Trang chủ » BS Nguyễn Xuân Tài

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

BS Nguyễn Xuân Tài
LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối