Trang chủ » LÊ VĂN TRƯỜNG

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

LÊ VĂN TRƯỜNG
LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối