Trang chủ » PGS.TS TTND Đoàn Văn Đệ

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

PGS.TS TTND Đoàn Văn Đệ
𝐏.𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛.𝐓𝐒 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐞̣̂
✔️ Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tim – Thận – Khớp – Nội tiết Học viện Quân y 103
✔️ Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam
✔️ Chủ tịch Hội Thấp khớp học Hà Nội
LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối