Trang chủ » Danh mục thuốc BHYT (Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

Danh mục thuốc BHYT (Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

STT Hoạt chất Tên Thuốc ĐVT  Giá BH
I. THUỐC TÂN DƯỢC
1 Acarbose Acabrose Tablets 50mg Viên              1,800
2 Acetyl leucin Tanganil 500mg Ống            13,698
3 Acetyl leucin Atileucine inj Ống            10,479
4 Aciclovir Aciclovir 200mg Viên                  346
5 Aciclovir Acyclovir Tuýp              4,400
6 Acid amin* Alvesin 40 Chai            69,500
7 Acid amin* Morihepamin 200ml Túi          116,633
8 Adenosin triphosphat A.T.P Viên                  399
9 Albendazol Zentel tab 200mg 2’s Viên              5,600
10 Albumin Human Albumin Baxter Inj 250g/l 50ml 1’s Lọ          903,000
11 Alfuzosin XATRAL XL 10mg B/ 1bls x 30 Tabs Viên            15,291
12 Allopurinol Sadapron 100 Viên              1,750
13 Allopurinol Allopurinol Viên                  349
14 Allopurinol Sadapron 300 Viên              1,808
15 Alpha chymotrypsin Alpha Chymotrypsin 5000 IU Lọ              4,788
16 Alpha chymotrypsin Katrypsin Viên                  147
17 Alverin (citrat) + simethicon Avarino Viên              2,380
18 Ambroxol Medovent 30mg Viên                  802
19 Ambroxol Mucosolvan Tab. 30mg Viên              2,500
20 Aminophylin DIAPHYLLIN Venosum 4.8% Ống            10,815
21 Amiodaron CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3ml Ống            30,048
22 Amiodaron CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 Tabs Viên              6,750
23 Amitriptylin Amitriptylin 25 mg Viên                  200
24 Amlodipin Amlibon 10mg Viên              1,400
25 Amlodipin Cardilopin Viên                  645
26 Amlodipin Kavasdin 5 Viên                    88
27 Amlodipin Kavasdin 10 Viên                  357
28 Amoxicilin Amoxicilin 500mg Viên                  454
29 Amoxicilin Hagimox 250 Gói                  579
30 Amoxicilin + acid clavulanic Aukamox 625 Viên                     –
31 Amoxicilin + acid clavulanic Midantin 875/125 Viên              2,594
32 Amoxicilin + sulbactam Midozam 1,5g Lọ            43,000
33 Ampicilin + sulbactam Unasyn Inj 1500mg 1’s Lọ            66,000
34 Atropin sulfat Atropin sulfat Ống                  460
35 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd Gastropulgite Sac 30’s Gói                     –
36 Azithromycin Azicine Viên              3,600
37 Bacillus subtilis Biosubtyl-II Viên              1,450
38 Berberin (hydroclorid) Berberin Viên                    26
39 Betahistin Be-Stedy 24 viên              3,150
40 Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin Shinpoong Gentri-sone Tuýp            21,000
41 Bisoprolol Zentobiso 2.5mg Viên              2,300
42 Budesonid Pulmicort respules 500mcg/ 2ml 20’s Ống            13,834
43 Calci clorid Calci clorid Ống              1,000
44 Calci glucoheptonat+ Vitamin D3 Ostocare Viên              1,800
45 Calcitriol Calcitriol Viên                  483
46 Cao mềm Grindelia  + Codein campho sulphonat +Sulfoguaiacol Dorocodon Viên              1,400
47 Carbamazepin Tegretol CR 200 Tab 200mg 5×10’s Viên              3,662
48 Carbocistein Dixirein Viên              1,008
49 Cefadroxil Cefadroxil 500mg Viên                  786
50 Cefalexin Cefacyl 500 Viên                  678
51 Cefotaxim Bio-Taksym Lọ            25,300
52 Cefotaxim Cefotaxone 1g Lọ              6,090
53 Ceftizoxim CKDCeftizoxime inj. 1g Lọ            36,500
54 Cefuroxim Cefuroxime Panpharma Lọ            19,000
55 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Clorpheniramin Viên                    27
56 Cimetidin Cimetidin 200mg Viên                  148
57 Cinnarizin Stugeron Viên                  674
58 Ciprofloxacin Ciprofloxacin Kabi Chai            18,480
59 Ciprofloxacin Ciprofloxacin-DNA Viên                  438
60 Ciprofloxacin Cipazy Chai            14,800
61 Citicolin STROCIT 500 Viên            11,400
62 Clarithromycin Clarithromycin 500 Viên              2,189
63 Clopidogrel PLAVIX 75mg B/ 1bl x 14 Tabs Viên            20,828
64 Codein + terpin hydrat Vinacode Viên                  178
65 Colchicin Colchicin Viên                  208
66 Diacerein Anthmein Viên              2,373
67 Diazepam Diazepam Injection BP 10mg 2ml Ống              7,540
68 Diazepam Seduxen 5mg Viên                  647
69 Diclofenac Cotilam Tuýp              7,560
70 Diclofenac sodium Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1×5’s Ống            18,066
71 Digoxin DIGOXIN-RICHTER Viên                  693
72 Dihydro ergotamin mesylat Timmak Viên              1,800
73 Diosmectit Smecta (Orange-Vanilla) Sac 30’s Gói              3,475
74 Diosmin + hesperidin Daflon (L) Tab 500mg 60’s Viên              3,258
75 Diphenhydramin Dimedrol Ống                  530
76 DL-lysin-acetylsalicylat(acetylsalicylic acid) Aspilets EC Tab 10×10’s Viên                  540
77 Dobutamin Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Lọ            58,485
78 Domperidon Motilium-M Viên              1,813
79 Dopamin (hydroclorid) Dopamin Ống            19,425
80 Doxycyclin Doxycyclin Viên                  262
81 Dydrogesteron Duphaston Viên              7,360
82 Enalapril EDNYT 5mg Viên                  488
83 Enalapril+ Hydrochlorothiazid Ebitac 12.5 viên              3,550
84 Enoxaparin (natri) LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4ml Bơm tiêm            85,381
85 Eperison Mydsone Viên                  355
86 Eperison Myonal 50mg Viên              3,416
87 Ephedrin (hydroclorid) Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml Ống              2,940
88 Ephedrin (hydroclorid) Ephedrine Aguettant 30mg/ml Lọ            57,750
89 Epinephrin (adrenalin) Adrenalin Ống              2,000
90 Erythromycin Erythromycin Viên              1,158
91 Erythromycin EmycinDHG 250 Gói              1,208
92 Fenofibrat Fibrofin 145 Viên              5,850
93 Fenoterol + ipratropium Berodual Lọ (Bình)          132,323
94 Fentanyl Fentanyl 0,1mg – Rotexmedica Ống            12,800
95 Fexofenadin Fefasdin 180 Viên                  784
96 Fluconazol Fluconazol Stada 150mg viên            11,800
97 Fluticason propionat Meseca Lọ            96,000
98 Furosemid Vinzix Viên                  120
99 Furosemid Furosemid 20mg/2ml Ống              1,235
100 Galantamin Vingalan Ống            11,487
101 Gentamicin Gentamicin Ống              1,050
102 Gliclazid Staclazide 30 MR Viên                  980
103 Gliclazid Gluzitop MR 60 Viên              2,910
104 Gliclazid Diamicron MR Tab 30mg 60’s Viên              2,865
105 Gliclazid + Metformin Dianorm – M Viên              3,350
106 Glucosamin Glucosamin 500 Viên                  235
107 Glucose Glucose 5% Chai              7,770
108 Glucose Glucose 10% Chai              9,765
109 Hydrocortison Hydrocortison Lọ              9,009
110 Hyoscin butylbromid Buscopan Tab 10mg Viên              1,120
111 Hyoscin butylbromid Buscopan Inj 20mg/1ml ống              8,376
112 Indapamid Natrilix SR Tab 1.5mg 3×10’s Viên              3,265
