500                 –
634 08.406 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược           79,000               65,500          65,500                 –
635 08.407 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp           79,000               65,500          65,500                 –
636 08.408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu           79,000               65,500          65,500                 –
637 08.409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ           79,000               65,500          65,500                 –
638 08.410 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress           79,000               65,500          65,500                 –
639 08.411 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính           79,000               65,500          65,500                 –
640 08.412 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh           79,000               65,500          65,500                 –
641 08.413 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V           79,000               65,500          65,500                 –
642 08.414 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên           79,000               65,500          65,500                 –
643 08.415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi           79,000               65,500          65,500                 –
644 08.416 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp           79,000               65,500          65,500                 –
645 08.417 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng           79,000               65,500          65,500                 –
646 08.418 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực           79,000               65,500          65,500                 –
647 08.420 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực           79,000               65,500          65,500                 –
648 08.421 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang           79,000               65,500          65,500                 –
649 08.422 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản           79,000               65,500          65,500                 –
650 08.423 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp           79,000               65,500          65,500                 –
651 08.424 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp           79,000               65,500          65,500                 –
652 08.425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn           79,000               65,500          65,500                 –
653 08.426 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng           79,000               65,500          65,500                 –
654 08.427 Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc           79,000               65,500          65,500                 –
655 08.428 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp           79,000               65,500          65,500                 –
656 08.429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp           79,000               65,500          65,500                 –
657 08.430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng           79,000               65,500          65,500                 –
658 08.431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai           79,000               65,500          65,500                 –
659 08.432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy           79,000               65,500          65,500                 –
660 08.433 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt           79,000               65,500          65,500                 –
661 08.434 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi           79,000               65,500          65,500                 –
662 08.435 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa           79,000               65,500          65,500                 –
663 08.436 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt           79,000               65,500          65,500                 –
664 08.437 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh           79,000               65,500          65,500                 –
665 08.438 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh           79,000               65,500          65,500                 –
666 08.439 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón           79,000               65,500          65,500                 –
667 08.440 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa           79,000               65,500          65,500                 –
668 08.441 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông           79,000               65,500          65,500                 –
669 08.442 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng           79,000               65,500          65,500                 –
670 08.443 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật           79,000               65,500          65,500                 –
671 08.445 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não           79,000               65,500          65,500                 –
672 08.446 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống           79,000               65,500          65,500                 –
673 08.447 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật           79,000               65,500          65,500                 –
674 08.448 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư           79,000               65,500          65,500                 –
675 08.449 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm           79,000               65,500          65,500                 –
676 08.450 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly           79,000               65,500          65,500                 –
677 K. GIÁC HƠI                  –                       –                 –
678 08.479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn           40,000               33,200          33,200                 –
679 08.480 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt           40,000               33,200          33,200                 –
680 08.481 Giác hơi điều trị các chứng đau           40,000               33,200          33,200                 –
681 08.482 Giác hơi điều trị cảm cúm           40,000               33,200          33,200                 –
682 L. KỸ THUẬT CHUNG                  –                       –                 –
683 08.483 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay           79,000               65,500          65,500                 –
684 08.484 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy           34,000               28,500          28,500                 –
685 08.485 Giác hơi           40,000               33,200          33,200                 –
686 08.486 Nắn bó trật khớp bằng phương pháp YHCT           54,000               45,300          45,300                 –
687 IX. GÂY MÊ HỒI SỨC:                  –                       –                 –
688 A. CÁC KỸ THUẬT                  –                       –                 –
689 X. NGOẠI KHOA                  –                       –                 –
690 A. THẦN KINH – SỌ NÃO                  –                       –                 –
691 1. Sọ não                  –                       –                 –
692 10.1 Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp      9,600,000          8,000,000     4,616,000     3,384,000
693 10.2 Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở    12,360,000        10,300,000     5,383,000     4,917,000
694 10.3 Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não)    15,000,000        12,500,000     5,383,000     7,117,000
695 10.4 Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương      8,160,000          6,800,000     5,383,000     1,417,000
696 10.8 Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính    15,960,000        13,300,000     5,081,000     8,219,000
697 10.9 Phẫu thuật lấy màu tụ dưới màng cứng mạn tính một bên    13,800,000        11,500,000     5,081,000     6,419,000
698 10.10 Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên    15,000,000        12,500,000     5,081,000     7,419,000
699 10.15 Phẫu thuật mở nắp sọ giải ép trong tăng áp lực nội sọ (do máu tụ, thiếu máu não, phù não)    15,000,000        12,500,000     5,081,000     7,419,000
700 2. Phẫu thuật nhiễm trùng                  –                       –                 –
701 4. Dịch não tủy                  –                       –                 –
702 10.57 Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật)         180,000             150,000        107,000          43,000
703 12. U ngoài sọ                  –                       –                 –
704 10.122 Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ    12,120,000        10,100,000     5,019,000     5,081,000
705 16. Thần kinh ngoại biên                  –                       –                 –
706 10.149 Phẫu thuật giải phóng chèn ép TK ngoại biên      9,000,000          7,500,000     2,318,000     5,182,000
707 10.151 Phẫu thuật u thần kinh trên da         960,000             800,000        705,000          95,000
708 B. TIM MẠCH – LỒNG NGỰC                  –                       –                 –
709 1. Cấp cứu chấn thương- vết thương ngực                  –                       –                 –
710 10.152 Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi      8,280,000          6,900,000     1,756,000     5,144,000
711 10.153 Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần    12,120,000        10,100,000     6,799,000     3,301,000
712 10.155 Phẫu thuật điều trị vết thương tim    21,600,000        18,000,000   13,836,000     4,164,000
713 10.159 Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi    15,000,000        12,500,000     6,686,000     5,814,000
714 10.160 Phẫu thuật lấy dị vật trong phổi – màng phổi    15,000,000        12,500,000     6,686,000     5,814,000
715 10.163 Phẫu thuật điều trị mảng sườn di động    12,120,000        10,100,000     6,686,000     3,414,000
716 10.164 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản         180,000             150,000          49,900        100,100
717 2. Cấp cứu chấn thương- vết thương mạch máu                  –                       –                 –
718 10.167 Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương mạch máu chi      9,000,000          7,500,000     2,851,000     4,649,000
719 10.172 Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi      9,000,000          7,500,000     2,851,000     4,649,000
720 5. Bệnh tim mạch máu                  –                       –                 –
721 10.250 Phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi cấp tính do huyết khối, mảnh sùi, dị vật    12,120,000        10,100,000     2,851,000     7,249,000
722 10.264 Phẫu thuật cắt u máu lớn (đường kính ≥ 10 cm)    10,440,000          8,700,000     3,014,000     5,686,000
723 10.265 Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm)      5,880,000          4,900,000     3,014,000     1,886,000
724 6. Lồng ngực                  –                       –                 –
725 10.278 Phẫu thuật cắt u thành ngực      7,800,000          6,500,000     1,965,000     4,535,000
726 10.285 Phẫu thuật cắt xương sườn do u xương sườn    10,080,000          8,400,000     6,686,000     1,714,000
727 10.286 Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương    10,080,000          8,400,000     6,686,000     1,714,000
728 10.288 Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực      5,640,000          4,700,000     1,965,000     2,735,000
729 10.292 Phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi    15,600,000        13,000,000     6,686,000     6,314,000
730 10.293 Phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi    15,600,000        13,000,000     6,686,000     6,314,000
731 C. TIẾT NIỆU-SINH DỤC                  –                       –                 –
732 1. Thận                  –                       –                 –
733 10.299 Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang      6,360,000          5,300,000     4,098,000     1,202,000
734 10.301 Cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ    11,640,000          9,700,000     4,232,000     5,468,000
735 10.303 Cắt thận đơn thuần    11,880,000          9,900,000     4,232,000     5,668,000
736 10.304 Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần)    11,640,000          9,700,000     4,232,000     5,468,000
737 10.306 Lấy sỏi san hô thận    11,640,000          9,700,000     4,098,000     5,602,000
738 10.307 Lấy sỏi mở bể thận trong xoang    11,880,000          9,900,000     4,098,000     5,802,000
739 10.308 Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận    11,640,000          9,700,000     4,098,000     5,602,000
740 10.310 Lấy sỏi bể thận ngoài xoang    11,880,000          9,900,000     4,098,000     5,802,000
741 10.311 Tán sỏi ngoài cơ thể      3,600,000          3,000,000     2,388,000        612,000
742 10.313 Dẫn lưu đài bể thận qua da    10,200,000          8,500,000        917,000     7,583,000
743 10.315 Phẫu thuật khâu bảo tồn hoặc cắt thận bán phần trong chấn thương thận    11,640,000          9,700,000     2,851,000     6,849,000
744 10.317 Dẫn lưu bể thận tối thiểu      8,760,000          7,300,000     1,751,000     5,549,000
745 10.319 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận    11,640,000          9,700,000     1,751,000     7,949,000
746 10.320 Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson – Hynes    11,880,000          9,900,000     3,044,000     6,856,000
747 2. Niệu quản                  –                       –                 –
748 10.323 Nối niệu quản – đài thận    11,640,000          9,700,000     3,044,000     6,656,000
749 10.324 Cắt nối niệu quản    12,120,000        10,100,000     3,044,000     7,056,000
750 10.325 Lấy sỏi niệu quản đơn thuần      9,240,000          7,700,000     4,098,000     3,602,000
751 10.326 Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại    10,920,000          9,100,000     4,098,000     5,002,000
752 10.327 Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang    10,200,000          8,500,000     4,098,000     4,402,000
753 10.330 Phẫu thuật rò niệu quản – âm đạo    12,000,000        10,000,000     4,415,000     5,585,000
754 10.331 Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản    12,000,000        10,000,000     3,044,000     6,956,000
755 10.335 Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản      5,640,000          4,700,000        917,000     3,783,000
756 3. Bàng quang                  –                       –                 –
757 10.342 Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang    10,680,000          8,900,000     2,851,000     6,049,000
758 10.344 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca      8,760,000          7,300,000        979,000     6,321,000
759 10.347 Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da    14,400,000        12,000,000     5,305,000     6,695,000
760 10.348 Cắm niệu quản bàng quang    11,640,000          9,700,000     2,851,000     6,849,000
761 10.349 Cắt cổ bàng quang    13,080,000        10,900,000     5,305,000     5,595,000
762 10.350 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang    10,200,000          8,500,000     4,151,000     4,349,000
763 10.352 Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang    10,680,000          8,900,000     5,434,000     3,466,000
764 10.353 Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất         300,000             250,000        198,000          52,000
765 10.355 Lấy sỏi bàng quang      8,760,000          7,300,000     4,098,000     3,202,000
766 10.356 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang      5,640,000          4,700,000     1,751,000     2,949,000
767 10.357 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius      5,640,000          4,700,000     1,751,000     2,949,000
768 10.359 Dẫn lưu bàng quang đơn thuần      8,760,000          7,300,000     1,242,000     6,058,000
769 10.360 Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang    13,560,000        11,300,000     5,434,000     5,866,000
770 4. Niệu đạo                  –                       –                 –
771 10.367 Cắt nối niệu đạo trước    10,920,000          9,100,000     4,151,000     4,949,000
772 10.368 Cắt nối niệu đạo sau    11,040,000          9,200,000     4,151,000     5,049,000
773 10.369 Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu    11,160,000          9,300,000     4,151,000     5,149,000
774 10.370 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da    10,200,000          8,500,000     1,751,000     6,749,000
775 10.371 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu    10,200,000          8,500,000     1,751,000     6,749,000
776 10.372 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt    10,200,000          8,500,000     1,751,000     6,749,000
777 10.373 Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì    11,160,000          9,300,000     4,151,000     5,149,000
778 10.375 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu    11,400,000          9,500,000     4,947,000     4,553,000
779 10.376 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang    11,400,000          9,500,000     4,947,000     4,553,000
780 10.386 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ      9,240,000          7,700,000     2,321,000     5,379,000
781 10.394 Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ    10,440,000          8,700,000     2,321,000     6,379,000
782 10.398 Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo      8,760,000          7,300,000     1,242,000     6,058,000
783 10.400 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng      7,200,000          6,000,000     1,242,000     4,758,000
784 10.401 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật      8,040,000          6,700,000     1,965,000     4,735,000
785 10.402 Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật      7,800,000          6,500,000     1,242,000     5,258,000
786 10.405 Nong niệu đạo         360,000             300,000        241,000          59,000
787 10.406 Cắt bỏ tinh hoàn    10,200,000          8,500,000     2,321,000     6,179,000
788 10.407 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn      8,760,000          7,300,000     2,321,000     4,979,000
789 10.408 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn      6,600,000          5,500,000     1,242,000     4,258,000
790 10.410 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài      5,520,000          4,600,000     1,242,000     3,358,000
791 10.411 Cắt hẹp bao quy đầu      5,640,000          4,700,000     1,242,000     3,458,000
792 10.411.1 Cắt hẹp bao quy đầu      7,800,000          6,500,000     1,242,000     5,258,000
793 10.412 Mở rộng lỗ sáo      5,760,000          4,800,000     1,242,000     3,558,000
794 D. TIÊU HÓA                  –                       –                 –
795 1. Thực quản                  –                       –                 –
796 10.416 Mở thông dạ dày      6,840,000          5,700,000     2,514,000     3,186,000
797 2. Dạ dày                  –                       –                 –
798 10.451 Mở bụng thăm dò      8,760,000          7,300,000     2,514,000     4,786,000
799 10.452 Mở bụng thăm dò, sinh thiết    10,200,000          8,500,000     2,514,000     5,986,000
800 10.453 Nối vị tràng      8,760,000          7,300,000     2,664,000     4,636,000
801 10.454 Cắt dạ dày hình chêm    12,120,000        10,100,000     3,579,000     6,521,000
802 10.455 Cắt đoạn dạ dày    14,400,000        12,000,000     7,266,000     4,734,000
803 10.456 Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn    14,400,000        12,000,000     7,266,000     4,734,000
804 10.463 Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng      8,760,000          7,300,000     3,579,000     3,721,000
805 10.465 Khâu cầm máu ổ loét dạ dày    12,120,000        10,100,000     3,579,000     6,521,000
806 10.471 Mở dạ dày xử lý tổn thương    10,680,000          8,900,000     3,579,000     5,321,000
807 3. Tá tràng                  –                       –                 –
808 10.473 Cắt u tá tràng    11,160,000          9,300,000     2,561,000     6,739,000
809 10.478 Cắt màng ngăn tá tràng    10,800,000          9,000,000     2,498,000     6,502,000
810 4. Ruột non- Mạc treo                  –                       –                 –
811 10.479 Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng    10,680,000          8,900,000     2,514,000     6,386,000
812 10.480 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non    10,680,000          8,900,000     3,579,000     5,321,000
813 10.481 Cắt dây chằng, gỡ dính ruột    11,400,000          9,500,000     2,498,000     7,002,000
814 10.482 Tháo xoắn ruột non      9,240,000          7,700,000     2,498,000     5,202,000
815 10.483 Tháo lồng ruột non      9,240,000          7,700,000     2,498,000     5,202,000
816 10.484 Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng    10,680,000          8,900,000     3,579,000     5,321,000
817 10.485 Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…)    11,400,000          9,500,000     3,579,000     5,921,000
818 10.486 Cắt ruột non hình chêm    12,120,000        10,100,000     3,579,000     6,521,000
819 10.487 Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông    12,000,000        10,000,000     4,629,000     5,371,000
820 10.488 Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài    11,640,000          9,700,000     4,629,000     5,071,000
821 10.489 Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue)    11,400,000          9,500,000     4,629,000     4,871,000
822 10.490 Cắt nhiều đoạn ruột non    14,400,000        12,000,000     4,629,000     7,371,000
823 10.491 Gỡ dính sau mổ lại    11,040,000          9,200,000     2,498,000     6,702,000
824 10.492 Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng    10,200,000          8,500,000     2,832,000     5,668,000
825 10.493 Đóng mở thông ruột non    10,560,000          8,800,000     3,579,000     5,221,000
826 10.494 Nối tắt ruột non – đại tràng hoặc trực tràng    12,600,000        10,500,000     4,293,000     6,207,000
827 10.495 Nối tắt ruột non – ruột non    12,600,000        10,500,000     4,293,000     6,207,000
828 10.496 Cắt mạc nối lớn    12,960,000        10,800,000     4,670,000     6,130,000
829 10.497 Cắt bỏ u mạc nối lớn    12,960,000        10,800,000     4,670,000     6,130,000
830 10.498 Cắt u mạc treo ruột    12,960,000        10,800,000     4,670,000     6,130,000
831 5. Ruột thừa- Đại tràng                  –                       –                 –
832 10.506 Cắt ruột thừa đơn thuần      7,080,000          5,900,000     2,561,000     3,339,000
833 10.507 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng      9,600,000          8,000,000     2,561,000     5,439,000
834 10.508 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe    10,200,000          8,500,000     2,561,000     5,939,000
835 10.509 Dẫn lưu áp xe ruột thừa      7,080,000          5,900,000     2,832,000     3,068,000
836 10.510 Các phẫu thuật ruột thừa khác    10,200,000          8,500,000     2,561,000     5,939,000
837 10.511 Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng    10,200,000          8,500,000     2,514,000     5,986,000
838 10.512 Khâu lỗ thủng đại tràng    12,000,000        10,000,000     3,579,000     6,421,000
839 10.513 Cắt túi thừa đại tràng    12,000,000        10,000,000     3,579,000     6,421,000
840 10.514 Cắt đoạn đại tràng nối ngay    13,800,000        11,500,000     4,470,000     7,030,000
841 10.515 Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài    13,800,000        11,500,000     4,470,000     7,030,000
842 10.517 Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng    13,800,000        11,500,000     4,470,000     7,030,000
843 10.518 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay    13,800,000        11,500,000     4,470,000     7,030,000
844 10.519 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài    13,800,000        11,500,000     4,470,000     7,030,000
845 10.523 Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo    15,000,000        12,500,000     4,470,000     8,030,000
846 10.524 Làm hậu môn nhân tạo    10,440,000          8,700,000     2,514,000     6,186,000
847 6. Trực tràng                  –                       –                 –
848 10.525 Làm hậu môn nhân tạo    10,440,000          8,700,000     2,514,000     6,186,000
849 10.526 Lấy dị vật trực tràng    11,400,000          9,500,000     3,579,000     5,921,000
850 10.527 Cắt đoạn trực tràng nối ngay    12,840,000        10,700,000     4,470,000     6,230,000
851 10.528 Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann    13,080,000        10,900,000     4,470,000     6,430,000
852 10.529 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp    12,600,000        10,500,000     4,470,000     6,030,000
853 10.530 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng – ống hậu môn    12,600,000        10,500,000     4,470,000     6,030,000
854 10.533 Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn      9,000,000          7,500,000     2,562,000     4,938,000
855 10.534 Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng    11,640,000          9,700,000     3,579,000     6,121,000
856 10.535 Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng    11,640,000          9,700,000     2,498,000     7,202,000
857 10.536 Phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn    11,760,000          9,800,000     3,579,000     6,221,000
858 10.538 Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường bụng    13,680,000        11,400,000     4,670,000     6,730,000
859 10.541 Đóng rò trực tràng – bàng quang    12,000,000        10,000,000     3,579,000     6,421,000
860 7. Tầng sinh môn                  –                       –                 –
861 10.547 Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ      6,360,000          5,300,000     2,562,000     2,738,000
862 10.548 Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch      7,080,000          5,900,000     2,562,000     3,338,000
863 10.549 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson)      7,800,000          6,500,000     2,562,000     3,938,000
864 10.550 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ      7,080,000          5,900,000     2,562,000     3,338,000
865 10.551 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng      7,920,000          6,600,000     2,562,000     4,038,000
866 10.552 Phẫu thuật Longo      8,520,000          7,100,000     2,254,000     4,846,000
867 10.553 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ      7,080,000          5,900,000     2,254,000     3,646,000
868 10.555 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản      5,400,000          4,500,000     2,562,000     1,938,000
869 10.557 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản      8,160,000          6,800,000     2,562,000     4,238,000
870 10.559 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn cắt cơ thắt trên chỉ chờ      7,560,000          6,300,000     2,562,000     3,738,000
871 10.561 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ)      7,080,000          5,900,000     2,562,000     3,338,000
872 10.562 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn      7,080,000          5,900,000     2,562,000     3,338,000
873 10.566 Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome)      5,640,000          4,700,000     1,242,000     3,458,000
874 10.567 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)      6,600,000          5,500,000     1,242,000     4,258,000
875 10.569 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn      5,640,000          4,700,000     1,898,000     2,802,000
876 10.571 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản      7,080,000          5,900,000     2,248,000     3,652,000
877 10.572 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp      7,800,000          6,500,000     4,616,000     1,884,000
878 Đ. GAN – MẬT – TỤY                  –                       –                 –
879 1. Gan                  –                       –                 –
880 10.577 Cắt gan trái    18,000,000        15,000,000     8,133,000     6,867,000
881 10.608 Cầm máu nhu mô gan    14,400,000        12,000,000     5,273,000     6,727,000
882 10.609 Chèn gạc nhu mô gan cầm máu    13,800,000        11,500,000     5,273,000     6,227,000
883 10.610 Lấy máu tụ bao gan    13,800,000        11,500,000     5,273,000     6,227,000
884 10.611 Cắt chỏm nang gan      8,760,000          7,300,000     2,851,000     4,449,000
885 10.616 Dẫn lưu áp xe gan      8,760,000          7,300,000     2,832,000     4,468,000
886 10.617 Dẫn lưu áp xe tồn dư sau mổ gan      7,320,000          6,100,000     2,832,000     3,268,000
887 2. Mật                  –                       –                 –
888 10.620 Mở thông túi mật    10,200,000          8,500,000     1,965,000     6,535,000
889 10.621 Cắt túi mật    10,680,000          8,900,000     4,523,000     4,377,000
890 10.622 Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật    12,360,000        10,300,000     4,499,000     5,801,000
891 10.623 Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật    12,360,000        10,300,000     4,499,000     5,801,000
892 10.625 Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi tán sỏi đường mật    12,360,000        10,300,000     4,499,000     5,801,000
893 10.629 Mở nhu mô gan lấy sỏi    12,360,000        10,300,000     4,728,000     5,572,000
894 10.632 Nối mật ruột bên – bên    13,080,000        10,900,000     4,399,000     6,501,000
895 10.633 Nối mật ruột tận – bên    12,600,000        10,500,000     4,399,000     6,101,000
896 10.634 Nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng tràng    13,080,000        10,900,000     4,399,000     6,501,000
897 10.638 Mở đường mật, đặt dẫn lưu đường mật    10,200,000          8,500,000     2,664,000     5,836,000
898 10.639 Các phẫu thuật đường mật khác    12,360,000        10,300,000     4,699,000     5,601,000
899 3. Tụy                  –                       –                 –
900 10.640 Khâu vết thương tụy và dẫn lưu    12,120,000        10,100,000     4,485,000     5,615,000
901 10.641 Dẫn lưu nang tụy    10,680,000          8,900,000     2,664,000     6,236,000
902 10.642 Nối nang tụy với tá tràng    12,120,000        10,100,000     2,664,000     7,436,000
903 10.643 Nối nang tụy với dạ dày    12,120,000        10,100,000     2,664,000     7,436,000
904 10.644 Nối nang tụy với hỗng tràng    12,120,000        10,100,000     2,664,000     7,436,000
905 10.645 Cắt bỏ nang tụy    12,120,000        10,100,000     4,485,000     5,615,000
906 10.654 Cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách    15,000,000        12,500,000     4,485,000     8,015,000
907 10.655 Cắt đuôi tụy bảo tồn lách    12,120,000        10,100,000     4,485,000     5,615,000
908 10.659 Nối tụy ruột    12,600,000        10,500,000     4,399,000     6,101,000
909 10.669 Lấy tổ chức tụy hoại tử, dẫn lưu    12,120,000        10,100,000     2,664,000     7,436,000
910 10.673 Cắt lách do chấn thương    13,800,000        11,500,000     4,472,000     7,028,000
911 10.674 Cắt lách bệnh lý    13,800,000        11,500,000     4,472,000     7,028,000
912 10.675 Cắt lách bán phần    13,800,000        11,500,000     4,472,000     7,028,000
913 10.676 Khâu vết thương lách    12,000,000        10,000,000     2,851,000     7,149,000
914 E. THÀNH BỤNG – CƠ HOÀNH – PHÚC MẠC                  –                       –                 –
915 1. Thành bụng – cơ hoành                  –                       –                 –
916 10.679 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini      9,240,000          7,700,000     3,258,000     4,442,000
917 10.680 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice    10,200,000          8,500,000     3,258,000     5,242,000
918 10.681 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
919 10.682 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
920 10.683 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
921 10.684 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
922 10.685 Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi    10,200,000          8,500,000     3,258,000     5,242,000
923 10.686 Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
924 10.687 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác      9,240,000          7,700,000     3,258,000     4,442,000
925 10.688 Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn    10,200,000          8,500,000     1,965,000     6,535,000
926 10.689 Phẫu thuật khâu lỗ thủng cơ hoành do vết thương    11,160,000          9,300,000     2,851,000     6,449,000
927 10.690 Phẫu thuật khâu vỡ cơ hoành    11,160,000          9,300,000     2,851,000     6,449,000
928 10.691 Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành    11,160,000          9,300,000     2,851,000     6,449,000
929 10.695 Phẫu thuật cắt u cơ hoành    11,400,000          9,500,000     3,258,000     6,242,000
930 10.697 Phẫu thuật cắt u thành bụng      7,200,000          6,000,000     1,965,000     4,035,000
931 10.698 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ      5,640,000          4,700,000     2,612,000     2,088,000
932 10.699 Khâu vết thương thành bụng      5,640,000          4,700,000     1,965,000     2,735,000
933 2. Phúc mạc                  –                       –                 –
934 10.701 Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu    10,200,000          8,500,000     2,514,000     5,986,000
935 10.702 Bóc phúc mạc douglas    11,400,000          9,500,000     4,670,000     4,830,000
936 10.703 Lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ      9,960,000          8,300,000     4,670,000     3,630,000
937 10.704 Bóc phúc mạc bên trái      9,960,000          8,300,000     4,670,000     3,630,000
938 10.705 Bóc phúc mạc bên phải      9,960,000          8,300,000     4,670,000     3,630,000
939 10.706 Bóc phúc mạc phủ tạng      9,960,000          8,300,000     4,670,000     3,630,000
940 10.707 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác    11,400,000          9,500,000     4,670,000     4,830,000
941 10.712 Lấy u phúc mạc    10,680,000          8,900,000     4,670,000     4,230,000
942 10.713 Lấy u sau phúc mạc    11,640,000          9,700,000     5,712,000     3,988,000
943 G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH                  –                       –                 –
944 1. Vùng vai-xương đòn                  –                       –                 –
945 10.716 Phẫu thuật tháo khớp vai    12,120,000        10,100,000     2,758,000     7,342,000
946 10.717 Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai    10,680,000          8,900,000     3,750,000     5,150,000
947 10.718 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai    10,680,000          8,900,000     3,750,000     5,150,000
948 10.719 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
949 10.720 Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
950 10.721 Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
951 10.722 Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn      7,800,000          6,500,000     3,750,000     2,750,000
952 2. Vùng cánh tay                  –                       –                 –
953 10.723 Phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
954 10.724 Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
955 10.725 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
956 10.727 Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     4,634,000     5,466,000
957 10.729 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
958 10.730 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
959 10.731 Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
960 10.732 Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
961 10.733 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
962 3. Vùng cẳng tay                  –                       –                 –
963 10.734 Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
964 10.735 Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
965 10.736 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
966 10.737 Phẫu thuật KHX gãy đài quay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
967 10.738 Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
968 10.739 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
969 10.740 Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
970 10.741 Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
971 10.742 Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương      7,800,000          6,500,000     2,106,000     4,394,000
972 10.743 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
973 10.744 Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
974 4. Vùng bàn tay                  –                       –                 –
975 10.746 Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
976 10.748 Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
977 10.749 Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
978 10.750 Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
979 10.751 Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
980 6. Vùng đùi                  –                       –                 –
981 10.759 Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi    13,800,000        11,500,000     3,750,000     7,750,000
982 10.761 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
983 10.762 Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
984 10.763 Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi    15,000,000        12,500,000     3,750,000     8,750,000
985 10.764 Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
986 10.765 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
987 10.766 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
988 10.767 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
989 10.768 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
990 10.769 Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
991 10.770 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
992 7. Khớp gối                  –                       –                 –
993 10.772 Phẫu thuật KHX gãy bánh chè      9,960,000          8,300,000     3,985,000     4,315,000
994 10.773 Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp    11,400,000          9,500,000     3,985,000     5,515,000
995 8. Vùng cẳng chân                  –                       –                 –
996 10.775 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong    12,360,000        10,300,000     3,750,000     6,550,000
997 10.776 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
998 10.777 Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
999 10.778 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày    15,000,000        12,500,000     3,750,000     8,750,000
1000 10.779 Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1001 10.780 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1002 10.781 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1003 10.782 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1004 10.783 Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân    13,080,000        10,900,000     3,750,000     7,150,000
1005 10.784 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
1006 10.785 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
1007 10.786 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân    13,080,000        10,900,000     3,750,000     7,150,000
1008 9. Vùng gót chân-bàn chân                  –                       –                 –
1009 10.788 Phẫu thuật KHX gãy xương gót    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1010 10.791 Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân      7,560,000          6,300,000     3,985,000     2,315,000
1011 10.792 Phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
1012 10. Gãy xương hở                  –                       –                 –
1013 10.793 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1014 10.794 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1015 10.795 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1016 10.796 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi    12,120,000        10,100,000     3,985,000     6,115,000
1017 10.797 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi    12,120,000        10,100,000     3,985,000     6,115,000
1018 10.798 Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1019 10.799 Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1020 10.800 Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay    11,400,000          9,500,000     3,750,000     5,750,000
1021 10.801 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1022 10.802 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1023 10.803 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1024 10.804 Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,985,000     6,115,000
1025 10.805 Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên    12,120,000        10,100,000     2,829,000     7,271,000
1026 10.806 Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi dưới    12,120,000        10,100,000     2,829,000     7,271,000
1027 11. Tổn thương phần mềm                  –                       –                 –
1028 10.807 Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động      9,960,000          8,300,000     4,616,000     3,684,000
1029 10.808 Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động      9,240,000          7,700,000     4,616,000     3,084,000
1030 10.809 Phẫu thuật vết thương bàn tay      5,640,000          4,700,000     1,965,000     2,735,000
1031 10.810 Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1032 10.811 Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1033 12. Vùng cổ tay-bàn tay                  –                       –                 –
1034 10.815 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
1035 10.816 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
1036 10.817 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
1037 10.819 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
1038 10.820 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1039 10.821 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1040 10.822 Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1041 10.823 Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới    10,200,000          8,500,000     2,851,000     5,649,000
1042 10.826 Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1043 10.827 KHX qua da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay    10,200,000          8,500,000     5,122,000     3,378,000
1044 10.828 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay    11,400,000          9,500,000     3,750,000     5,750,000
1045 10.832 Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay      8,160,000          6,800,000     2,318,000     4,482,000
1046 10.833 Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh trụ      8,160,000          6,800,000     2,318,000     4,482,000
1047 10.834 Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh quay      7,800,000          6,500,000     2,318,000     4,182,000
1048 10.837 Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay    12,120,000        10,100,000     2,925,000     7,175,000
1049 10.839 Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1050 10.840 Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1051 10.842 Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1052 10.843 Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng      8,160,000          6,800,000     3,570,000     3,230,000
1053 10.845 Phẫu thuật làm cứng khớp quay Trụ dưới    10,200,000          8,500,000     3,649,000     4,851,000
1054 10.847 Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay      5,640,000          4,700,000     2,758,000     1,942,000
1055 10.849 Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay      7,560,000          6,300,000     3,649,000     2,651,000
1056 10.850 Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay      5,040,000          4,200,000     2,790,000     1,410,000
1057 10.851 Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay      4,680,000          3,900,000     2,887,000     1,013,000
1058 10.858 Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren    13,080,000        10,900,000     2,925,000     7,975,000
1059 10.859 Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay      6,240,000          5,200,000     2,887,000     2,313,000
1060 10.861 Thương tích bàn tay phức tạp    11,400,000          9,500,000     4,616,000     4,884,000
1061 10.862 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón      5,640,000          4,700,000     2,887,000     1,813,000
1062 10.863 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,741,000     6,359,000
1063 10.864 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay      5,640,000          4,700,000     1,965,000     2,735,000
1064 13. Vùng cổ chân-bàn chân                  –                       –                 –
1065 10.865 Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân    11,400,000          9,500,000     3,750,000     5,750,000
1066 10.868 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1067 10.870 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân      8,160,000          6,800,000     3,750,000     3,050,000
1068 10.871 Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân    10,680,000          8,900,000     3,985,000     4,915,000
1069 10.874 Cụt chấn thương cổ và bàn chân      5,640,000          4,700,000     2,887,000     1,813,000
1070 10.875 Phẫu thuật tổn thương gân chày trước      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1071 10.876 Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1072 10.877 Phẫu thuật tổn thương gân Achille      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1073 10.879 Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1074 10.880 Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1075 14. Chấn thương thể thao và chỉnh hình                  –                       –                 –
1076 10.882 Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1077 10.883 Phẫu thuật điều trị gân bánh chè      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1078 10.884 Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1079 10.885 Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille      8,160,000          6,800,000     2,963,000     3,837,000
1080 10.886 Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1081 10.896 Chỉnh sửa lệch trục chi (chân chữ X, O)      9,240,000          7,700,000     3,750,000     3,950,000
1082 10.898 Phẫu thuật trật báng chè bẩm sinh      7,800,000          6,500,000     2,829,000     3,671,000
1083 10.899 Phẫu thuật trật bánh chè mắc phải      7,800,000          6,500,000     2,829,000     3,671,000
1084 10.900 Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi    10,200,000          8,500,000     3,570,000     4,930,000
1085 10.901 Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay      8,160,000          6,800,000     3,570,000     3,230,000
1086 15. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở trẻ em                  –                       –                 –
1087 10.904 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
1088 10.906 Phẫu thuật kết hợp xương bằng K.Wire điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay    13,080,000        10,900,000     3,985,000     6,915,000
1089 10.907 Phẫu thuật cứng gối theo phương pháp JUDET    10,200,000          8,500,000     2,758,000     5,742,000
1090 10.909 Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
1091 10.910 Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay    12,120,000        10,100,000     3,985,000     6,115,000
1092 10.911 Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu    10,920,000          9,100,000     3,985,000     5,115,000
1093 10.912 Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp vùng khuỷu    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1094 10.913 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1095 10.914 Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1096 10.915 Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay    11,400,000          9,500,000     3,750,000     5,750,000
1097 10.916 Phẫu thuật trật khớp háng sau chấn thương    12,120,000        10,100,000     3,250,000     6,850,000
1098 10.917 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi    15,000,000        12,500,000     3,750,000     8,750,000
1099 10.918 Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi    11,400,000          9,500,000     3,750,000     5,750,000
1100 10.919 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối    13,560,000        11,300,000     3,750,000     7,550,000
1101 10.920 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1102 10.921 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày    10,200,000          8,500,000     3,750,000     4,750,000
1103 16. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình khác                  –                       –                 –
1104 10.929 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng    29,400,000        24,500,000     5,122,000   19,378,000
1105 10.930 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần    22,200,000        18,500,000     3,250,000   15,250,000
1106 10.932 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng    12,120,000        10,100,000     5,122,000     4,978,000
1107 10.934 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương      4,680,000          3,900,000     1,731,000     2,169,000
1108 10.937 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo      7,800,000          6,500,000     2,829,000     3,671,000
1109 10.939 Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân    10,200,000          8,500,000     2,106,000     6,394,000
1110 10.941 Phẫu thuật sửa trục chi (kết hợp xương bằng nẹp vis, Champon, Kim K.Wire)    12,120,000        10,100,000     3,750,000     6,350,000
1111 10.942 Phẫu thuật cắt cụt chi    12,120,000        10,100,000     3,741,000     6,359,000
1112 10.943 Phẫu thuật tháo khớp chi    12,120,000        10,100,000     3,741,000     6,359,000
1113 10.944 Phẫu thuật xơ cứng đơn giản      6,120,000          5,100,000     3,570,000     1,530,000
1114 10.947 Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm      6,120,000          5,100,000     2,887,000     2,213,000
1115 10.948 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
1116 10.949 Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép)    10,200,000          8,500,000     3,985,000     4,515,000
1117 10.950 Phẫu thuật làm cứng khớp gối    12,120,000        10,100,000     3,649,000     6,451,000
1118 10.951 Phẫu thuật gỡ dính khớp gối      7,800,000          6,500,000     2,758,000     3,742,000
1119 10.952 Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi      6,120,000          5,100,000     2,887,000     2,213,000
1120 10.953 Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón)      4,680,000          3,900,000     2,887,000     1,013,000
1121 10.954 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu      6,120,000          5,100,000     2,598,000     2,502,000
1122 10.955 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp      6,120,000          5,100,000     4,616,000        484,000
1123 10.956 Phẫu thuật làm sạch ổ khớp      7,800,000          6,500,000     2,758,000     3,742,000
1124 10.958 Phẫu thuật đóng cứng khớp khác    12,120,000        10,100,000     3,649,000     6,451,000
1125 10.959 Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ    11,400,000          9,500,000     3,325,000     6,175,000
1126 10.961 Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm²      6,840,000          5,700,000     2,790,000     2,910,000
1127 10.962 Phẫu thuật vá da diện tích >10cm²      7,800,000          6,500,000     4,228,000     2,272,000
1128 10.963 Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân)      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
1129 10.964 Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân)      5,880,000          4,900,000     2,963,000     1,937,000
1130 10.965 Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…)      7,800,000          6,500,000     2,318,000     4,182,000
1131 10.967 Phẫu thuật lấy bỏ u xương      7,800,000          6,500,000     3,746,000     2,754,000
1132 10.968 Phẫu thuật ghép xương tự thân    12,120,000        10,100,000     4,634,000     5,466,000
1133 10.972 Phẫu thuật U máu      5,640,000          4,700,000     3,014,000     1,686,000
1134 10.973 Phẫu thuật gỡ dính gân gấp      5,640,000          4,700,000     2,758,000     1,942,000
1135 10.974 Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi      6,120,000          5,100,000     2,758,000     2,342,000
1136 10.975 Phẫu thuật gỡ dính thần kinh      5,640,000          4,700,000     2,758,000     1,942,000
1137 10.976 Phẫu thuật chuyển giường thần kinh trụ      7,800,000          6,500,000     2,318,000     4,182,000
1138 10.979 Phẫu thuật viêm xương      5,640,000          4,700,000     2,887,000     1,813,000
1139 10.980 Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết      6,600,000          5,500,000     2,887,000     2,613,000
1140 10.982 Phẫu thuật viên tấy bao hoạt dịch bàn tay      6,120,000          5,100,000     2,758,000     2,342,000
1141 10.983 Phẫu thuật vết thương khớp      7,800,000          6,500,000     2,758,000     3,742,000
1142 10.984 Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương      7,560,000          6,300,000     1,731,000     4,569,000
1143 17. Nắn- Bó bột                  –                       –                 –
1144 10.990 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi         960,000             800,000        624,000        176,000
1145 10.995 Nắn, bó bột trật khớp vai         480,000             400,000        319,000          81,000
1146 10.996 Nắn, bó bột gãy xương đòn         720,000             600,000        399,000        201,000
1147 10.997 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay         720,000             600,000        335,000        265,000
1148 10.998 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay         720,000             600,000        335,000        265,000
1149 10.999 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay         720,000             600,000        335,000        265,000
1150 10.1000 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu         720,000             600,000        399,000        201,000
1151 10.1001 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay         720,000             600,000        399,000        201,000
1152 10.1003 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV         720,000             600,000        335,000        265,000
1153 10.1004 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay         720,000             600,000        335,000        265,000
1154 10.1007 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay         720,000             600,000        335,000        265,000
1155 10.1008 Nắn, bó bột gãy Pouteau – Colles         720,000             600,000        335,000        265,000
1156 10.1009 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay         480,000             400,000        234,000        166,000
1157 10.1010 Nắn, bó bột trật khớp háng      2,520,000          2,100,000        714,000     1,386,000
1158 10.1011 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng         360,000             300,000        259,000          41,000
1159 10.1012 Nắn, bó bột gãy mâm chày         720,000             600,000        335,000        265,000
1160 10.1015 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật         840,000             700,000        644,000          56,000
1161 10.1016 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi         840,000             700,000        624,000          76,000
1162 10.1018 Nắn, bó bột trật khớp gối         720,000             600,000        259,000        341,000
1163 10.1019 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân         720,000             600,000        335,000        265,000
1164 10.1020 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân         720,000             600,000        335,000        265,000
1165 10.1023 Nắn, bó bột gãy xương gót         480,000             400,000        144,000        256,000
1166 10.1024 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân         360,000             300,000        234,000          66,000
1167 10.1025 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn         480,000             400,000        319,000          81,000
1168 10.1026 Nắn, bó bột gãy Dupuptren         720,000             600,000        335,000        265,000
1169 10.1027 Nắn, bó bột gãy Monteggia         720,000             600,000        335,000        265,000
1170 10.1028 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân         720,000             600,000        234,000        366,000
1171 10.1029 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn         720,000             600,000        399,000        201,000
1172 10.1031 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân         480,000             400,000        259,000        141,000
1173 H. CỘT SỐNG                  –                       –                 –
1174 3. Cột sống thắt lưng                  –                       –                 –
1175 10.1068 Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống    22,200,000        18,500,000     5,328,000   13,172,000
1176 10.1077 Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng    29,400,000        24,500,000     4,498,000   20,002,000
1177 10.1078 Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung    36,600,000        30,500,000     4,498,000   26,002,000
1178 I. CÁC PHẪU THUẬT KHÁC                  –                       –                 –
1179 10.1107 Phẫu thuật giải phóng thần kinh ngoại biên    29,400,000        24,500,000     4,498,000   20,002,000
1180 10.1113 Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng chu kỳ    10,920,000          9,100,000     7,275,000     1,825,000
1181 XI. BỎNG                  –                       –                 –
1182 A. ĐIỀU TRỊ BỎNG                  –                       –                 –
1183 1. Thay băng bỏng                  –                       –                 –
1184 11.4 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn         600,000             500,000        410,000          90,000
1185 11.5 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn         360,000             300,000        242,000          58,000
1186 2. Phẫu thuật, thủ thuật điều trị bỏng                  –                       –                 –
1187 11.15 Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép         840,000             700,000        558,000        142,000
1188 11.16 Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu         240,000             200,000        182,000          18,000
1189 11.19 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn      7,080,000          5,900,000     2,269,000     3,631,000
1190 11.22 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em      7,080,000          5,900,000     2,269,000     3,631,000
1191 11.25 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn      7,800,000          6,500,000     2,298,000     4,202,000
1192 11.31 Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn      7,800,000          6,500,000     2,818,000     3,682,000
1193 11.56 Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể      3,000,000          2,500,000     1,824,000        676,000
1194 11.57 Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng         480,000             400,000        333,000          67,000
1195 3. Các kỹ thuật khác                  –                       –                 –
1196 11.87 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng      1,080,000             900,000        719,000        181,000
1197 11.88 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng         960,000             800,000        653,000        147,000
1198 11.89 Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng           60,000               50,000          21,400          28,600
1199 11.90 Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng         360,000             300,000        178,000        122,000
1200 B. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ TRONG BỎNG VÀ SAU BỎNG                  –                       –                 –
1201 11.103 Cắt sẹo khâu kín      5,760,000          4,800,000     3,288,000     1,512,000
1202 C. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH                  –                       –                 –
1203 11.116 Thay băng điều trị vết thương mạn tính         360,000             300,000        246,000          54,000
1204 Đ. ĐIỀU TRỊ BỎNG                  –                       –                 –
1205 G. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH                  –                       –                 –
1206 11.159 Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính      4,200,000          3,500,000     2,477,000     1,023,000
1207 11.160 Phẫu thuật chuyển vạt da tại chỗ điều trị vết thương mạn tính      5,760,000          4,800,000     3,601,000     1,199,000
1208 11.161 Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn tính, khâu kín      4,200,000          3,500,000     2,477,000     1,023,000
1209 11.162 Phẫu thuật ghép da mảnh điều trị vết thương mạn tính      5,760,000          4,800,000     2,818,000     1,982,000
1210 XII. UNG BƯỚU                  –                       –                 –
1211 A. ĐẦU-CỔ                  –                       –                 –
1212 12.2 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm      3,240,000          2,700,000        705,000     1,995,000
1213 12.3 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm      5,880,000          4,900,000     1,126,000     3,774,000
1214 12.10 Cắt các u lành vùng cổ      8,400,000          7,000,000     2,627,000     4,373,000
1215 12.11 Cắt các u lành tuyến giáp      9,000,000          7,500,000     1,784,000     5,716,000
1216 12.12 Cắt các u nang giáp móng      9,000,000          7,500,000     2,133,000     5,367,000
1217 C. HÀM – MẶT                  –                       –                 –
1218 12.61 Tiêm xơ chữa u máu, bạch mạch lưỡi, sàn miệng dưới hàm, cạnh cổ…      1,560,000          1,300,000        844,000        456,000
1219 12.68 Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm      5,880,000          4,900,000     1,234,000     3,666,000
1220 12.70 Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm         720,000             600,000        455,000        145,000
1221 12.71 Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm      5,640,000          4,700,000        820,000     3,880,000
1222 12.92 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm      2,760,000          2,300,000     1,334,000        966,000
1223 Đ. TAI – MŨI – HỌNG                  –                       –                 –
1224 12.135 Cắt u lưỡi lành tính      5,640,000          4,700,000     2,754,000     1,946,000
1225 12.161 Cắt polyp ống tai      5,640,000          4,700,000     1,990,000     2,710,000
1226 12.162 Cắt polyp mũi      6,840,000          5,700,000        663,000     5,037,000
1227 E. LỒNG NGỰC – TIM MẠCH – PHỔI                  –                       –                 –
1228 12.167 Cắt u xương sườn 1 xương    10,200,000          8,500,000     3,746,000     4,754,000
1229 G. TIÊU HÓA – BỤNG                  –                       –                 –
1230 12.203 Mở thông dạ dày ra da do ung thư    10,200,000          8,500,000     2,514,000     5,986,000
1231 12.215 Làm hậu môn nhân tạo    10,200,000          8,500,000     2,514,000     5,986,000
1232 12.216 Cắt u sau phúc mạc    10,800,000          9,000,000     5,712,000     3,288,000
1233 I. TIẾT NIỆU-SINH DỤC                  –                       –                 –
1234 12.256 Cắt u thận lành    11,760,000          9,800,000     2,851,000     6,949,000
1235 12.261 Cắt u sùi đầu miệng sáo      5,400,000          4,500,000     1,206,000     3,294,000
1236 12.263 Cắt nang thừng tinh một bên      5,520,000          4,600,000     1,784,000     2,816,000
1237 12.264 Cắt nang thừng tinh hai bên      6,120,000          5,100,000     2,754,000     2,346,000
1238 12.265 Cắt u lành dương vật      6,840,000          5,700,000     1,965,000     3,735,000
1239 K. VÚ – PHỤ KHOA                  –                       –                 –
1240 12.269 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú      5,640,000          4,700,000     2,862,000     1,838,000
1241 L. PHẦN MỀM-XƯƠNG-KHỚP                  –                       –                 –
1242 12.313 Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm      5,880,000          4,900,000     1,784,000     3,116,000
1243 12.314 Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 – 10cm      5,880,000          4,900,000     2,754,000     2,146,000
1244 12.319 Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm      5,880,000          4,900,000     1,784,000     3,116,000
1245 12.320 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm      3,480,000          2,900,000     1,784,000     1,116,000
1246 12.321 Cắt u bao gân      5,400,000          4,500,000     1,784,000     2,716,000
1247 12.322 Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân)      5,880,000          4,900,000     1,206,000     3,694,000
1248 12.323 Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam      6,600,000          5,500,000     2,862,000     2,638,000
1249 12.324 Cắt u xương sụn lành tính    10,320,000          8,600,000     3,746,000     4,854,000
1250 12.325 Cắt u xương, sụn      8,880,000          7,400,000     3,746,000     3,654,000
1251 N. KỸ THUẬT KHÁC                  –                       –                 –
1252 XIII. PHỤ SẢN                  –                       –                 –
1253 A. SẢN KHOA                  –                       –                 –
1254 13.1 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược    13,800,000        11,500,000     7,919,000     3,581,000
1255 13.2 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên    10,080,000          8,400,000     2,945,000     5,455,000
1256 13.7 Phẫu thuật lấy thai lần đầu      8,640,000          7,200,000     2,332,000     4,868,000
1257 13.8 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)    12,000,000        10,000,000     4,202,000     5,798,000
1258 13.10 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa    13,200,000        11,000,000     7,397,000     3,603,000
1259 13.11 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa    12,000,000        10,000,000     4,867,000     5,133,000
1260 13.12 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa    11,880,000          9,900,000     3,342,000     6,558,000
1261 13.13 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung    13,200,000        11,000,000     4,838,000     6,162,000
1262 13.18 Khâu tử cung do nạo thủng    10,800,000          9,000,000     2,782,000     6,218,000
1263 13.19 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng      5,040,000          4,200,000        649,000     3,551,000
1264 13.23 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa           72,000               60,000          47,700          12,300
1265 13.24 Đỡ đẻ ngôi ngược (*)      2,880,000          2,400,000     1,002,000     1,398,000
1266 13.25 Nội xoay thai    11,160,000          9,300,000     1,406,000     7,894,000
1267 13.26 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên      2,880,000          2,400,000     1,227,000     1,173,000
1268 13.27 Forceps      1,320,000          1,100,000        952,000        148,000
1269 13.28 Giác hút      1,320,000          1,100,000        952,000        148,000
1270 13.30 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo      5,040,000          4,200,000     1,564,000     2,636,000
1271 13.31 Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*)         840,000             700,000        587,000        113,000
1272 13.32 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn      4,920,000          4,100,000     2,248,000     1,852,000
1273 13.33 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm      2,880,000          2,400,000        706,000     1,694,000
1274 13.40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn         120,000             100,000          85,600          14,400
1275 13.48 Nong cổ tử cung do bế sản dịch         480,000             400,000        281,000        119,000
1276 13.49 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ         480,000             400,000        344,000          56,000
1277 13.52 Khâu vòng cổ tử cung         840,000             700,000        549,000        151,000
1278 13.53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung         240,000             200,000        117,000          83,000
1279 13.54 Chích áp xe tầng sinh môn      5,040,000          4,200,000        807,000     3,393,000
1280 B. PHỤ KHOA                  –                       –                 –
1281 13.65 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung    12,600,000        10,500,000     6,116,000     4,384,000
1282 13.68 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn    11,880,000          9,900,000     3,876,000     6,024,000
1283 13.70 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần    11,880,000          9,900,000     3,876,000     6,024,000
1284 13.71 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung    11,880,000          9,900,000     3,355,000     6,545,000
1285 13.72 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ      9,480,000          7,900,000     2,944,000     4,956,000
1286 13.73 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng    12,000,000        10,000,000     6,575,000     3,425,000
1287 13.74 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng    10,680,000          8,900,000     4,289,000     4,611,000
1288 13.75 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung    10,800,000          9,000,000     3,322,000     5,678,000
1289 13.76 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ    10,680,000          8,900,000     5,071,000     3,829,000
1290 13.77 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung    11,160,000          9,300,000     5,071,000     4,229,000
1291 13.78 Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng    12,600,000        10,500,000     5,546,000     4,954,000
1292 13.79 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai    11,160,000          9,300,000     5,071,000     4,229,000
1293 13.80 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn    11,880,000          9,900,000     5,071,000     4,829,000
1294 13.81 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung    11,880,000          9,900,000     5,071,000     4,829,000
1295 13.82 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản    10,680,000          8,900,000     5,071,000     3,829,000
1296 13.83 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ    10,680,000          8,900,000     5,071,000     3,829,000
1297 13.90 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ    11,160,000          9,300,000     5,071,000     4,229,000
1298 13.91 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng      8,760,000          7,300,000     3,725,000     3,575,000
1299 13.92 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng      9,000,000          7,500,000     2,944,000     4,556,000
1300 13.93 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang      9,000,000          7,500,000     3,766,000     3,734,000
1301 13.105 Phẫu thuật treo tử cung      9,000,000          7,500,000     2,859,000     4,641,000
1302 13.110 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại      5,040,000          4,200,000     2,619,000     1,581,000
1303 13.111 Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ      8,640,000          7,200,000     2,729,000     4,471,000
1304 13.115 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng    11,160,000          9,300,000     2,677,000     6,623,000
1305 13.116 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn      6,360,000          5,300,000     3,710,000     1,590,000
1306 13.117 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng    11,160,000          9,300,000     4,109,000     5,191,000
1307 13.122 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung    11,280,000          9,400,000     5,558,000     3,842,000
1308 13.123 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)      6,360,000          5,300,000     3,668,000     1,632,000
1309 13.132 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa      9,720,000          8,100,000     2,782,000     5,318,000
1310 13.133 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung    10,680,000          8,900,000     5,089,000     3,811,000
1311 13.136 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa      5,040,000          4,200,000     2,612,000     1,588,000
1312 13.137 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng         240,000             200,000        137,000          63,000
1313 13.143 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung      6,360,000          5,300,000     1,935,000     3,365,000
1314 13.144 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo      2,664,000          2,220,000        388,000     1,832,000
1315 13.145 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh…         720,000             600,000        159,000        441,000
1316 13.147 Cắt u thành âm đạo      6,600,000          5,500,000     2,048,000     3,452,000
1317 13.148 Lấy dị vật âm đạo         840,000             700,000        573,000        127,000
1318 13.149 Khâu rách cùng đồ âm đạo      2,760,000          2,300,000     1,898,000        402,000
1319 13.150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn      8,640,000          7,200,000     1,482,000     5,718,000
1320 13.152 Bóc nang tuyến Bartholin      3,480,000          2,900,000     1,274,000     1,626,000
1321 13.153 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh      2,880,000          2,400,000        790,000     1,610,000
1322 13.154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo         600,000             500,000        382,000        118,000
1323 13.155 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn         960,000             800,000        682,000        118,000
1324 13.156 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính         840,000             700,000        580,000        120,000
1325 13.157 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết         360,000             300,000        204,000          96,000
1326 13.158 Nạo hút thai trứng      1,080,000             900,000        772,000        128,000
1327 13.159 Dẫn lưu cùng đồ Douglas      5,040,000          4,200,000        835,000     3,365,000
1328 13.160 Chọc dò túi cùng Douglas         480,000             400,000        280,000        120,000
1329 13.162 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng      1,320,000          1,100,000        880,000        220,000
1330 13.163 Chích áp xe vú         960,000             800,000        219,000        581,000
1331 13.166 Soi cổ tử cung         120,000             100,000          61,500          38,500
1332 13.174 Cắt u vú lành tính      5,400,000          4,500,000     2,862,000     1,638,000
1333 13.175 Bóc nhân xơ vú      2,880,000          2,400,000        984,000     1,416,000
1334 13.177 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần      7,200,000          6,000,000     2,761,000     3,239,000
1335 C. SƠ SINH                  –                       –                 –
1336 13.199 Đặt sonde hậu môn sơ sinh         120,000             100,000          82,100          17,900
1337 13.200 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh         720,000             600,000        479,000        121,000
1338 Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH                  –                       –                 –
1339 13.221 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng    10,680,000          8,900,000     5,528,000     3,372,000
1340 13.222 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ      8,280,000          6,900,000     2,860,000     4,040,000
1341 13.223 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ    10,680,000          8,900,000     4,744,000     4,156,000
1342 13.224 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ      8,280,000          6,900,000     2,860,000     4,040,000
1343 E. PHÁ THAI                  –                       –                 –
1344 13.235 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ         840,000             700,000        587,000        113,000
1345 13.240 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ      6,840,000          5,700,000     2,860,000     2,840,000
1346 13.241 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không         600,000             500,000        384,000        116,000
1347 XIV. MẮT                  –                       –                 –
1348 14.5 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL      3,840,000          3,200,000     2,654,000        546,000
1349 14.6 Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên      4,320,000          3,600,000     3,600,000
1350 14.9 Phẫu thuật phức tạp như: cataract bệnh lý trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già, có bệnh tim mạch kèm theo      4,320,000          3,600,000     3,600,000
1351 14.25 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên      1,440,000          1,200,000        312,000        888,000
1352 14.32 Mở bao sau đục bằng laser         720,000             600,000        257,000        343,000
1353 14.42 Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL      5,040,000          4,200,000     1,212,000     2,988,000
1354 14.43 Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL      5,040,000          4,200,000     1,212,000     2,988,000
1355 14.44 Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL      5,040,000          4,200,000     1,634,000     2,566,000
1356 14.46 Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính)      5,040,000          4,200,000     1,970,000     2,230,000
1357 14.47 Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK      3,600,000          3,000,000     1,213,000     1,787,000
1358 14.49 Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính      5,040,000          4,200,000     1,234,000     2,966,000
1359 14.50 Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử      5,040,000          4,200,000        934,000     3,266,000
1360 14.61 Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa      5,040,000          4,200,000     1,040,000     3,160,000
1361 14.68 Gọt giác mạc đơn thuần      2,160,000          1,800,000        770,000     1,030,000
1362 14.72 Lấy dị vật trong củng mạc      5,040,000          4,200,000        893,000     3,307,000
1363 14.73 Lấy dị vật tiền phòng      5,040,000          4,200,000     1,112,000     3,088,000
1364 14.75 Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp      2,160,000          1,800,000        934,000        866,000
1365 14.79 Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi      4,320,000          3,600,000     1,512,000     2,088,000
1366 14.80 Sinh thiết tổ chức mi         480,000             400,000        150,000        250,000
1367 14.82 Sinh thiết tổ chức kết mạc         480,000             400,000        150,000        250,000
1368 14.83 Cắt u da mi không ghép      2,880,000          2,400,000        724,000     1,676,000
1369 14.84 Cắt u mi cả bề dày không ghép      4,320,000          3,600,000        724,000     2,876,000
1370 14.85 Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da      8,640,000          7,200,000     1,234,000     5,966,000
1371 14.88 Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép      4,320,000          3,600,000     1,154,000     2,446,000
1372 14.98 Chích mủ mắt      1,440,000          1,200,000        452,000        748,000
1373 14.108 Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, Faden…)    11,520,000          9,600,000        793,000     8,807,000
1374 14.109 Phẫu thuật lác thông thường      7,200,000          6,000,000        740,000     5,260,000
1375 14.111 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác           60,000               50,000          32,900          17,100
1376 14.112 Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi           60,000               50,000          32,900          17,100
1377 14.115 Sửa sẹo sau mổ lác      1,440,000          1,200,000        598,000        602,000
1378 14.116 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi           60,000               50,000          32,900          17,100
1379 14.118 Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi      8,640,000          7,200,000     1,304,000     5,896,000
1380 14.119 Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi      8,640,000          7,200,000     1,304,000     5,896,000
1381 14.120 Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi      8,640,000          7,200,000     1,304,000     5,896,000
1382 14.121 Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …)      8,640,000          7,200,000     1,213,000     5,987,000
1383 14.122 Cắt cơ Muller      7,200,000          6,000,000     1,304,000     4,696,000
1384 14.124 Vá da tạo hình mi      7,200,000          6,000,000     1,062,000     4,938,000
1385 14.125 Phẫu thuật tạo hình nếp mi      8,640,000          7,200,000        840,000     6,360,000
1386 14.126 Phẫu thuật  tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi      8,640,000          7,200,000        840,000     6,360,000
1387 14.127 Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi)    11,520,000          9,600,000     9,600,000
1388 14.128 Kéo dài cân cơ nâng mi      8,640,000          7,200,000     1,304,000     5,896,000
1389 14.131 Phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi      5,760,000          4,800,000     1,304,000     3,496,000
1390 14.133 Sửa sẹo xấu vùng quanh mi      7,200,000          6,000,000     6,000,000
1391 14.136 Phẫu thuật mở rộng khe mi      5,760,000          4,800,000        643,000     4,157,000
1392 14.137 Phẫu thuật hẹp khe mi      5,760,000          4,800,000        643,000     4,157,000
1393 14.138 Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi      7,200,000          6,000,000     6,000,000
1394 14.145 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên      2,640,000          2,200,000        520,000     1,680,000
1395 14.149 Mở góc tiền phòng      2,880,000          2,400,000     1,112,000     1,288,000
1396 14.150 Mở bè có hoặc không cắt bè      2,880,000          2,400,000     1,104,000     1,296,000
1397 14.157 Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm      1,440,000          1,200,000        523,000        677,000
1398 14.158 Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid…)         480,000             400,000        220,000        180,000
1399 14.159 Tiêm nhu mô giác mạc         180,000             150,000          47,500        102,500
1400 14.162 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…)      2,160,000          1,800,000        740,000     1,060,000
1401 14.163 Rửa chất nhân tiền phòng      2,160,000          1,800,000        740,000     1,060,000
1402 14.164 Cắt bỏ túi lệ      5,040,000          4,200,000        840,000     3,360,000
1403 14.165 Phẫu thuật mộng đơn thuần      2,880,000          2,400,000        870,000     1,530,000
1404 14.166 Lấy dị vật giác mạc sâu      1,440,000          1,200,000        327,000        873,000
1405 14.168 Khâu cò mi, tháo cò      1,440,000          1,200,000        400,000        800,000
1406 14.169 Chích dẫn lưu túi lệ         480,000             400,000          78,400        321,600
1407 14.170 Phẫu thuật lác người lớn      1,200,000          1,000,000     1,000,000
1408 14.171 Khâu da mi đơn giản      1,440,000          1,200,000        809,000        391,000
1409 14.172 Khâu phục hồi bờ mi      4,320,000          3,600,000        693,000     2,907,000
1410 14.174 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt      2,880,000          2,400,000        926,000     1,474,000
1411 14.175 Khâu phủ kết mạc      2,160,000          1,800,000        638,000     1,162,000
1412 14.176 Khâu giác mạc      2,880,000          2,400,000        764,000     1,636,000
1413 14.177 Khâu củng mạc      4,320,000          3,600,000        814,000     2,786,000
1414 14.178 Thăm dò, khâu vết thương củng mạc      5,040,000          4,200,000     1,112,000     3,088,000
1415 14.179 Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc      1,200,000          1,000,000        764,000        236,000
1416 14.180 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy)      4,320,000          3,600,000     1,104,000     2,496,000
1417 14.183 Bơm hơi / khí tiền phòng      1,200,000          1,000,000        740,000        260,000
1418 14.187 Phẫu thuật quặm      5,040,000          4,200,000     1,235,000     2,965,000
1419 14.188 Phẫu thuật quặm tái phát      5,040,000          4,200,000     1,235,000     2,965,000
1420 14.191 Mổ quặm bẩm sinh      7,200,000          6,000,000        638,000     5,362,000
1421 14.192 Cắt chỉ khâu giác mạc           60,000               50,000          32,900          17,100
1422 14.193 Tiêm dưới kết mạc         120,000             100,000          47,500          52,500
1423 14.194 Tiêm cạnh nhãn cầu         120,000             100,000          47,500          52,500
1424 14.195 Tiêm hậu nhãn cầu         120,000             100,000          47,500          52,500
1425 14.196 Tiêm nội mô giác mạc         180,000             150,000        150,000
1426 14.197.1 Bơm thông lệ đạo         120,000             100,000          59,400          40,600
1427 14.197.2 Bơm thông lệ đạo         240,000             200,000          94,400        105,600
1428 14.198 Lấy máu làm huyết thanh         120,000             100,000          54,800          45,200
1429 14.200 Lấy dị vật kết mạc         120,000             100,000          64,400          35,600
1430 14.201 Khâu kết mạc      2,160,000          1,800,000        809,000        991,000
1431 14.202 Lấy calci kết mạc           60,000               50,000          35,200          14,800
1432 14.203 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản         120,000             100,000          32,900          67,100
1433 14.204 Cắt chỉ khâu kết mạc         120,000             100,000          32,900          67,100
1434 14.205 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu           60,000               50,000          47,900            2,100
1435 14.206 Bơm rửa lệ đạo           60,000               50,000          36,700          13,300
1436 14.207 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc         180,000             150,000          78,400          71,600
1437 14.210 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi           60,000               50,000          35,200          14,800
1438 14.211 Rửa cùng đồ           50,000               41,600          41,600                 –
1439 14.212 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu         480,000             400,000        339,000          61,000
1440 14.213 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi)         120,000             100,000          82,100          17,900
1441 14.214 Bóc giả mạc         120,000             100,000          82,100          17,900
1442 14.215 Rạch áp xe mi         288,000             240,000        186,000          54,000
1443 14.216 Rạch áp xe túi lệ      1,440,000          1,200,000        186,000     1,014,000
1444 14.218 Soi đáy mắt trực tiếp           63,000               52,500          52,500                 –
1445 14.219 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương         120,000             100,000          52,500          47,500
1446 14.222 Theo dõi nhãn áp 3 ngày         180,000             150,000        107,000          43,000
1447 14.223 Khám lâm sàng mắt         120,000             100,000        100,000
1448 14.225 Gây mê để khám      1,080,000             900,000        900,000
1449 14.229 Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi    17,280,000        14,400,000   14,400,000
1450 14.233 Phẫu thuật tạo nếp mi      8,640,000          7,200,000     7,200,000
1451 14.234 Phẫu thuật điều trị hở mi      7,200,000          6,000,000     6,000,000
1452 14.236 Phẫu thuật tạo hình mi      8,640,000          7,200,000     7,200,000
1453 14.240 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)         120,000             100,000          59,500          40,500
1454 14.250 Test thử cảm giác giác mạc         120,000             100,000          39,600          60,400
1455 14.251 Test phát hiện khô mắt         120,000             100,000          39,600          60,400
1456 14.252 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm         180,000             150,000        107,000          43,000
1457 14.258 Đo khúc xạ máy         120,000             100,000            9,900          90,100
1458 14.262 Đo độ lác         120,000             100,000          63,800          36,200
1459 14.265 Đo thị giác 2 mắt         120,000             100,000          63,800          36,200
1460 14.266 Đo độ sâu tiền phòng         300,000             250,000        192,000          58,000
1461 14.293 Siêu âm + đo trục nhãn cầu         120,000             100,000          76,200          23,800
1462 XV. TAI MŨI HỌNG                  –                       –                 –
1463 A. TAI – TAI THẦN KINH                  –                       –                 –
1464 15.20 Phẫu thuật xương chũm đơn thuần      4,464,000          3,720,000     3,720,000                 –
1465 15.27 Mở sào bào      4,464,000          3,720,000     3,720,000                 –
1466 15.33 Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật      6,840,000          5,700,000     1,415,000     4,285,000
1467 15.34 Vá nhĩ đơn thuần      5,220,000          4,350,000     3,720,000        630,000
1468 15.35 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi      7,200,000          6,000,000     3,040,000     2,960,000
1469 15.43 Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài      4,200,000          3,500,000     1,990,000     1,510,000
1470 15.45 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai      2,400,000          2,000,000     1,334,000        666,000
1471 15.46 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ      6,000,000          5,000,000        486,000     4,514,000
1472 15.48 Đặt ống thông khí màng nhĩ      6,600,000          5,500,000     3,040,000     2,460,000
1473 15.49 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ      6,600,000          5,500,000     3,040,000     2,460,000
1474 15.50 Chích rạch màng nhĩ           73,000               61,200          61,200                 –
1475 15.51 Khâu vết rách vành tai         214,000             178,000        178,000                 –
1476 15.52 Bơm hơi vòi nhĩ         138,000             115,000        115,000                 –
1477 15.53 Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai      4,200,000          3,500,000        954,000     2,546,000
1478 15.54 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê)         617,000             514,000        514,000                 –
1479 15.55 Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê]         617,000             514,000        514,000                 –
1480 15.56 Chọc hút dịch vành tai           63,000               52,600          52,600                 –
1481 15.58 Làm thuốc tai           60,000               50,000          20,500          29,500
1482 15.59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài           75,000               62,900          62,900                 –
1483 B. MŨI-XOANG                  –                       –                 –
1484 15.77 Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng      6,840,000          5,700,000     2,955,000     2,745,000
1485 15.78 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm      7,560,000          6,300,000     2,955,000     3,345,000
1486 15.79 Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm      4,648,000          3,873,000     3,873,000                 –
1487 15.81 Phẫu thuật  nội soi cắt polyp mũi      5,820,000          4,850,000        663,000     4,187,000
1488 15.85 Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u nhày xoang      8,400,000          7,000,000     4,922,000     2,078,000
1489 15.86 Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi      6,840,000          5,700,000     1,415,000     4,285,000
1490 15.91 Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang    10,823,000          9,019,000     9,019,000                 –
1491 15.97 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi      6,000,000          5,000,000     2,750,000     2,250,000
1492 15.98 Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang      5,220,000          4,350,000     1,574,000     2,776,000
1493 15.99 Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi      6,840,000          5,700,000     1,415,000     4,285,000
1494 15.103 Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi      8,400,000          7,000,000     3,873,000     3,127,000
1495 15.104 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa      6,840,000          5,700,000     3,873,000     1,827,000
1496 15.105 Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới      6,840,000          5,700,000     3,873,000     1,827,000
1497 15.106 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới      6,840,000          5,700,000     3,873,000     1,827,000
1498 15.107 Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần (Coblator)      6,840,000          5,700,000     3,873,000     1,827,000
1499 15.109 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới      6,840,000          5,700,000     3,873,000     1,827,000
1500 15.110 Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi      6,600,000          5,500,000     3,188,000     2,312,000
1501 15.111 Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi      6,600,000          5,500,000     3,188,000     2,312,000
1502 15.112 Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn      6,600,000          5,500,000     3,188,000     2,312,000
1503 15.113 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi      6,600,000          5,500,000     3,188,000     2,312,000
1504 15.117 Phẫu thuật mở xoang hàm      6,840,000          5,700,000     1,415,000     4,285,000
1505 15.123 Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương      3,206,000          2,672,000     2,672,000                 –
1506 15.130 Đốt điện cuốn mũi dưới         536,000             447,000        447,000                 –
1507 15.131 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới         536,000             447,000        447,000                 –
1508 15.132 Bẻ cuốn mũi         160,000             133,000        133,000                 –
1509 15.133 Nội soi bẻ cuốn mũi dưới         160,000             133,000        133,000                 –
1510 15.134 Nâng xương chính mũi sau chấn thương      6,000,000          5,000,000     2,672,000     2,328,000
1511 15.135 Sinh thiết hốc mũi         151,000             126,000        126,000                 –
1512 15.136 Nội soi sinh thiết u hốc mũi         348,000             290,000        290,000                 –
1513 15.137 Nội soi sinh thiết u vòm      1,871,000          1,559,000     1,559,000                 –
1514 15.138 Chọc rửa xoang hàm         334,000             278,000        278,000                 –
1515 15.139 Phương pháp Proetz           69,000               57,600          57,600                 –
1516 15.140 Nhét bấc mũi sau         139,000             116,000        116,000                 –
1517 15.141 Nhét bấc mũi trước         139,000             116,000        116,000                 –
1518 15.142 Cầm máu mũi bằng Merocel         246,000             205,000        205,000                 –
1519 15.143 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê         808,000             673,000        673,000                 –
1520 15.144 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê         808,000             673,000        673,000                 –
1521 15.145 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat)      5,220,000          4,350,000        954,000     3,396,000
1522 15.147 Hút rửa mũi, xoang sau mổ         168,000             140,000        140,000                 –
1523 C. HỌNG-THANH QUẢN                  –                       –                 –
1524 15.149 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê      5,220,000          4,350,000     1,648,000     2,702,000
1525 15.151 Phẫu thuật cắt u Amydal      5,220,000          4,350,000     1,648,000     2,702,000
1526 15.152 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê)      5,220,000          4,350,000     2,814,000     1,536,000
1527 15.154 Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản      3,000,000          2,500,000        790,000     1,710,000
1528 15.155 Phẫu thuật nạo V.A nội soi      5,220,000          4,350,000     2,814,000     1,536,000
1529 15.157 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê)      1,889,000          1,574,000     1,574,000                 –
1530 15.158 Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo VA (gây mê)      5,220,000          4,350,000        954,000     3,396,000
1531 15.159 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt      6,000,000          5,000,000     3,002,000     1,998,000
1532 15.160 Phẫu thuật dính mép trước dây thanh      2,414,000          2,012,000     2,012,000                 –
1533 15.166 Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê)      6,600,000          5,500,000     2,955,000     2,545,000
1534 15.167 Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh bằng ống soi mềm gây tê      3,546,000          2,955,000     2,955,000                 –
1535 15.172 Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh      6,385,000          5,321,000     5,321,000                 –
1536 15.174 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê)         863,000             719,000        719,000                 –
1537 15.194 Phẫu thuật cắt u sàn miệng      6,840,000          5,700,000     1,415,000     4,285,000
1538 15.195 Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má      4,200,000          3,500,000        954,000     2,546,000
1539 15.196 Phẫu thuật cắt u lưỡi (phần lưỡi di động)      4,200,000          3,500,000     2,133,000     1,367,000
1540 15.203 Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh quản      5,220,000          4,350,000     2,814,000     1,536,000
1541 15.204 Lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng      5,220,000          4,350,000     1,014,000     3,336,000
1542 15.205 Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng      5,220,000          4,350,000     1,014,000     3,336,000
1543 15.206 Chích áp xe sàn miệng         316,000             263,000        263,000                 –
1544 15.207 Chích áp xe quanh Amidan      2,220,000          1,850,000        263,000     1,587,000
1545 15.208 Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA         139,000             116,000        116,000                 –
1546 15.209 Cắt phanh lưỡi         875,000             729,000        729,000                 –
1547 15.211 Sinh thiết u họng miệng         151,000             126,000        126,000                 –
1548 15.212 Lấy dị vật họng miệng           60,000               50,000          40,800            9,200
1549 15.213 Lấy dị vật hạ họng           49,000               40,800          40,800                 –
1550 15.214 Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng      4,200,000          3,500,000        954,000     2,546,000
1551 15.215 Đốt họng hạt bằng nhiệt           95,000               79,100          79,100                 –
1552 15.218 Bơm thuốc thanh quản           25,000               20,500          20,500                 –
1553 15.219 Đặt nội khí quản         682,000             568,000        568,000                 –
1554 15.220 Thay canuyn         296,000             247,000        247,000                 –
1555 15.222 Khí dung mũi họng           24,000               20,400          20,400                 –
1556 15.223 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê         316,000             263,000        263,000                 –
1557 15.226 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê         348,000             290,000        290,000                 –
1558 15.227 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê         348,000             290,000        290,000                 –
1559 15.228 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê         616,000             513,000        513,000                 –
1560 15.229 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê         616,000             513,000        513,000                 –
1561 15.230 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê         616,000             513,000        513,000                 –
1562 15.231 Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê         616,000             513,000        513,000                 –
1563 15.232 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê         293,000             244,000        244,000                 –
1564 15.233 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê         293,000             244,000        244,000                 –
1565 15.234 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê         844,000             703,000        703,000                 –
1566 15.235 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê         868,000             723,000        723,000                 –
1567 15.236 Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê         844,000             703,000        703,000                 –
1568 15.237 Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê         868,000             723,000        723,000                 –
1569 15.238 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê         610,000             508,000        508,000                 –
1570 15.239 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê         610,000             508,000        508,000                 –
1571 15.240 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê         844,000             703,000        703,000                 –
1572 15.241 Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê      1,038,000             865,000        865,000                 –
1573 15.242 Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê         610,000             508,000        508,000                 –
1574 15.243 Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê         616,000             513,000        513,000                 –
1575 15.245 Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê      1,038,000             865,000        865,000                 –
1576 15.249 Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê      1,038,000             865,000        865,000                 –
1577 D. ĐẦU CỔ                  –                       –                 –
1578 15.285 Phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần    10,680,000          8,900,000     4,166,000     4,734,000
1579 15.286 Phẫu thuật cắt tuyến giáp gần toàn phần    10,680,000          8,900,000     4,166,000     4,734,000
1580 15.287 Phẫu thuật cắt thuỳ giáp      9,600,000          8,000,000     4,166,000     3,834,000
1581 15.288 Phẫu thuật cắt mỏm trâm theo đường miệng      4,525,000          3,771,000     3,771,000                 –
1582 15.290 Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe      4,200,000          3,500,000     3,002,000        498,000
1583 15.299 Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu cổ      3,377,000          2,814,000     2,814,000                 –
1584 15.300 Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ      3,602,000          3,002,000     3,002,000                 –
1585 15.301 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ         214,000             178,000        178,000                 –
1586 15.302 Cắt chỉ sau phẫu thuật           39,000               32,900          32,900                 –
1587 15.303 Thay băng vết mổ           99,000               82,400          82,400                 –
1588 15.304 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ         223,000             186,000        186,000                 –
1589 15.359 Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma      5,220,000          4,350,000     3,771,000        579,000
1590 15.360 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê)      4,525,000          3,771,000     3,771,000                 –
1591 15.361 Phẫu thuật cắt u vùng họng miệng      4,525,000          3,771,000     3,771,000                 –
1592 15.367 Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên      2,629,000          2,191,000     2,191,000                 –
1593 XVI. RĂNG HÀM MẶT                  –                       –                 –
1594 A. RĂNG                  –                       –                 –
1595 16.6 Phẫu thuật cấy ghép Implant    18,000,000        15,000,000   15,000,000
1596 16.35 Phẫu thuật nạo túi lợi           89,000               74,000          74,000                 –
1597 16.43 Lấy cao răng         120,000             100,000        134,000        (34,000)
1598 16.50.1 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội         360,000             300,000        422,000      (122,000)
1599 16.50.2 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội         360,000             300,000        565,000      (265,000)
1600 16.50.3 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội         480,000             400,000        795,000      (395,000)
1601 16.50.4 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội         480,000             400,000        925,000      (525,000)
1602 16.57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi         318,000             265,000        265,000                 –
1603 16.61 Điều trị tủy lại      1,145,000             954,000        954,000                 –
1604 16.68 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite           96,000               80,000        247,000      (167,000)
1605 16.69 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam         296,000             247,000        247,000                 –
1606 16.70 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement         296,000             247,000        247,000                 –
1607 16.71 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement         404,000             337,000        337,000                 –
1608 16.72 Phục hồi cổ răng bằng Composite         404,000             337,000        337,000                 –
1609 16.197 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ         404,000             337,000        337,000                 –
1610 16.198 Phẫu thuật nhổ răng ngầm         248,000             207,000        207,000                 –
1611 16.199 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên         410,000             342,000        342,000                 –
1612 16.200 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới         410,000             342,000        342,000                 –
1613 16.201 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân         410,000             342,000        342,000                 –
1614 16.203 Nhổ răng vĩnh viễn         248,000             207,000        207,000                 –
1615 16.204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay         122,000             102,000        102,000                 –
1616 16.205 Nhổ chân răng vĩnh viễn         228,000             190,000        190,000                 –
1617 16.206 Nhổ răng thừa         248,000             207,000        207,000                 –
1618 16.214 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới         600,000             500,000        158,000        342,000
