Trang chủ » Thông báo nội bộ » Thông báo nội bộ – Thông báo khác

Thông báo nội bộ – Thông báo khác

30/12/2018
Lưu ý :

–  Từ ngày 07/3/2019, Thuốc Bảo hiểm áp dụng theo danh mục mới.

– Myonal không thanh toán bảo hiểm kể từ ngày 06/05/2019

Bình luận

Tin liên quan