Trang chủ » Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

 1. Ông Nguyễn Xuân Kiên
 • Sinh ngày: 01/12/1958
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn:

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 • Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông
 • Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nghệ An
 • Tổng giám đốc Công ty lương thực Miền Trung.

 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Phương

 • Sinh ngày: 12/08/1963
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn:
 • CÁC THÔNG TIN KHÁC:
  • Phó CTHĐQT Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

 

 

 

3. Ông Nguyễn Xuân Anh Tuấn

 • Sinh ngày: 20/03/1989
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
 • CÁC THÔNG TIN KHÁC:
  • Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

 

 

4. Ông Nguyễn Xuân Tài

 • Sinh ngày: 24/04/1993
 • Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • CÁC THÔNG TIN KHÁC:
  • Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.