1619 16.220 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng         642,000             535,000        535,000                 –
1620 16.222 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp         254,000             212,000        212,000                 –
1621 16.223 Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp         254,000             212,000        212,000                 –
1622 16.224 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp         254,000             212,000        212,000                 –
1623 16.225 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant         254,000             212,000        212,000                 –
1624 16.226 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement         254,000             212,000        212,000                 –
1625 16.230 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục         240,000             200,000        334,000      (134,000)
1626 16.232.1 Điều trị tủy răng sữa         240,000             200,000        271,000        (71,000)
1627 16.232.2 Điều trị tủy răng sữa         240,000             200,000        382,000      (182,000)
1628 16.233 Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit         552,000             460,000        460,000                 –
1629 16.235 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam         116,000               97,000          97,000                 –
1630 16.236 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement         116,000               97,000          97,000                 –
1631 16.238 Nhổ răng sữa           60,000               50,000          37,300          12,700
1632 16.239 Nhổ chân răng sữa           45,000               37,300          37,300                 –
1633 B. HÀM MẶT                  –                       –                 –
1634 16.243 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim    21,600,000        18,000,000     2,744,000   15,256,000
1635 16.248 Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I bằng nẹp vít hợp kim      9,600,000          8,000,000     3,044,000     4,956,000
1636 16.268 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép      3,173,000          2,644,000     2,644,000                 –
1637 16.269 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim    14,400,000        12,000,000     2,644,000     9,356,000
1638 16.270 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu      3,173,000          2,644,000     2,644,000                 –
1639 16.272 Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim      2,689,000          2,241,000     2,241,000                 –
1640 16.273 Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu      2,689,000          2,241,000     2,241,000                 –
1641 16.274 Phẫu thuật điểu trị gãy cung tiếp bằng chỉ thép      2,689,000          2,241,000     2,241,000                 –
1642 16.275 Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim      2,689,000          2,241,000     2,241,000                 –
1643 16.276 Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu      2,689,000          2,241,000     2,241,000                 –
1644 16.278 Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má – cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim      8,400,000          7,000,000     2,944,000     4,056,000
1645 16.286 Điều trị gãy xương hàm dưới bằng cung cố định 2 hàm      3,173,000          2,644,000     2,644,000                 –
1646 16.287 Điều trị gãy xương hàm dưới bằng buộc nút Ivy cố định 2 hàm      3,173,000          2,644,000     2,644,000                 –
1647 16.294 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt      6,000,000          5,000,000     2,461,000     2,539,000
1648 16.298 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm         600,000             500,000        363,000        137,000
1649 16.306 Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm      1,217,000          1,014,000     1,014,000                 –
1650 16.316 Phẫu thuật cắt nhánh ổ mắt của dây thần kinh V      3,431,000          2,859,000     2,859,000                 –
1651 16.333 Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy lan toả vùng hàm mặt      4,200,000          3,500,000     2,167,000     1,333,000
1652 16.335 Nắn sai khớp thái dương hàm         124,000             103,000        103,000                 –
1653 16.336 Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê      4,200,000          3,500,000     1,662,000     1,838,000
1654 16.337 Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê      4,200,000          3,500,000     1,662,000     1,838,000
1655 16.341 Phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên      2,992,000          2,493,000     2,493,000                 –
1656 16.342 Phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên      3,112,000          2,593,000     2,593,000                 –
1657 16.348 Phẫu thuật tháo nẹp, vít      4,200,000          3,500,000     2,822,000        678,000
1658 XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG                  –                       –                 –
1659 A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU                  –                       –                 –
1660 (nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho người bệnh)                  –                       –                 –
1661 17.1 Điều trị bằng sóng ngắn           42,000               34,900          34,900                 –
1662 17.4 Điều trị bằng từ trường           46,000               38,400          38,400                 –
1663 17.6 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc           54,000               45,400          45,400                 –
1664 17.7 Điều trị bằng các dòng điện xung           50,000               41,400          41,400                 –
1665 17.8 Điều trị bằng siêu âm           55,000               45,600          45,600                 –
1666 17.9 Điều trị bằng sóng xung kích           74,000               61,700          61,700                 –
1667 17.10 Điều trị bằng dòng giao thoa           35,000               28,800          28,800                 –
1668 17.11 Điều trị bằng tia hồng ngoại           49,000               41,000          35,200            5,800
1669 17.12 Điều trị bằng Laser công suất thấp           57,000               47,400          47,400                 –
1670 17.26 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống           60,000               50,000          45,800            4,200
1671 B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU                  –                       –                 –
1672 (nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh)                  –                       –                 –
1673 17.33 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người           51,000               42,300          42,300                 –
1674 17.34 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người           56,000               46,900          46,900                 –
1675 17.37 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động           56,000               46,900          46,900                 –
1676 17.39 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động           56,000               46,900          46,900                 –
1677 17.43 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)           35,000               29,000          29,000                 –
1678 17.44 Tập đi với gậy           35,000               29,000          29,000                 –
1679 17.47 Tập lên, xuống cầu thang           35,000               29,000          29,000                 –
1680 17.53 Tập vận động có trợ giúp           56,000               46,900          46,900                 –
1681 17.250 Tập do cứng khớp           55,000               45,700          45,700                 –
1682 17.251 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp           35,000               29,000          29,000                 –
1683 XVIII. ĐIỆN QUANG                  –                       –                 –
1684 A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN                  –                       –                 –
1685 1. Siêu âm đầu, cổ                  –                       –                 –
1686 18.1 Siêu âm tuyến giáp         120,000             100,000          43,900          56,100
1687 18.2 Siêu âm các tuyến nước bọt         120,000             100,000          43,900          56,100
1688 18.3 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt         120,000             100,000          43,900          56,100
1689 18.4 Siêu âm hạch vùng cổ         120,000             100,000          43,900          56,100
1690 18.5 Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp         468,000             390,000          82,300        307,700
1691 18.6 Siêu âm hốc mắt         120,000             100,000          43,900          56,100
1692 18.8 Siêu âm nhãn cầu         120,000             100,000          43,900          56,100
1693 18.10 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ         120,000             100,000          82,300          17,700
1694 2. Siêu âm vùng ngực                  –                       –                 –
1695 18.11 Siêu âm màng phổi         120,000             100,000          43,900          56,100
1696 18.12 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực)         120,000             100,000          43,900          56,100
1697 18.13 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi         120,000             100,000          43,900          56,100
1698 3. Siêu âm ổ bụng                  –                       –                 –
1699 18.15 Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)         120,000             100,000          43,900          56,100
1700 18.16 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)         120,000             100,000          43,900          56,100
1701 18.18 Siêu âm tử cung phần phụ         120,000             100,000          43,900          56,100
1702 18.20 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)         120,000             100,000          43,900          56,100
1703 18.21 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng           99,000               82,300          82,300                 –
1704 18.22 Siêu âm Doppler gan lách           99,000               82,300          82,300                 –
1705 18.23 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…)         266,000             222,000        222,000                 –
1706 18.24 Siêu âm Doppler động mạch thận         266,000             222,000        222,000                 –
1707 18.25 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ           99,000               82,300          82,300                 –
1708 18.26 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung)         120,000             100,000          82,300          17,700
1709 18.29 Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới         266,000             222,000        222,000                 –
1710 4. Siêu âm sản phụ khoa                  –                       –                 –
1711 18.30 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng         120,000             100,000          43,900          56,100
1712 18.31 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo         240,000             200,000        181,000          19,000
1713 18.32 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng           99,000               82,300          82,300                 –
1714 18.33 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo         266,000             222,000        222,000                 –
1715 18.34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu         144,000             120,000          43,900          76,100
1716 18.35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa         144,000             120,000          43,900          76,100
1717 18.36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối         144,000             120,000          43,900          76,100
1718 18.37 Siêu âm Doppler động mạch tử cung         266,000             222,000        222,000                 –
1719 5. Siêu âm cơ xương khớp                  –                       –                 –
1720 18.43 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)         120,000             100,000          43,900          56,100
1721 18.44 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)         120,000             100,000          43,900          56,100
1722 6. Siêu âm tim, mạch máu                  –                       –                 –
1723 18.45 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới         266,000             222,000        222,000                 –
1724 18.48 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ         266,000             222,000        222,000                 –
1725 18.49 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngục         266,000             222,000        222,000                 –
1726 18.52 Siêu âm Doppler tim, van tim         266,000             222,000        222,000                 –
1727 7. Siêu âm vú                  –                       –                 –
1728 18.54 Siêu âm tuyến vú hai bên         120,000             100,000          43,900          56,100
1729 18.55 Siêu âm Doppler tuyến vú           99,000               82,300          82,300                 –
1730 18.56 Siêu âm đàn hồi mô vú         468,000             390,000          82,300        307,700
1731 8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam                  –                       –                 –
1732 18.57 Siêu âm tinh hoàn hai bên         120,000             100,000          43,900          56,100
1733 18.58 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên           99,000               82,300          82,300                 –
1734 18.59 Siêu âm dương vật         120,000             100,000          43,900          56,100
1735 9. Siêu âm với kỹ thuật đặc biệt                  –                       –                 –
1736 18.65 Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…)         468,000             390,000          82,300        307,700
1737 B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR)                  –                       –                 –
1738 1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy                  –                       –                 –
1739 18.67 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1740 18.68 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng         117,000               97,200          97,200                 –
1741 18.69 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao           78,000               65,400          65,400                 –
1742 18.70 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến           96,000               80,000          65,400          14,600
1743 18.71 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1744 18.72 Chụp Xquang Blondeau           96,000               80,000          65,400          14,600
1745 18.73 Chụp Xquang Hirtz           96,000               80,000          65,400          14,600
1746 18.74 Chụp Xquang hàm chếch một bên           96,000               80,000          65,400          14,600
1747 18.75 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến           96,000               80,000          65,400          14,600
1748 18.76 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng           78,000               65,400          65,400                 –
1749 18.78 Chụp Xquang Schuller           96,000               80,000          65,400          14,600
1750 18.80 Chụp Xquang khớp thái dương hàm           96,000               80,000          65,400          14,600
1751 18.86 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1752 18.87 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên         117,000               97,200          97,200                 –
1753 18.88 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế         192,000             160,000        122,000          38,000
1754 18.89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2         117,000               97,200          97,200                 –
1755 18.90 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1756 18.91 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1757 18.92 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên         117,000               97,200          97,200                 –
1758 18.93 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng         117,000               97,200          97,200                 –
1759 18.94 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn         117,000               97,200          97,200                 –
1760 18.96 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1761 18.97 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên         146,000             122,000        122,000                 –
1762 18.98 Chụp Xquang khung chậu thẳng           96,000               80,000          65,400          14,600
1763 18.99 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch           96,000               80,000          65,400          14,600
1764 18.100 Chụp Xquang khớp vai thẳng           96,000               80,000          65,400          14,600
1765 18.101 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch           96,000               80,000          65,400          14,600
1766 18.102 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1767 18.103 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1768 18.104 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1769 18.105 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)           96,000               80,000          65,400          14,600
1770 18.106 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1771 18.107 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1772 18.108 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1773 18.109 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên           96,000               80,000          65,400          14,600
1774 18.110 Chụp Xquang khớp háng nghiêng           96,000               80,000          65,400          14,600
1775 18.111 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1776 18.112 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1777 18.113 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè         144,000             120,000          97,200          22,800
1778 18.114 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1779 18.115 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1780 18.116 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch         144,000             120,000          97,200          22,800
1781 18.117 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1782 18.118 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng         145,000             121,000        121,000                 –
1783 18.119 Chụp Xquang ngực thẳng           96,000               80,000          65,400          14,600
1784 18.120 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên           96,000               80,000          65,400          14,600
1785 18.121 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng         144,000             120,000          97,200          22,800
1786 18.122 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch         117,000               97,200          97,200                 –
1787 18.123 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn           96,000               80,000          65,400          14,600
1788 18.124 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng         269,000             224,000        224,000                 –
1789 18.125 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng         156,000             130,000          65,400          64,600
1790 2. Chụp Xquang chẩn đoán có chuẩn bị                  –                       –                 –
1791 18.130 Chụp Xquang thực quản dạ dày         269,000             224,000        224,000                 –
1792 18.131 Chụp Xquang ruột non         251,000             209,000        116,000          93,000
1793 18.132 Chụp Xquang đại tràng         317,000             264,000        264,000                 –
1794 18.133 Chụp Xquang đường mật qua Kehr         324,000             270,000        240,000          30,000
1795 18.135 Chụp Xquang đường rò         487,000             406,000        406,000                 –
1796 18.136 Chụp Xquang tuyến nước bọt         463,000             386,000        386,000                 –
1797 18.138 Chụp Xquang tử cung vòi trứng         493,000             411,000        411,000                 –
1798 18.140 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV)         731,000             609,000        609,000                 –
1799 18.141 Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng         731,000             609,000        609,000                 –
1800 18.142 Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng         659,000             549,000        529,000          20,000
1801 18.143 Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng         677,000             564,000        564,000                 –
1802 18.144 Chụp Xquang bàng quang trên xương mu         247,000             206,000        206,000                 –
1803 C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT)                  –                       –                 –
1804 1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy                  –                       –                 –
1805 18.149 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1806 18.150 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1807 18.151 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1808 18.155 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1809 18.156 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1810 18.158 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy)      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1811 18.159 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1812 18.160 Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy)         626,000             522,000        522,000                 –
1813 2. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 64-128 dãy                  –                       –                 –
1814 18.165 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1815 18.166 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1816 18.167 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1817 18.168 Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1818 18.169 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1819 18.170 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,701,000        299,000
1820 18.171 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1821 18.172 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1822 18.174 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1823 18.175 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1824 18.176 Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy)      2,719,000          2,266,000     1,701,000        565,000
1825 18.177 Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1826 4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy                  –                       –                 –
1827 18.191 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,440,000          1,200,000        522,000        678,000
1828 18.192 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,560,000          1,300,000        632,000        668,000
1829 5. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 64-128 dãy                  –                       –                 –
1830 18.200 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1831 18.201 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1832 18.203 Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u      4,200,000          3,500,000     3,500,000
1833 18.204 Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 64- 128 dãy)      2,400,000          2,000,000     1,446,000        554,000
1834 18.205 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1835 18.206 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1836 18.207 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy)      4,920,000          4,100,000     1,701,000     2,399,000
1837 7. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 1-32 dãy                  –                       –                 –
1838 18.219 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)         626,000             522,000        522,000                 –
1839 18.220.1 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy)      1,440,000          1,200,000        522,000        678,000
1840 18.220.2 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy)      1,560,000          1,300,000        632,000        668,000
1841 18.221 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.)      1,440,000          1,200,000        522,000        678,000
1842 18.222 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy)      1,320,000          1,100,000        522,000        578,000
1843 18.223 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy)      1,920,000          1,600,000        632,000        968,000
1844 8. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 64-128 dãy                  –                       –                 –
1845 18.231 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1846 18.232 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1847 18.233 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1848 18.234 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1849 18.235 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1850 18.236 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1851 18.242 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 64-128 dãy)      3,840,000          3,200,000     1,701,000     1,499,000
1852 10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy                  –                       –                 –
1853 18.255 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1854 18.256 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,680,000          1,400,000        632,000        768,000
1855 18.257 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,680,000          1,400,000        522,000        878,000
1856 18.258 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,800,000          1,500,000        632,000        868,000
1857 18.259 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1858 18.260 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1859 18.261 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,200,000          1,000,000        522,000        478,000
1860 18.262 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)      1,320,000          1,100,000        632,000        468,000
1861 18.264 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)         626,000             522,000        522,000                 –
1862 11. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 64-128 dãy                  –                       –                 –
1863 18.268 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,600,000          3,000,000     1,446,000     1,554,000
1864 18.269 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1865 18.270 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,600,000          3,000,000     1,446,000     1,554,000
1866 18.271 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1867 18.272 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,600,000          3,000,000     1,446,000     1,554,000
1868 18.273 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1869 18.274 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,600,000          3,000,000     1,446,000     1,554,000
1870 18.275 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1871 18.276 Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1872 18.277 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      3,600,000          3,000,000     1,446,000     1,554,000
1873 18.278 Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1874 18.280 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1875 18.281 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy)      4,200,000          3,500,000     1,701,000     1,799,000
1876 D. CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (Cộng hưởng từ)                  –                       –                 –
1877 1. Chụp cộng hưởng từ vùng đầu – mặt – cổ máy từ lực 0.2-1.5T                  –                       –                 –
1878 18.296 Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1879 18.297 Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1880 18.298 Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)      2,400,000          2,000,000     1,311,000        689,000
1881 18.299 Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1882 18.302 Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1883 18.303 Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T)      2,400,000          2,000,000     1,311,000        689,000
1884 18.304 Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1885 18.307 Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI – Diffusion Tensor Imaging) (0.2-1.5T)      3,798,000          3,165,000     3,165,000                 –
1886 18.310 Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T)      2,400,000          2,000,000     1,311,000        689,000
1887 18.311 Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1888 18.312 Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng (0.2-1.5T)      3,798,000          3,165,000     3,165,000                 –
1889 2. Chụp cộng hưởng từ vùng ngực máy từ lực 0.2-1.5T                  –                       –                 –
1890 18.314 Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1891 3. Chụp cộng hưởng từ vùng bụng, chậu máy từ lực 0.2-1.5T                  –                       –                 –
1892 18.319 Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T)      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1893 18.321 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     1,311,000     1,189,000
1894 18.323 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)      3,000,000          2,500,000     2,214,000        286,000
1895 4. Chụp Cộng hưởng từ cột sống – ống sống và xương khớp máy từ lực 0.2-1.5T                  –                       –                 –
1896 18.334 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T)      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1897 18.335 Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1898 18.336 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1899 18.337 Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1900 18.338 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng (0.2-1.5T)      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1901 18.339 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1902 18.340 Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T)      2,160,000          1,800,000     1,311,000        489,000
1903 18.341 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1904 18.343 Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T)      2,400,000          2,000,000     1,311,000        689,000
1905 18.345 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T)      2,400,000          2,000,000     1,311,000        689,000
1906 18.346 Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T)      2,880,000          2,400,000     2,214,000        186,000
1907 Đ. KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG MẠCH MÁU VÀ CAN THIỆP                  –                       –                 –
1908 5. Sinh thiết, chọc hút và điều trị dưới hướng dẫn siêu âm                  –                       –                 –
1909 18.605 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm         994,000             828,000        828,000                 –
1910 18.609 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm         994,000             828,000        828,000                 –
1911 18.610 Sinh thiết tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm         181,000             151,000        151,000                 –
1912 18.611 Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm         994,000             828,000        828,000                 –
1913 18.618 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm         994,000             828,000        828,000                 –
1914 18.619 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm         240,000             200,000        151,000          49,000
1915 18.620 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm      1,200,000          1,000,000        152,000        848,000
1916 18.622 Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm         360,000             300,000        221,000          79,000
1917 18.623 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm         212,000             177,000        177,000                 –
1918 18.625 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm         240,000             200,000        152,000          48,000
1919 18.626 Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm         866,000             722,000        722,000                 –
1920 18.628 Chọc hút dịch màng tim dưới hướng dẫn siêu âm         296,000             247,000        247,000                 –
1921 18.629 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm         670,000             558,000        558,000                 –
1922 18.632 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm      6,000,000          5,000,000        597,000     4,403,000
1923 18.633 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm      6,000,000          5,000,000        597,000     4,403,000
1924 18.703 Siêu âm tại giường         120,000             100,000          43,900          56,100
1925 XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP                  –                       –                 –
1926 B. TAI – MŨI – HỌNG                  –                       –                 –
1927 20.8 Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết         616,000             513,000        513,000                 –
1928 20.10 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán         256,000             213,000        213,000                 –
1929 20.13 Nội soi tai mũi họng         125,000             104,000        104,000                 –
1930 20.13.1 Nội soi tai mũi họng (nội soi tai hoặc mũi hoặc họng)           48,000               40,000          40,000                 –
1931 Đ. TIÊU HOÁ- Ổ BỤNG                  –                       –                 –
1932 20.58.1 Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày – đại tràng)      1,200,000          1,000,000     1,000,000
1933 20.58.2 Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày – đại tràng)      2,400,000          2,000,000     2,000,000
1934 20.59 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa      2,629,000          2,191,000        728,000     1,463,000
1935 20.63 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán      8,820,000          7,350,000        825,000     6,525,000
1936 20.66 Nội soi ổ bụng- sinh thiết      8,820,000          7,350,000        982,000     6,368,000
1937 20.67 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị         874,000             728,000        728,000                 –
1938 20.70 Nội soi đại tràng-lấy dị vật      2,400,000          2,000,000     1,696,000        304,000
1939 20.71 Nội soi đại tràng tiêm cầm máu      2,400,000          2,000,000        576,000     1,424,000
1940 20.72 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ      1,200,000          1,000,000        243,000        757,000
1941 20.73 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết         600,000             500,000        408,000          92,000
1942 20.73.1 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết         600,000             500,000        408,000          92,000
1943 20.74 Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng)      2,400,000          2,000,000     1,038,000        962,000
1944 20.74.1 Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng)      2,400,000          2,000,000     1,038,000        962,000
1945 20.79 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết         540,000             450,000        433,000          17,000
1946 20.80 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng         293,000             244,000        244,000                 –
1947 20.80.1 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng         293,000             244,000        244,000                 –
1948 20.81 Nội soi đại tràng sigma         516,000             430,000        305,000        125,000
1949 20.81.1 Nội soi đại tràng sigma         516,000             430,000        305,000        125,000
1950 E. TIẾT NIỆU                  –                       –                 –
1951 20.84 Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser)      9,420,000          7,850,000     1,279,000     6,571,000
1952 20.85 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi      3,600,000          3,000,000        944,000     2,056,000
1953 20.87 Soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi      1,800,000          1,500,000        893,000        607,000
1954 20.89 Nội soi bàng quang, đưa catheter lên niệu quản bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi tắc ở niệu quản         560,000             467,000        467,000                 –
1955 H. PHỤ SẢN                  –                       –                 –
1956 XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG                  –                       –                 –
1957 A. TIM, MẠCH                  –                       –                 –
1958 21.7 Holter huyết áp         238,000             198,000        198,000                 –
1959 21.14 Điện tim thường           55,000               46,000          32,800          13,200
1960 B. HÔ HẤP                  –                       –                 –
1961 C. THẦN KINH, TÂM THẦN                  –                       –                 –
1962 21.37 Ghi điện não đồ vi tính           84,000               70,000          64,300            5,700
1963 21.40 Ghi điện não đồ thông thường           77,000               64,300          64,300                 –
1964 D. TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU                  –                       –                 –
1965 Đ. TAI MŨI HỌNG                  –                       –                 –
1966 21.60 Đo thính lực đơn âm           51,000               42,400          42,400                 –
1967 E. MẮT                  –                       –                 –
1968 21.76 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel           66,000               54,800          54,800                 –
1969 21.77 Test thử cảm giác giác mạc           48,000               39,600          39,600                 –
1970 21.79 Nghiệm pháp phát hiện glocom         128,000             107,000        107,000                 –
1971 21.83 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope)           36,000               29,900          29,900                 –
1972 21.84 Đo khúc xạ máy           60,000               50,000            9,900          40,100
1973 21.87 Đo độ lác           77,000               63,800          63,800                 –
1974 21.92 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…)           36,000               30,000          25,900            4,100
1975 G. CƠ XƯƠNG KHỚP                  –                       –                 –
1976 21.102 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí]         169,000             141,000        141,000                 –
1977 H. NỘI TIẾT                  –                       –                 –
1978 21.106 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo         156,000             130,000        130,000                 –
1979 21.119 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén         192,000             160,000        160,000                 –
1980 21.120 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén         192,000             160,000        160,000                 –
1981 21.121 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (i00g Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén         192,000             160,000        160,000                 –
1982 21.122 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin         156,000             130,000        130,000                 –
1983 XXII. HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU                  –                       –                 –
1984 A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU                  –                       –                 –
1985 22.1 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động           76,000               63,500          63,500                 –
1986 22.5 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động           72,000               60,000          40,400          19,600
1987 22.8 Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động           48,000               40,400          40,400                 –
1988 22.11 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động           68,000               56,500          56,500                 –
1989 22.12 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động           68,000               56,500          56,500                 –
1990 22.13 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động         122,000             102,000        102,000                 –
1991 22.21 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)           18,000               14,900          14,900                 –
1992 22.43 Định lượng FDP         166,000             138,000        138,000                 –
1993 B. SINH HÓA HUYẾT HỌC                  –                       –                 –
1994 22.102 Sức bền thẩm thấu hồng cầu           46,000               38,000          38,000                 –
1995 22.117 Định lượng sắt huyết thanh           39,000               32,300          32,300                 –
1996 C. TẾ BÀO HỌC                  –                       –                 –
1997 22.120 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)           48,000               40,400          40,400                 –
1998 22.121 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)           72,000               60,000          46,200          13,800
1999 22.122 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)         127,000             106,000        106,000                 –
2000 22.125 Huyết đồ (bằng máy đếm laser)         120,000             100,000          69,300          30,700
2001 22.127 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần)         720,000             600,000        530,000          70,000
2002 22.129 Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy)         176,000             147,000        147,000                 –
2003 22.134 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)           32,000               26,400          26,400                 –
2004 22.136 Tìm mảnh vỡ hồng cầu           21,000               17,300          17,300                 –
2005 22.138 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)           44,000               36,900          36,900                 –
2006 22.140 Tìm giun chỉ trong máu           42,000               34,600          34,600                 –
2007 22.143 Máu lắng (bằng máy tự động)           42,000               34,600          34,600                 –
2008 22.144 Tìm tế bào Hargraves           78,000               64,600          64,600                 –
2009 22.150 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động)           52,000               43,100          43,100                 –
2010 22.151 Cặn Addis           52,000               43,100          43,100                 –
2011 22.152 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công           67,000               56,000          56,000                 –
2012 22.153 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động         110,000               91,600          91,600                 –
2013 22.154 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học         191,000             159,000        159,000                 –
2014 22.160 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm           21,000               17,300          17,300                 –
2015 22.163 Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công)           42,000               34,600          34,600                 –
2016 D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU                  –                       –                 –
2017 22.268 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm)           84,000               70,000          28,800          41,200
2018 22.274 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)           90,000               74,800          74,800                 –
2019 22.279 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)           47,000               39,100          39,100                 –
2020 22.280 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)           47,000               39,100          39,100                 –
2021 22.281 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)         248,000             207,000        207,000                 –
2022 22.283 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy)           47,000               39,100          39,100                 –
2023 22.284 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ)           69,000               57,700          57,700                 –
2024 22.285 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu           28,000               23,100          23,100                 –
2025 22.286 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương           25,000               20,700          20,700                 –
2026 22.287 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu           55,000               46,200          46,200                 –
2027 22.288 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương           35,000               28,800          28,800                 –
2028 22.291 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm)           37,000               31,100          31,100                 –
2029 22.292 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)           46,000               38,000          31,100            6,900
2030 22.304 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm)           97,000               80,800          80,800                 –
2031 22.308 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm)           97,000               80,800          80,800                 –
2032 Đ. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC                  –                       –                 –
2033 22.347 Xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (ngưng kết latex)         138,000             115,000        115,000                 –
2034 22.348 Xét nghiệm Đường-Ham           83,000               69,300          69,300                 –
2035 22.352 Điện di huyết sắc tố         430,000             358,000        358,000                 –
2036 G. TRUYỀN MÁU                  –                       –                 –
2037 22.462 Xét nghiệm sàng lọc giang mai đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật RPR           48,000               40,000          40,000
2038 H. HUYẾT HỌC LÂM SÀNG                  –                       –                 –
2039 22.499 Rút máu để điều trị         283,000             236,000        236,000                 –
2040 22.502 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu           28,000               23,100          23,100                 –
2041 N. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC                  –                       –                 –
2042 22.629 Xét nghiệm kháng thể kháng lao (phương pháp thấm miễn dịch)         358,000             298,000        298,000                 –
2043 22.630 Xét nghiệm kháng thể kháng Dengue IgG và IgM (phương pháp thấm miễn dịch)         156,000             130,000        130,000                 –
2044 XXIII. HÓA SINH                  –                       –                 –
2045 A. MÁU                  –                       –                 –
2046 23.3 Định lượng Acid Uric [Máu]           42,000               35,000          21,500          13,500
2047 23.7 Định lượng Albumin [Máu]           42,000               35,000          21,500          13,500
2048 23.9 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase)           26,000               21,500          21,500                 –
2049 23.10 Đo hoạt độ Amylase [Máu]           44,000               37,000          21,500          15,500
2050 23.18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]         180,000             150,000          91,600          58,400
2051 23.19 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]           48,000               40,000          21,500          18,500
2052 23.20 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]           48,000               40,000          21,500          18,500
2053 23.24 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu]         120,000             100,000          86,200          13,800
2054 23.25 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]           36,000               30,000          21,500            8,500
2055 23.26 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]           36,000               30,000          21,500            8,500
2056 23.27 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]           36,000               30,000          21,500            8,500
2057 23.29 Định lượng Calci toàn phần [Máu]           38,000               32,000          12,900          19,100
2058 23.30 Định lượng Calci ion hóa [Máu]           19,000               16,100          16,100                 –
2059 23.32 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]         180,000             150,000        139,000          11,000
2060 23.33 Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]         240,000             200,000        139,000          61,000
2061 23.34 Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]         240,000             200,000        150,000          50,000
2062 23.35 Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu]         180,000             150,000        134,000          16,000
2063 23.36 Định lượng Calcitonin [Máu]         161,000             134,000        134,000                 –
2064 23.39 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]         180,000             150,000          86,200          63,800
2065 23.41 Định lượng Cholesterol toàn phần           48,000               40,000          26,900          13,100
2066 23.42 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu]           60,000               50,000          26,900          23,100
2067 23.43 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]           94,000               78,000          37,700          40,300
2068 23.45 Định lượng C-Peptid [Máu]         205,000             171,000        171,000                 –
2069 23.50 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu]           65,000               53,800          53,800                 –
2070 23.51 Định lượng Creatinin (máu)           44,000               37,000          21,500          15,500
2071 23.52 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu]         180,000             150,000          96,900          53,100
2072 23.54 Định lượng D-Dimer [Máu]         304,000             253,000        253,000                 –
2073 23.58 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]           36,000               30,000          29,000            1,000
2074 23.581 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]           36,000               30,000          29,000            1,000
2075 23.63 Định lượng Ferritin           97,000               80,800          80,800                 –
2076 23.66 Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu]         218,000             182,000        182,000                 –
2077 23.68 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]           78,000               64,600          64,600                 –
2078 23.69 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]           78,000               64,600          64,600                 –
2079 23.75 Định lượng Glucose [Máu]           46,000               38,000          21,500          16,500
2080 23.76 Định lượng Globulin [Máu]           26,000               21,500          21,500                 –
2081 23.77 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]           48,000               40,000          19,200          20,800
2082 23.81 Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu]         600,000             500,000        471,000          29,000
2083 23.83 Định lượng HbA1c [Máu]         121,000             101,000        101,000                 –
2084 23.84 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]           48,000               40,000          26,900          13,100
2085 23.98 Định lượng Insulin [Máu]           97,000               80,800          80,800                 –
2086 23.103 Xét nghiệm Khí máu [Máu]         258,000             215,000        215,000                 –
2087 23.112 Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]           36,000               30,000          26,900            3,100
2088 23.133 Định lượng Protein toàn phần [Máu]           26,000               21,500          21,500                 –
2089 23.134 Định lượng Progesteron [Máu]         180,000             150,000          80,800          69,200
2090 23.139 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]         180,000             150,000          91,600          58,400
