Trang chủ » Hoạt động bệnh viện » Lịch khám tháng 4: Đầy đủ các chuyên khoa

Lịch khám tháng 4: Đầy đủ các chuyên khoa

07/04/2021
– Lịch khám Giáo sư. Thầy thuốc Nhân dân NGUYỄN LIỄU, chuyên ngành Nội Tổng quát (lịch khám từ 29/3 – 3/4)
-P. Giáo sư. Thầy thuốc Nhân dân: HÀ HOÀNG KIỆM chuyên ngành Nội Tổng quát (lịch khám từ 5/4 – 10/4)
-Lịch khám P.Giáo sư. Thầy thuốc Nhân dân: ĐOÀN VĂN ĐỆ chuyên ngành Nội Tổng quát (lịch khám từ 13/4- 17/4)
-P.Giáo sư. Thầy thuốc Nhân dân: HOÀNG TRUNG VINH chuyên ngành Nội Tổng quát (lịch khám từ 19/4 – 24/4)
+Khám Nội:
BSCKI Trần Xã Hội chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCKI Dương Thị Ngọc Đông chuyên ngành Nội Tổng hợp
Thạc sĩ Bác sĩ Nội trú Nguyễn Thị Hoa
BSCKII Bùi Quang Vinh, chuyên ngành Nội Tim mạch – Khớp – Thần kinh
BSCKI Nguyễn Thị Tâm chuyên ngành Nội Thần kinh
BSCKI Lê Đình Sơn chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCKI Trần Huy Tiếp chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCKI Trần Thị Thanh chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCKI Trần Thị Hiếu chuyên ngành Nội Tổng hợp
Th.s Nội khoa Lê Văn Lệ chuyên ngành Thần kinh
BSCK Hoàng Hải Ninh chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCK Nguyễn Thị Kim Chi chuyên ngành Nội Tổng hợp
BSCK Phạm Thị Thanh Tùng chuyên ngành Nội Tổng hợp
+ Khám Ngoại:
Thạc sĩ. Bác sĩ Thái Doãn Công
BSCKI Nguyễn Đình Trung
BSCKI Nguyễn Trọng Hùng
BSCK Trịnh Duy Vinh
BSCK Bùi Đình Cường
BSCK Nguyễn Hoàng Tú
BSCK Nguyễn Văn Hải
+Khám Nội Tiết:
BSCKI Trần Xuân Hưng
BSCK Phan Thị Hoàng Yến
BSCK Lê Thị Trà
+Khám Tai Mũi Họng:
BSCKI Nguyễn Duy Miên
BSCKI Nguyễn Hữu Thể
+ Khám Sản Phụ Khoa:
BSCKI Nguyễn Thị Minh Phương
BSCKI Bùi Thị Loan
+ Khám Mắt:
BSCKI Hoàng Tiến Dũng
+ Khám Răng Hàm Mặt:
Nguyễn Văn Dũng, BSCK Răng hàm mặt
Nguyễn Hữu Trung, BSCK Răng hàm mặt…

Bình luận

Tin liên quan