Trang chủ » BS Trần Nguyên Khương

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

BS Trần Nguyên Khương
LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối