Trang chủ » Thông báo nội bộ » Thông báo nội bộ – Chi phí KCB bình quân

Thông báo nội bộ – Chi phí KCB bình quân

30/12/2018

CHI PHÍ KCB BHYT BÌNH QUÂN TẠM TÍNH ĐẾN NGÀY

NỘI DUNG TRẦN TẠM TÍNH (1) ĐÃ THỰC HIỆN (2) CHÊNH LỆCH (3)=(2)-(1); (+/-)
A. NỘI TRÚ
1. Đợt điều trị Bình quân
2. Ngày điều trị Bình quân
B. NGOẠI TRÚ
1. Đơn Bình quân

Ghi chú:          

Bình luận

Tin liên quan