Uy tín – Niềm tin – Chất lượng

Lưu ý :

-  Từ ngày 07/3/2019, Thuốc Bảo hiểm áp dụng theo danh mục mới.

- Myonal không thanh toán bảo hiểm kể từ ngày 06/05/2019