Trang chủ » Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên

  1. Ông Nguyễn Xuân Kiên

Sinh ngày: 01/12/1958

Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An

Trình độ chuyên môn:

Các thông tin khác:

+ Chủ tịch Hội đồng Thành viên

+ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nghệ An

+ Tổng giám đốc Công ty lương thực Miền Trung.

  1. Bà Nguyễn Thị Bích Phương

Sinh ngày: 12/08/1963

Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An

Trình độ chuyên môn:

Các thông tin khác:

Thành viên hội đồng.

  1. Ông Nguyễn Xuân Anh Tuấn

Sinh ngày: 20/03/1989

Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Các thông tin khác:

Thành viên hội đồng.

  1. Ông Nguyễn Xuân Tài

Sinh ngày: 24/04/1993

Địa chỉ: Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – TP. Vinh – Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Các thông tin khác:

Thành viên hội đồng & Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông