Trang chủ » BS Trần Thế Anh

BÁC SĨ CHUYÊN GIA, KHOA NỘI TỔNG HỢP

BS Trần Thế Anh

THÁNG 1

LỊCH KHÁM TRONG TUẦN CỦA BÁC SỸ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30 7h30 - 11h30
Chiều 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h
Tối