2091 23.142 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu]           60,000               50,000          37,700          12,300
2092 23.143 Định lượng Sắt [Máu]           39,000               32,300          32,300                 –
2093 23.147 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]           96,000               80,000          64,600          15,400
2094 23.148 Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu]           96,000               80,000          64,600          15,400
2095 23.151 Định lượng Testosterol [Máu]         180,000             150,000          93,700          56,300
2096 23.157 Định lượng Transferin           78,000               64,600          64,600                 –
2097 23.158 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]           48,000               40,000          26,900          13,100
2098 23.161 Định lượng Troponin I [Máu]         122,000             102,000          75,400          26,600
2099 23.162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]           96,000               80,000          59,200          20,800
2100 23.166 Định lượng Urê máu [Máu]           44,000               37,000          21,500          15,500
2101 B. NƯỚC TIỂU                  –                       –                 –
2102 23.172 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu)           35,000               29,000          29,000                 –
2103 23.173 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]           52,000               43,100          43,100                 –
2104 23.175 Định lượng Amylase (niệu)           45,000               37,700          37,700                 –
2105 23.176 Định lượng Axit Uric (niệu)           19,000               16,100          16,100                 –
2106 23.179 Định tính beta hCG (test nhanh)           36,000               30,000          30,000
2107 23.180 Định lượng Canxi (niệu)           30,000               24,600          24,600                 –
2108 23.184 Định lượng Creatinin (niệu)           19,000               16,100          16,100                 –
2109 23.185 Định lượng Dưỡng chấp [niệu]           32,000               26,900          26,900                 –
2110 23.186 Định tính Dưỡng chấp [niệu]           26,000               21,500          21,500                 –
2111 23.187 Định lượng Glucose (niệu)           17,000               13,900          13,900                 –
2112 23.188 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]           52,000               43,100          43,100                 –
2113 23.193 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]           52,000               43,100          43,100                 –
2114 23.194 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]           52,000               43,100          43,100                 –
2115 23.195 Định tính Codein (test nhanh) [niệu]           52,000               43,100          43,100                 –
2116 23.196 Định tính Heroin (test nhanh)           60,000               50,000          50,000
2117 23.197 Định lượng Phospho (niệu)           24,000               20,400          20,400                 –
2118 23.198 Định tính Phospho hữu cơ [niệu]             8,000                 6,300            6,300                 –
2119 23.199 Định tính Porphyrin [niệu]           64,000               53,100          53,100                 –
2120 23.201 Định lượng Protein (niệu)           49,000               41,000          13,900          27,100
2121 23.202 Định tính Protein Bence -jones [niệu]           26,000               21,500          21,500                 –
2122 23.206 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)           48,000               40,000          27,400          12,600
2123 C. DỊCH NÃO TUỶ                  –                       –                 –
2124 23.207 Định lượng Clo (dịch não tuỷ)           27,000               22,500          22,500                 –
2125 23.208 Định lượng Glucose (dịch não tủy)           52,000               43,000          12,900          30,100
2126 23.209 Phản ứng Pandy [dịch]           10,000                 8,500            8,500                 –
2127 23.210 Định lượng Protein (dịch não tủy)           49,000               41,000          10,700          30,300
2128 E. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim…)                  –                       –                 –
2129 23.213 Định lượng Amylase (dịch)           44,000               37,000          21,500          15,500
2130 23.214 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch]           36,000               30,000          21,500            8,500
2131 23.215 Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò)           32,000               26,900          26,900                 –
2132 23.216 Định lượng Creatinin (dịch)           26,000               21,500          21,500                 –
2133 23.217 Định lượng Glucose (dịch chọc dò)           52,000               43,000          12,900          30,100
2134 23.219 Định lượng Protein (dịch chọc dò)           49,000               41,000          21,500          19,500
2135 23.220 Phản ứng Rivalta [dịch]           10,000                 8,500            8,500                 –
2136 23.221 Định lượng Triglycerid           48,000               40,000          26,900          13,100
2137 23.223 Định lượng Urê (dịch)           26,000               21,500          21,500                 –
2138 23.228 Định lượng CRP           65,000               53,800          53,800                 –
2139 23.224 Phản ứng CRP           26,000               21,500          21,500                 –
2140 XXIV. VI SINH, KÝ SINH TRÙNG                  –                       –                 –
2141 A. VI KHUẨN                  –                       –                 –
2142 1. Vi khuẩn chung                  –                       –                 –
2143 24.1 Vi khuẩn nhuộm soi           82,000               68,000          68,000                 –
2144 24.2 Vi khuẩn test nhanh         286,000             238,000        238,000                 –
2145 24.16 Vi hệ đường ruột           36,000               29,700          29,700                 –
2146 2. Mycobacteria                  –                       –                 –
2147 24.17 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen           82,000               68,000          68,000                 –
2148 24.21 Mycobacterium tuberculosis Mantoux           14,000               11,900          11,900                 –
2149 24.28 Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert         410,000             342,000        342,000                 –
2150 4. Neisseria gonorrhoeae                  –                       –                 –
2151 24.49 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi           84,000               70,000          68,000            2,000
2152 5. Neisseria meningitidis                  –                       –                 –
2153 24.56 Neisseria meningitidis nhuộm soi           82,000               68,000          68,000                 –
2154 6. Các vi khuẩn khác                  –                       –                 –
2155 24.60 Chlamydia test nhanh         120,000             100,000          71,600          28,400
2156 24.73 Helicobacter pylori Ag test nhanh         187,000             180,000        156,000          24,000
2157 24.74 Helicobacter pylori Ab test nhanh         286,000             238,000        238,000                 –
2158 24.80 Leptospira test nhanh         166,000             138,000        138,000                 –
2159 24.94 Streptococcus pyogenes ASO           60,000               50,000          41,700            8,300
2160 24.95 Treponema pallidum soi tươi           82,000               68,000          68,000                 –
2161 24.96 Treponema pallidum nhuộm soi           82,000               68,000          68,000                 –
2162 B. VIRUS                  –                       –                 –
2163 1. Virus chung                  –                       –                 –
2164 24.108 Virus test nhanh         286,000             238,000        238,000                 –
2165 2. Hepatitis virus                  –                       –                 –
2166 24.117 HBsAg test nhanh           64,000               53,600          53,600                 –
2167 24.119 HBsAg miễn dịch tự động           90,000               74,700          74,700                 –
2168 24.122 HBsAb test nhanh           96,000               80,000          59,700          20,300
2169 24.124 HBsAb định lượng         139,000             116,000        116,000                 –
2170 24.127 HBcAb test nhanh           72,000               59,700          59,700                 –
2171 24.130 HBeAg test nhanh           72,000               59,700          59,700                 –
2172 24.132 HBeAg miễn dịch tự động         115,000               95,500          95,500                 –
2173 24.133 HBeAb test nhanh           72,000               59,700          59,700                 –
2174 24.135 HBeAb miễn dịch tự động         115,000               95,500          95,500                 –
2175 24.136 HBV đo tải lượng Real-time PCR      1,560,000          1,300,000        664,000        636,000
2176 24.137.2 HBV đo tải lượng hệ thống tự động      1,577,000          1,314,000     1,314,000                 –
2177 24.144 HCV Ab test nhanh           68,000               57,000          53,600            3,400
2178 24.146 HCV Ab miễn dịch tự động         143,000             119,000        119,000                 –
2179 24.148 HCV Ag/Ab miễn dịch tự động         143,000             119,000        119,000                 –
2180 24.151 HCV đo tải lượng Real-time PCR      1,572,000          1,310,000        824,000        486,000
2181 24.152.2 HCV đo tải lượng hệ thống tự động      1,589,000          1,324,000     1,324,000                 –
2182 24.155 HAV Ab test nhanh         180,000             150,000        119,000          31,000
2183 24.163 HEV Ab test nhanh         143,000             119,000        119,000                 –
2184 24.164 HEV IgM test nhanh         143,000             119,000        119,000                 –
2185 24.168 HEV IgG miễn dịch tự động         376,000             313,000        313,000                 –
2186 3. HIV                  –                       –                 –
2187 24.169 HIV Ab test nhanh           64,000               53,600          53,600                 –
2188 24.174 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động         156,000             130,000        130,000                 –
2189 4. Dengue virus                  –                       –                 –
2190 24.183 Dengue virus NS1Ag test nhanh         156,000             130,000        130,000                 –
2191 24.184 Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh         360,000             300,000        130,000        170,000
2192 24.185 Dengue virus IgA test nhanh         286,000             238,000        238,000                 –
2193 24.188 Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động         185,000             154,000        154,000                 –
2194 7. Các virus khác                  –                       –                 –
2195 24.240.2 HPV genotype Real-time PCR      1,877,000          1,564,000     1,564,000                 –
2196 24.243 Influenza virus A, B test nhanh         204,000             170,000        170,000                 –
2197 24.254 Rubella virus Ab test nhanh         179,000             149,000        149,000                 –
2198 C. KÝ SINH TRÙNG                  –                       –                 –
2199 1. Ký sinh trùng trong phân                  –                       –                 –
2200 24.263 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi           46,000               38,200          38,200                 –
2201 24.265 Đơn bào đường ruột soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2202 24.267 Trứng giun, sán soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2203 24.268 Trứng giun soi tập trung           50,000               41,700          41,700                 –
2204 24.269 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2205 2. Ký sinh trùng trong máu                  –                       –                 –
2206 24.284 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2207 24.289 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính           39,000               32,100          32,100                 –
2208 3. Ký sinh trùng ngoài da                  –                       –                 –
2209 24.305 Demodex soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2210 24.306 Demodex nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2211 24.307 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2212 24.309 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2213 24.310 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2214 4. Ký sinh trùng trong các bệnh phẩm khác                  –                       –                 –
2215 24.313 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2216 24.314 Taenia (Sán dây) soi tươi định danh           50,000               41,700          41,700                 –
2217 24.317 Trichomonas vaginalis soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2218 24.318 Trichomonas vaginalis nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2219 D. VI NẤM                  –                       –                 –
2220 24.319 Vi nấm soi tươi           50,000               41,700          41,700                 –
2221 24.321 Vi nấm nhuộm soi           50,000               41,700          41,700                 –
2222 XXV. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC                  –                       –                 –
2223 25.7 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp         310,000             258,000        258,000                 –
2224 25.13 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da         310,000             258,000        258,000                 –
2225 25.14 Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt         310,000             258,000        258,000                 –
2226 25.15 Chọc hút kim nhỏ các hạch         310,000             258,000        258,000                 –
2227 25.16 Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm         666,000             555,000        555,000                 –
2228 25.19 Chọc hút kim nhỏ mô mềm         310,000             258,000        258,000                 –
2229 25.20 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim         191,000             159,000        159,000                 –
2230 25.21 Tế bào học dịch màng khớp         191,000             159,000        159,000                 –
2231 25.22 Tế bào học nước tiểu         191,000             159,000        159,000                 –
2232 25.23 Tế bào học đờm         191,000             159,000        159,000                 –
2233 25.26 Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang         191,000             159,000        159,000                 –
2234 25.30 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết         540,000             450,000        328,000        122,000
2235 25.73 Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo         409,000             341,000        341,000
2236 25.89 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy         409,000             341,000        159,000        182,000
2237 XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI                  –                       –                 –
2238 A. SỌ NÃO – ĐẦU- MẶT- CỔ                  –                       –                 –
2239 1. Sọ não – Đầu – Mặt                  –                       –                 –
2240 27.3 Phẫu thuật nội soi hàm sàng trán bướm    12,000,000        10,000,000     8,042,000     1,958,000
2241 27.5 Phẫu thuật nội soi nạo sàng trước / sau    12,000,000        10,000,000     8,042,000     1,958,000
2242 27.7 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn mũi dưới      8,760,000          7,300,000     3,873,000     3,427,000
2243 27.10 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn      8,760,000          7,300,000     3,188,000     4,112,000
2244 27.17 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi    12,720,000        10,600,000     8,559,000     2,041,000
2245 27.19 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ    19,920,000        16,600,000   13,559,000     3,041,000
2246 2. Tuyến giáp, tuyến cận giáp                  –                       –                 –
2247 27.42 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp    15,000,000        12,500,000     4,166,000     8,334,000
2248 27.43 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp    15,000,000        12,500,000     4,166,000     8,334,000
2249 27.44 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp    12,600,000        10,500,000     4,166,000     6,334,000
2250 27.45 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp    15,000,000        12,500,000     4,166,000     8,334,000
2251 27.49 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc      6,480,000          5,400,000     4,166,000     1,234,000
2252 27.52 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân    15,000,000        12,500,000     4,166,000     8,334,000
2253 C. LỒNG NGỰC- PHỔI- TIM – MẠCH                  –                       –                 –
2254 1. Lồng ngực – Phổi                  –                       –                 –
2255 27.75 Phẫu thuật nội soi xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi    10,680,000          8,900,000     5,788,000     3,112,000
2256 27.83 Phẫu thuật nội soi cắt – đốt hạch giao cảm ngực    11,400,000          9,500,000     3,241,000     6,259,000
2257 27.85 Phẫu thuật nội soi cắt – đốt hạch giao cảm thắt lưng    11,400,000          9,500,000     3,241,000     6,259,000
2258 27.87 Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi    11,160,000          9,300,000     5,010,000     4,290,000
2259 27.93 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u chẩn đoán    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2260 D. BỤNG – TIÊU HOÁ                  –                       –                 –
2261 2. Dạ dày                  –                       –                 –
2262 27.140 Phẫu thuật nội soi cố định dạ dày    11,520,000          9,600,000     2,167,000     7,433,000
2263 27.142 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày    11,520,000          9,600,000     2,896,000     6,704,000
2264 27.143 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2265 27.144 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày    11,520,000          9,600,000     2,896,000     6,704,000
2266 27.145 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2267 27.146 Phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày (Intraluminal Lap Surgery)      9,600,000          8,000,000     2,448,000     5,552,000
2268 27.147 Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày    11,520,000          9,600,000     2,697,000     6,903,000
2269 27.151 Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày    15,000,000        12,500,000     5,090,000     7,410,000
2270 27.152 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày – hỗng tràng    12,120,000        10,100,000     4,241,000     5,859,000
2271 27.154 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình    15,000,000        12,500,000     5,090,000     7,410,000
2272 27.155 Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày    15,000,000        12,500,000     5,090,000     7,410,000
2273 27.166 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng    11,520,000          9,600,000     2,167,000     7,433,000
2274 27.167 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng    11,520,000          9,600,000     2,167,000     7,433,000
2275 27.168 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2276 27.169 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2277 27.170 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng    11,520,000          9,600,000     2,664,000     6,936,000
2278 4. Ruột non                  –                       –                 –
2279 27.172 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non    11,520,000          9,600,000     2,664,000     6,936,000
2280 27.173 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non    11,520,000          9,600,000     2,167,000     7,433,000
2281 27.174 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2282 27.175 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng    12,000,000        10,000,000     2,561,000     7,439,000
2283 27.176 Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non – ruột non    13,080,000        10,900,000     4,241,000     6,659,000
2284 27.177 Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột    11,640,000          9,700,000     2,498,000     7,202,000
2285 27.178 Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng    11,640,000          9,700,000     2,498,000     7,202,000
2286 27.179 Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da    10,800,000          9,000,000     2,697,000     6,303,000
2287 27.180 Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da    11,160,000          9,300,000     2,697,000     6,603,000
2288 27.181 Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật    10,800,000          9,000,000     2,697,000     6,303,000
2289 27.183 Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng    11,160,000          9,300,000     4,276,000     5,024,000
2290 27.185 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2291 27.186 Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non    13,200,000        11,000,000     4,241,000     6,759,000
2292 27.187 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa      9,960,000          8,300,000     2,564,000     5,736,000
2293 27.188 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng    11,520,000          9,600,000     2,564,000     7,036,000
2294 27.189 Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa    10,200,000          8,500,000     2,564,000     5,936,000
2295 27.190 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng    11,160,000          9,300,000     2,564,000     6,736,000
2296 27.191 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa    11,520,000          9,600,000     2,896,000     6,704,000
2297 6. Đại tràng                  –                       –                 –
2298 27.192 Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng    13,560,000        11,300,000     4,241,000     7,059,000
2299 27.193 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải    14,280,000        11,900,000     4,241,000     7,659,000
2300 27.195 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng    14,280,000        11,900,000     4,241,000     7,659,000
2301 27.205 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng    13,560,000        11,300,000     4,241,000     7,059,000
2302 27.205B Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng+ nạo vét hạch    12,600,000        10,500,000     3,316,000     7,184,000
2303 27.206 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng    11,520,000          9,600,000     2,561,000     7,039,000
2304 27.207 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng    11,520,000          9,600,000     2,561,000     7,039,000
2305 27.208 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng    12,840,000        10,700,000     3,241,000     7,459,000
2306 27.208B Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng    11,520,000          9,600,000     2,561,000     7,039,000
2307 27.209 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng + hậu môn nhân tạo    12,840,000        10,700,000     3,241,000     7,459,000
2308 7. Hậu môn – Trực tràng                  –                       –                 –
2309 27.223 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo    13,080,000        10,900,000     4,241,000     6,659,000
2310 27.227 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng    11,520,000          9,600,000     2,561,000     7,039,000
2311 27.228 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo    12,840,000        10,700,000     3,241,000     7,459,000
2312 27.229 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng    11,520,000          9,600,000     2,561,000     7,039,000
2313 27.230 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng    12,840,000        10,700,000     3,241,000     7,459,000
2314 8. Gan                  –                       –                 –
2315 27.263 Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp – xe gan    11,520,000          9,600,000     2,167,000     7,433,000
2316 9. Đường mật                  –                       –                 –
2317 27.265 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi    12,360,000        10,300,000     3,093,000     7,207,000
2318 27.266 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật    12,360,000        10,300,000     3,816,000     6,484,000
2319 27.267 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr    11,400,000          9,500,000     3,316,000     6,184,000
2320 27.270 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr    12,360,000        10,300,000     3,816,000     6,484,000
2321 27.272 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kehr    12,360,000        10,300,000     3,093,000     7,207,000
2322 27.273 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật    12,360,000        10,300,000     3,093,000     7,207,000
2323 27.274 Phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2324 27.275 Phẫu thuật nội soi nối túi mật – hỗng tràng    12,360,000        10,300,000     3,093,000     7,207,000
2325 27.283 Phẫu thuật nội soi nối OMC – tá tràng    12,360,000        10,300,000     3,093,000     7,207,000
2326 27.295 Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tụy    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2327 11. Lách                  –                       –                 –
2328 27.300 Phẫu thuật nội soi khâu cầm máu lách    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2329 27.303 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương    10,680,000          8,900,000     4,390,000     4,510,000
2330 12. Mạc treo                  –                       –                 –
2331 27.304 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột    12,360,000        10,300,000     3,680,000     6,620,000
2332 27.305 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non    12,120,000        10,100,000     4,241,000     5,859,000
2333 27.306 Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột    11,400,000          9,500,000     3,680,000     5,820,000
2334 27.307 Phẫu thuật nội soi khâu mạc treo    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2335 13. Điều trị giảm béo                  –                       –                 –
2336 27.316 Phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2337 27.321 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ tuyến thượng thận 1 bên    17,880,000        14,900,000     4,170,000   10,730,000
2338 27.323 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần tuyến thượng thận 1 bên    17,880,000        14,900,000     4,170,000   10,730,000
2339 16. Các phẫu thuật nội soi khác                  –                       –                 –
2340 27.327 Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc    10,200,000          8,500,000     4,316,000     4,184,000
2341 27.328 Phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2342 27.329 Phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2343 27.330 Phẫu thuật nội soi cầm máu sau mổ    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2344 27.331 Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tồn dư    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2345 27.332 Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2346 27.333 Nội soi ổ bụng chẩn đoán    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2347 27.335 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2348 27.336 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở    11,160,000          9,300,000     2,448,000     6,852,000
2349 27.337 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong can thiệp nội soi ống mềm      3,720,000          3,100,000     2,448,000        652,000
2350 Đ. TIẾT NIỆU-SINH DỤC                  –                       –                 –
2351 1. Thận                  –                       –                 –
2352 27.341 Phẫu thuật nội soi cắt u thận    11,640,000          9,700,000     4,316,000     5,384,000
2353 27.344 Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản    11,640,000          9,700,000     4,316,000     5,384,000
2354 27.350 Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc    11,160,000          9,300,000     4,170,000     5,130,000
2355 27.353 Phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận    11,640,000          9,700,000     2,167,000     7,533,000
2356 27.357 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận    11,760,000          9,800,000     4,027,000     5,773,000
2357 27.360 Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất    11,640,000          9,700,000     4,316,000     5,384,000
2358 27.362 Nội soi xẻ hẹp bể thận – niệu quản, mở rộng niệu quản nội soi    13,800,000        11,500,000     3,044,000     8,456,000
2359 27.363 Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản – bể thận    11,640,000          9,700,000     3,044,000     6,656,000
2360 27.365 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản      6,240,000          5,200,000     4,027,000     1,173,000
2361 27.366 Phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản    11,640,000          9,700,000     3,044,000     6,656,000
2362 27.367 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản    11,640,000          9,700,000     1,751,000     7,949,000
2363 27.369 Nội soi tạo hình niệu quản sau tĩnh mạch chủ    11,640,000          9,700,000     3,044,000     6,656,000
2364 27.371 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản    11,880,000          9,900,000     4,027,000     5,873,000
2365 27.372 Nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi    11,640,000          9,700,000     2,167,000     7,533,000
2366 27.377 Nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2367 27.378 Nội soi nong niệu quản hẹp      5,640,000          4,700,000        917,000     3,783,000
2368 27.379 Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản    11,760,000          9,800,000     1,279,000     8,521,000
2369 27.380 Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản    11,760,000          9,800,000     4,027,000     5,773,000
2370 3. Bàng quang                  –                       –                 –
2371 27.383 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang    11,160,000          9,300,000     4,565,000     4,735,000
2372 27.384 Nội soi cắt polyp cổ bàng quang    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2373 27.385 Nội soi bàng quang cắt u    12,120,000        10,100,000     4,565,000     5,535,000
2374 27.388 Phẫu thuật nội soi treo cổ bàng quang điều trị tiểu không kiểm soát      3,720,000          3,100,000     2,448,000        652,000
2375 27.389 Nội soi xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang    11,640,000          9,700,000     2,167,000     7,533,000
2376 27.391 Nội soi bàng quang tán sỏi    11,880,000          9,900,000     1,279,000     8,621,000
2377 27.392 Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2378 27.393 Nội soi vá rò bàng quang – âm đạo    11,640,000          9,700,000     2,167,000     7,533,000
2379 4. Tuyến tiền liệt                  –                       –                 –
2380 27.396 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi    12,600,000        10,500,000     3,950,000     6,550,000
2381 27.397 Phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến triệt căn qua ổ bụng hoặc ngoài phúc mạc    13,080,000        10,900,000     3,950,000     6,950,000
2382 27.398 Nội soi bóc u tiền liệt tuyến lành tính    11,640,000          9,700,000     3,044,000     6,656,000
2383 5. Sinh dục, niệu đạo                  –                       –                 –
2384 27.404 Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn    11,160,000          9,300,000     2,167,000     7,133,000
2385 27.405 Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2386 27.406 Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2387 27.407 Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo    11,160,000          9,300,000     1,456,000     7,844,000
2388 27.408 Nội soi tán sỏi niệu đạo      8,760,000          7,300,000     1,456,000     5,844,000
2389 6. Phẫu thuật vùng hố chậu                  –                       –                 –
2390 27.412 Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung    11,160,000          9,300,000     6,575,000     2,725,000
2391 27.413 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai    11,160,000          9,300,000     5,528,000     3,772,000
2392 27.414 Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung    11,880,000          9,900,000     2,167,000     7,733,000
2393 27.417 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa    11,160,000          9,300,000     4,963,000     4,337,000
2394 27.418 Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang    11,640,000          9,700,000     2,167,000     7,533,000
2395 27.419 Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ    11,160,000          9,300,000     6,575,000     2,725,000
2396 7. Tử cung                  –                       –                 –
2397 27.421 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung    13,080,000        10,900,000     6,116,000     4,784,000
2398 27.427 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ    12,600,000        10,500,000     5,071,000     5,429,000
2399 27.428 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ    12,600,000        10,500,000     5,914,000     4,586,000
2400 27.430 Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục    13,680,000        11,400,000     9,153,000     2,247,000
2401 8. Buồng trứng – Vòi trứng                  –                       –                 –
2402 27.431 Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng    11,640,000          9,700,000     5,071,000     4,629,000
2403 27.432 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai    11,640,000          9,700,000     5,071,000     4,629,000
2404 27.433 Cắt u buồng trứng qua nội soi    11,040,000          9,200,000     5,071,000     4,129,000
2405 27.434 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng    11,880,000          9,900,000     5,071,000     4,829,000
2406 27.436 Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi    15,960,000        13,300,000     5,914,000     7,386,000
2407 27.437 Thông vòi tử cung qua nội soi    11,640,000          9,700,000     1,456,000     8,244,000
2408 E. CƠ QUAN VẬN ĐỘNG                  –                       –                 –
2409 3. Khớp cổ tay                  –                       –                 –
2410 27.455 Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay      7,800,000          6,500,000     2,167,000     4,333,000
2411 5. Khớp gối                  –                       –                 –
2412 27.460 Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối    11,400,000          9,500,000     3,250,000     6,250,000
2413 27.461 Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm    11,400,000          9,500,000     3,250,000     6,250,000
2414 27.466 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân    15,000,000        12,500,000     4,242,000     8,258,000
2415 H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC                  –                       –                 –
2416 XXVIII. TẠO HÌNH – THẨM MỸ                  –                       –                 –
2417 A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ                  –                       –                 –
2418 1. Vùng xương sọ- da đầu                  –                       –                 –
2419 28.1 Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc         600,000             500,000        500,000
2420 28.2 Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán         960,000             800,000        800,000
2421 28.3 Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ      5,280,000          4,400,000     3,325,000     1,075,000
2422 28.4 Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận      5,280,000          4,400,000     3,325,000     1,075,000
2423 28.9 Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm      1,800,000          1,500,000        705,000        795,000
2424 28.10 Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên      2,520,000          2,100,000        705,000     1,395,000
2425 2. Vùng mi mắt                  –                       –                 –
2426 28.33 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt      5,640,000          4,700,000        926,000     3,774,000
2427 28.35 Khâu phục hồi bờ mi      4,920,000          4,100,000        693,000     3,407,000
2428 28.36 Khâu cắt lọc vết thương mi      1,800,000          1,500,000     1,500,000
2429 3. Vùng mũi                  –                       –                 –
2430 28.83 Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi         600,000             500,000        500,000
2431 4. Vùng môi                  –                       –                 –
2432 28.110 Khâu vết thương vùng môi      2,040,000          1,700,000     1,242,000        458,000
2433 28.111 Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi      4,560,000          3,800,000     2,790,000     1,010,000
2434 5. Vùng tai                  –                       –                 –
2435 6. Vùng hàm mặt cổ                  –                       –                 –
2436 28.161 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ      5,640,000          4,700,000     2,598,000     2,102,000
2437 28.162 Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức      5,640,000          4,700,000     2,598,000     2,102,000
2438 28.176 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt      7,800,000          6,500,000     2,998,000     3,502,000
2439 28.197 Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính      4,920,000          4,100,000     4,100,000
2440 28.217 Cắt u máu vùng đầu mặt cổ      5,640,000          4,700,000     3,093,000     1,607,000
2441 B. TẠO HÌNH VÙNG THÂN MÌNH                  –                       –                 –
2442 28.264 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú      5,640,000          4,700,000     2,862,000     1,838,000
2443 28.265 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ      5,640,000          4,700,000     2,862,000     1,838,000
2444 28.266 Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa      5,640,000          4,700,000     2,862,000     1,838,000
2445 C. TẠO HÌNH VÙNG CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI                  –                       –                 –
2446 28.299 Phãu thuật cắt bỏ vách ngăn âm đạo      9,240,000          7,700,000     2,660,000     5,040,000
2447 D. TẠO HÌNH VÙNG CHI TRÊN VÀ BÀN TAY                  –                       –                 –
2448 28.329 Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ    11,400,000          9,500,000     3,325,000     6,175,000
2449 28.330 Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận    11,400,000          9,500,000     3,325,000     6,175,000
2450 28.335 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít      7,560,000          6,300,000     3,750,000     2,550,000
2451 28.337 Nối gân gấp      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
2452 28.340 Nối gân duỗi      7,800,000          6,500,000     2,963,000     3,537,000
2453 28.342 Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật      4,800,000          4,000,000     2,963,000     1,037,000
2454 28.352 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật      7,080,000          5,900,000     2,686,000     3,214,000
2455 Đ. TẠO HÌNH CHO VÙNG CHI DƯỚI                  –                       –                 –
2456 28.403 Cắt các khối u da lành tính dưới 5cm      1,800,000          1,500,000     1,500,000
2457 28.404 Cắt khối u da lành tính trên 5cm      3,240,000          2,700,000     2,700,000
2458 THU KHÁC                  –                       –
2459 SOINB Lấy sỏi ống nước bọt Wharton      1,200,000          1,000,000
2460 CATU5CM Cắt u lành đường kính dưới 5cm      1,200,000          1,000,000
2461 DEOHAM Tháo lắp dẻo 1 hàm      3,000,000          2,500,000
2462 DEOMOT Tháo lắp dẻo      1,200,000          1,000,000
2463 DEOMOTNAM Tháo lắp dẻo      1,800,000          1,500,000
2464 G1/2 Giường <4h         120,000             100,000
2465 HN Hút nhớt theo yêu cầu           84,000               70,000
2466 KD Khí dung           36,000               30,000
2467 TK Tiêm khớp         420,000             350,000
2468 TKGBC Tiêm khớp gan bàn chân         420,000             350,000
2469 TKCC Tiêm khớp cổ chân         420,000             350,000
2470 TKNC Tiêm khớp ngón chân         420,000             350,000
2471 TKG Tiêm khớp gối         420,000             350,000
2472 TKNT Tiêm khớp ngón tay         420,000             350,000
2473 TKCT Tiêm khớp cổ tay         420,000             350,000
2474 TKKT Tiêm khớp khủy tay         420,000             350,000
2475 TIEMCS Tiêm cột sống         480,000             400,000
2476 TIEMKH Tiêm khớp háng         480,000             400,000
2477 TIEMKHOPDY Tiêm khớp đông y         180,000             150,000
2478 HUTUNANG Hút dịch u nang bao hoạt dịch      1,200,000          1,000,000
2479 HUTDICHTK Hút dịch – Tiêm khớp gối         900,000             750,000
2480 HUTDICHKV Hút dịch – Tiêm khớp vai         900,000             750,000
2481 HUTDICHKH Hút dịch – Tiêm khớp háng         900,000             750,000
2482 HUTDICHTD Hút dịch – Tiêm vùng thượng đòn         900,000             750,000
2483 HUTDICHVK Hút dịch – Tiêm vùng khoeo         900,000             750,000
2484 HUTDICHCC Hút dịch – Tiêm cổ chân         900,000             750,000
2485 TCSCTC Tiêm cột sống cổ – Thủy châm         480,000             400,000
2486 TCSTLTC Tiêm cột sống thắt lưng – Thủy châm         480,000             400,000
2487 TKHTC Tiêm khớp háng – Thủy châm         480,000             400,000
2488 TKVTC Tiêm khớp vai – Thủy châm         480,000             400,000
2489 TLND22 Tháo lắp nhựa dẻo      3,000,000          2,500,000
2490 SCEKON Sứ Cekon HT      6,000,000          5,000,000
2491 XQ In thêm phim chụp C.T Scanner, MRI 1 Fim           72,000               60,000
2492 CTN Tiêm thuốc theo y/c của BN tự đến           36,000               30,000
2493 SBA Sao bệnh án tại phòng KHTH           60,000               50,000
2494 SBK Sao bảng kê số liệu tại phòng kế toán           60,000               50,000
2495 SCT Sao chứng thương (khoa, phòng điều trị)           60,000               50,000
2496 TCS Tiêm cạnh cột sống (chưa gồm tiền thuốc)         240,000             200,000
2497 VTM Tiền công truyền+ vật tư (nếu người nhà cung cấp máu)         690,000             575,000
2498 XQ1 In thêm phim chụp C.T Scanner, MRI 2 Fim         144,000             120,000
2499 XQ2 In thêm phim chụp X.Q 01 Fim           48,000               40,000
2500 BTD2 Dùng bơm tiêm điện           60,000               50,000
2501 GVIP1 Tiền phòng điều tri Víp 1 (theo yêu cầu bệnh nhân)      1,200,000          1,000,000
2502 GVIP2 Tiền phòng điều tri Víp 2 (theo yêu cầu bệnh nhân)         600,000             500,000
2503 GVIPHS Tiền phòng điều tri Víp khoa HSCC (theo yêu cầu bệnh nhân)         720,000             600,000
2504 NSD2 Nội Soi tiêu hóa với gây mê nội khí quản (dạ dày)         912,000             760,000
2505 NST2 Nội soi Đại, trực tràng ống mềm (có gây mê nội khí quản BN ban đầu, 100%)      2,056,000          1,713,000
2506 NST1 Nội soi Đại, trực tràng ống mềm (có gây mê nội khí quản BN đa tuyến)      1,884,000          1,570,000
2507 GCCYC Ngày giường cấp cứu (theo yêu cầu bệnh nhân)         240,000             200,000
2508 SHSNN Sao hồ sơ nước ngoài           60,000               50,000
2509 CCLOAI2 Cấp cứu loại 2         240,000             200,000
2510 CCLOAI3 Cấp cứu loại 3         120,000             100,000
2511 TRUYEN1 Công truyền kháng sinh           12,000               10,000
2512 TRUYEN5 Công truyền dịch (khoa phòng điều trị)           12,000               10,000
2513 TRUYEN6 Công truyền đạm (khoa phòng điều trị)           36,000               30,000
2514 PHONGBN3 Tiền phòng phục vụ bệnh nhân         120,000             100,000
2515 SAT Tiêm phòng uốn ván (SAT)           60,000               50,000
2516 STSM Sinh thiết sau mổ         365,000             304,000
2517 GD Giảm đau sau mổ bằng gây tê ngoài màng cứng      3,600,000          3,000,000
2518 ST Lấy mẫu sinh thiết qua nội soi         365,000             304,000
2519 ĐĐ Đính đá      1,200,000          1,000,000
2520 CĐĐ Công gắn đá quý, kim cương lên mặt răng         240,000             200,000
2521 HCR Hàn Composite cổ răng           96,000               80,000
2522 HRM2 Hàn răng thẩm mỹ         180,000             150,000
2523 HRT Răng sâu ngà           96,000               80,000
2524 LT Phẫu thuật cắt lợi trùm         240,000             200,000
2525 CUNGTYGER Đặt cung TYGER      1,200,000          1,000,000
2526 NCĐ1 Nắn cố định 1    12,000,000        10,000,000
2527 NCĐ2 Nắn cố định 2    18,000,000        15,000,000
2528 NCĐ3 Nắn cố định 3    14,400,000        12,000,000
2529 NCR Nhổ chân răng           60,000               50,000
2530 NDP Nắn hàm dự phòng      1,200,000          1,000,000
2531 NHTL1 Nắn hàm tháo lắp 1      1,800,000          1,500,000
2532 NRN Nhổ răng ngầm dưới xương      1,200,000          1,000,000
2533 R8 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm      1,200,000          1,000,000
2534 R8P Nhổ răng vĩnh viễn khó nhiều chân phức tạp         600,000             500,000
2535 R8T Nhổ răng vĩnh viễn khó nhiều chân bình thường         240,000             200,000
2536 RA Rạch áp xe trong miệng           60,000               50,000
2537 RK Phẫu thuật nhổ răng khó         960,000             800,000
2538 RLL Nhổ răng vĩnh viễn lung lay         120,000             100,000
2539 RST Nhổ răng sữa/ chân răng sữa           12,000               10,000
2540 RT1 Răng viêm tủy phục hồi         120,000             100,000
2541 RVV Nhổ răng số 8 bình thường         360,000             300,000
2542 ST1 Sứ kim loại cao cấp         960,000             800,000
2543 STT1 Sứ kim loại Titan      1,800,000          1,500,000
2544 SZC Sứ Zicoria      3,600,000          3,000,000
2545 TAY1 Tẩy trắng hai hàm      2,400,000          2,000,000
2546 TAY2 Tẩy trắng hai hàm      3,000,000          2,500,000
2547 TAY3 Tẩy trắng một hàm      1,200,000          1,000,000
2548 TH1 Răng kim loại thép         480,000             400,000
2549 TL1 Đơn vị tháo lắp 1         240,000             200,000
2550 TLND1 Tháo lắp nhựa dẻo 1 đv         960,000             800,000
2551 SCEK Sứ Cekon      4,800,000          4,000,000
2552 SCER Sứ Ceramik      4,800,000          4,000,000
2553 LCR Lấy cao răng         120,000             100,000
2554 MN Máng nghiến         360,000             300,000
2555 BCT Buộc chỉ thép         240,000             200,000
2556 SCR Sứ Crom      2,400,000          2,000,000
2557 TLHM Tháo lắp toàn hàm cứng      1,200,000          1,000,000
2558 TL5R Tháo lắp 5 răng         600,000             500,000
2559 111 Xét nghiệm tinh dịch đồ           60,000               50,000
2560 TGN Tiêm Gonocoque         840,000             700,000
2561 CSC Chụp cộng Hưởng Từ cột sống cổ (1.400.000)      1,680,000          1,400,000
2562 CSCT Chụp cộng Hưởng Từ cột sống cổ có tiêm tương phản (2.000.000)      2,400,000          2,000,000
2563 CSL Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng (1.400.000)      1,680,000          1,400,000
2564 CSLT Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (2.000.000)      2,400,000          2,000,000
2565 CSN Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (1.400.000)      1,680,000          1,400,000
2566 CSNT Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (2.000.000)      2,400,000          2,000,000
2567 KG Chụp cộng hưởng từ khớp (1.400.000)      1,680,000          1,400,000
2568 KGT Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản (2.000.000)      2,400,000          2,000,000
2569 KG2400 Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản (2.400.000)      2,880,000          2,400,000
2570 SN Chụp cộng hưởng từ sọ não (1.400.000)      1,680,000          1,400,000
2571 SNT Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm tương phản (2.000.000)      2,400,000          2,000,000
2572 TKCG Tiêm khớp 1 điểm do chuyên gia thực hiện (đã bao gồm thuốc)         600,000             500,000
2573 D25187 Công tiêm khớp 1 điểm do chuyên gia thực hiện (chưa bao gồm tiền thuốc)         360,000             300,000
2574 STNS Lấy mẫu sinh thiết qua nội soi         240,000             200,000
2575 DTV Đặt/ tháo vòng           60,000               50,000
2576 MATUYTONGHOP Ma túy tổng hợp         120,000             100,000
2577 ADN Xét nghiệm ADN      1,080,000             900,000
2578 THUOC95000 Thuốc thụt tháo nội soi gây mê         114,000               95,000
2579 HPC14 Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C13, C14         480,000             400,000
2580 CNR Cắt nang răng      1,200,000          1,000,000
2581 KEPCLIP Kẹp Clip cầm máu         240,000             200,000
2582 ENDO Endo loop vòng thắt cuống pollyp      1,440,000          1,200,000
2583 HCV Tiền chênh HCV đo tải lượng Real-time PCR         600,000             500,000
2584 HBV Tiền chênh HBV đo tải lượng Real-time PCR         780,000             650,000
2585 CHENHCLO Thu tiền chênh Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori         192,000             160,000
2586 THTMT Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính      4,800,000          4,000,000
2587 CATPOLIP Thu thêm tiền Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng)      1,154,000             962,000
2588 BSBMNSDD Thu thêm tiền Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng BS Bạch Mai thực hiện         300,000             250,000
2589 BSBMNSDT Thu thêm tiền Nội soi đại tràng BS Bạch Mai thực hiện         600,000             500,000
2590 BSBMNSPOLIP Thu thêm tiền Nội soi cắt polip ông tiêu hóa BS Bạch Mai thực hiện      1,200,000          1,000,000
2591 CHENH128 Thu tiền chênh chụp CLVT 128 dãy      1,804,000          1,503,000
2592 CHENHMV Thu tiền chênh chụp CLVT động mạch vành, tim      2,884,000          2,403,000
2593 MOBST Thu tiền mời bác sỹ tuyến tỉnh mổ theo yêu cầu người bệnh (Chưa tính tiền phẫu thuật)      6,000,000          5,000,000
2594 MOBSTW Thu tiền mời bác sỹ tuyến trung ương mổ theo yêu cầu người bệnh (Chưa tính tiền phẫu thuật)    12,000,000        10,000,000
2595 MOBSBV Thu tiền mời bác sỹ nội viện mổ theo yêu cầu người bệnh (Chưa tính tiền phẫu thuật)      2,400,000          2,000,000
2596 HCTT Thu tiền mời hội chẩn bác sỹ tuyến tỉnh      2,400,000          2,000,000
2597 HCQT Thu tiền mời hội chẩn bác sỹ quốc tế      6,000,000          5,000,000
2598 HCTW Thu tiền mời hội chẩn bác sỹ trung ương      3,600,000          3,000,000
2599 DOCPHIM Phiếu yêu cầu bác sỹ tuyến Trung ương đọc phim         300,000             250,000
2600 XĂNG XE                  –                       –
2601 A1 Cự ly từ 1 km đến 3 km         240,000             200,000
2602 A2 Cự ly từ 4 km đến 6 km         300,000             250,000
2603 A3 Cự ly từ 7 km đến 10 km         360,000             300,000
2604 A4 Cự ly từ 15 km đến 20 km         480,000             400,000
2605 A5 Cự ly từ 20 km đến 25km         660,000             550,000
2606 B1 Cự ly từ 25 km đến 30 km         900,000             750,000
2607 B2 Cự ly từ 35 km đến 50 km      1,140,000             950,000
2608 B3 Cự ly từ 65 km đến 80 km      1,800,000          1,500,000
2609 B4 Cự ly từ 85 km đến 100 km      2,160,000          1,800,000
2610 B5 Cự ly từ 105 km đến 130 km      2,640,000          2,200,000
2611 B6 Cự ly từ 135 km đến 150 km      2,880,000          2,400,000
2612 B7 Cự ly từ 155 km đến 170 km      3,240,000          2,700,000
2613 B8 Cự ly từ 175 km đến 200 km      3,480,000          2,900,000
2614 B9 Cự ly từ 205 km đến 230 km      3,720,000          3,100,000
2615 C1 Thuê hộ tống cấp cứu từ 50 km đến 100 km         420,000             350,000
2616 C2 Thuê hộ tống cấp cứu từ 150 km đến 200 km         600,000             500,000
2617 C3 Thuê hộ tống cấp cứu từ  250 km đến 350 km         720,000             600,000
2618 B10 Cự ly từ 235 km đến 250 km      4,200,000          3,500,000
2619 B11 Cự ly từ 255 km đến 270 km      4,560,000          3,800,000
2620 B12 Cự ly từ 275 km đến 310 km      4,800,000          4,000,000
2621 B13 Cự ly từ 315 km đến 355 km      5,160,000          4,300,000
2622 B14 Cự ly từ 360 km đến 400 km      5,760,000          4,800,000
2623 B15 Cự ly từ 405 km đến 450 km      6,240,000          5,200,000
2624 B16 Cự ly từ 455 km đến 500 km      6,600,000          5,500,000
2625 B17 Cự ly từ 505 km đến 600 km      6,960,000          5,800,000
2626 B18 Cự ly từ 700 km đến 800 km    10,200,000          8,500,000
2627 B19 Cự ly (HĐ) 2000 km đến 2200 km    14,400,000        12,000,000
2628 BVN V/C theo hợp đồng BV sản Nhi         120,000             100,000
2629 MT1 Mức thở <60 phút           36,000               30,000
2630 MT2 Mức thở >60 phút trở lên           24,000               20,000
2631 NHI Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Sản – Nhi chụp CT-Scanner         120,000             100,000
2632 A1.1 Cự ly từ 1 km đến 3 km (BN tại viện chuyển đi)         120,000             100,000
2633 B2.1 Cự ly từ 50 km đến 65 km      1,440,000          1,200,000
2634 B12.1 Cự ly từ 275 km đến 310 km(kèm theo Monito và máy thở)      6,720,000          5,600,000
2635 B12.2 Cự ly từ 275 đến 310 (Tết)      5,400,000          4,500,000
2636 B13.1 Cự ly từ 315 km đến 355 km(kèm theo monito và máy thở)      7,440,000          6,200,000
2637 B14.1 Cự ly trên 1000km (tính tiền theo Km)           17,000               14,000