Trang chủ » BSCKI Nguyễn Xuân Dũng

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

BSCKI Nguyễn Xuân Dũng
LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30
Chiều 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h
Tối