113 Insulin tác dụng chậm, kéo dài (Slow-acting, Long-acting) Insulatard FlexPen 100 IU/ml Bút          153,999
114 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Polhumin Mix-2 ống          152,000
115 Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml Bút          153,999
116 Iobitridol Xenetix 300 50ml Lọ          282,000
117 Iohexol Omnipaque Inj Iod 300mg/ ml 10 x 50ml Chai          245,690
118 Irbesartan + hydroclorothiazid SUNIROVEL H Viên              3,750
119 Itraconazol Vanoran Viên              3,000
120 Kali clorid Kali clorid 10% Ống              2,079
121 Kali clorid Kaldyum Viên              1,800
122 Ketoconazol Nizoral cream 5g Tuýp            17,699
123 Lamivudin Zeffix Tab 100mg 28’s Viên            29,568
124 Levodopa + carbidopa SYNDOPA 275 Viên              3,270
125 Levothyroxin (muối natri) Berlthyrox 100 Viên                  490
126 Lidocain Lidocain 40mg/ 2ml Ống                  438
127 Loperamid Loperamid Viên                  125
128 L-Ornithin – L- aspartat Levelamy Ống              3,528
129 Losartan Bloza viên              2,980
130 Magnesi aspartat+ kali aspartat PANANGIN Viên              1,554
131 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Trimafort Gói              3,950
132 Manitol Mannitol Chai            17,640
133 Meclophenoxat Tarviluci Lọ            55,986
134 Mecobalamin Ecomin OD Tablet Viên              2,680
135 Meloxicam Meloxicam Viên                    63
136 Meloxicam Mobic Tab. 7,5mg Viên              9,112
137 Meloxicam Mobic Inj. 15mg/1,5ml Ống            22,761
138 Metformin Panfor SR-500 Viên              1,200
139 Metformin Meglucon 850 Viên                  870
140 Metformin Metformin Stada 500mg Viên                  657
141 Methyl prednisolon Medrol Tab 16mg 30’s Viên              3,672
142 Methylprednisolone sodium succinate Solu-Medrol Inj 40mg 1’s Lọ            33,100
143 Metoclopramid Vincomid Ống              1,407
144 Metoclopramid Primperan 10mg Viên              1,831
145 Metoprolol Egilok Viên              2,250
146 Metoprolol succinate Betaloc Zok Tab 25mg 14’s Viên              4,620
147 Metronidazol Metronidazol 250mg Viên                    96
148 Metronidazol Metronidazol Kabi Chai              8,610
149 Metronidazol + neomycin + nystatin Neostyl Viên              1,350
150 Midazolam Dung dịch tiêm Midanium Ống            18,480
151 Morphin Morphin Ống              4,480
152 Moxifloxacin + dexamethason Isotic Moxisone Lọ            25,000
153 Naphazolin Naphazolin 0,05% Ống              2,030
154 Natri clorid Natri clorid 0,9% Lọ              1,050
155 Natri clorid Sodium Chloride 0,9% Chai              8,500
156 Natri clorid Natri clorid 0,9% Chai              7,350
157 Natri clorid 0.9% Sodium Chloride Chai            12,000
158 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) Natri bicarbonat 1,4% Chai            29,925
159 Neomycin + polymyxin B + dexamethason Mepoly Lọ            37,000
160 Neomycin + polymyxin B + dexamethason Maxitrol Lọ            39,900
161 Neostigmin metylsulfat Neostigmine-hameln 0,5mg/ml Ống              7,400
162 Neostigmin metylsulfat BFS – Neostigmine 0.5 Ống              6,825
163 Nicorandil Nicomen Tablets 5mg Viên              3,500
164 Nifedipin Nifehexal retard Viên                  780
165 Nifedipin Adalat 10 Viên              2,253
166 Nitroglycerin Nitromint Viên              1,600
167 Nor-epinephrin Levonor 1mg/1ml Ống            32,109
168 Nước cất pha tiêm Nước cất tiêm Ống                  945
169 Nước cất pha tiêm Nước cất tiêm Ống                  567
170 Nystatin NYSTATIN 500.000UI Viên                  670
171 Nystatin + neomycin + polymyxin B Vaginapoly Viên              4,300
172 Oxytocin Oxytocin injection BP 10UI Ống              9,800
173 Pantoprazol PANTOCID 20 Viên              1,480
174 Pantoprazol Pentasec 40mg Lọ            69,489
175 Paracetamol (acetaminophen) Paracetamol Kabi 1000 Chai            18,060
176 Paracetamol (acetaminophen) Acepron 250 mg Gói                  409
177 Paracetamol (acetaminophen) Tatanol Viên                  400
178 Peptid (Cerebrolysin concentrate) Cerebrolysin Ống          104,496
179 Perindopril Covergim Viên                  566
180 Perindopril Arginine Coversyl Tab 5mg 30’s Viên              5,650
181 Pethidin Pethidin Hameln 50mg/ml Ống            16,800
182 Phenobarbital Danotan inj Ống            10,500
183 Phenoxy methylpenicilin Penicilin V Kali Viên                  505
184 Piracetam Piracetam-Egis Viên              1,230
185 Piracetam Nootropyl Inj 1g/5ml 12’s Ống            10,508
186 Piracetam Quibay Ống              9,880
187 Piribedil Trivastal retard 50mg viên              3,989
188 Piroxicam Piroxicam 20% Ống              6,840
189 Polyethylen glycol + Propylen glycol Systane Ultra Lọ            60,100
190 Pravastatin Hypravas 20 Viên              3,486
191 Pregabalin Pregasafe 25 Viên              3,500
192 Procain hydroclorid Novocain 3% Ống                  450
193 Progesteron Utrogestan 100 Viên              7,400
194 Propofol Propofol 1% Kabi Ống            48,300
195 Propranolol (hydroclorid) Dorocardyl 40mg Viên                     –
196 Rebamipid Mucosta Viên              3,479
197 Ringer lactat Ringer lactate Chai              7,560
198 Rocuronium bromid Esmeron 50mg Via 10mg/ml 10’s Lọ          104,450
199 Rotundin Rotundin – 30 mg Viên                  272
200 Rotundin Rotundin – SPM (ODT) Viên              1,470
201 Saccharomyces boulardii Normagut Viên              6,780
202 Salbutamol (sulfat) Salbutamol Viên                    90
203 Salbutamol (sulfat) Salbutamol Kabi 0,5mg/1ml Ống              1,890
204 Salbutamol (sulfat) Ventolin Inh 100mcg 200Dose bình xịt            76,379
205 Salbutamol (sulfat) Salbutamol 2 mg Viên                    56
206 Salbutamol (sulfat) Salbutamol Renaudin 0,5mg/1ml Ống            13,990
207 Salbutamol + ipratropium Combivent 3mg + 0,52mg x 2,5ml Tép (ống)            16,074
208 Salmeterol xinafoat + Fluticason propionat Seretide Evohaler DC 25/250mcg 120d Bình xịt          278,090
209 Sắt fumarat + acid folic Folihem Viên              1,890
210 Simethicon Espumisan Capsules Viên                  838
211 Sorbitol Sorbitol 5g Gói                  420
212 Sorbitol Sorbitol 3% Can                     –
213 Spiramycin + metronidazol Kamydazol Viên                  772
214 Spironolacton VEROSPIRON 50mg Viên              3,990
215 Sulpirid Sulpirid 200mg Viên                  890
216 Telmisartan + hydroclorothiazid Micardis Plus Viên            10,387
217 Tenofovir (TDF) Savi Tenofovir 300 Viên              9,470
218 Theophylin Theostat L.P 300mg Viên              2,579
219 Thiamazol Thyrozol Viên              1,958
220 Tinidazol Tinidazol Kabi Chai            23,940
221 Tobramycin Tobrex Lọ            40,000
222 Tranexamic acid Tranecid 250 viên              1,100
223 Tranexamic acid Transamin Injection 250mg/5ml Ống            14,000
224 Tranexamic acid Cammic Viên              1,550
225 Trimetazidin Vastarel MR Tab 35mg 60’s Viên              2,705
226 Trimetazidin Trimpol MR Viên              2,600
227 Trimetazidin SaVi Trimetazidine 35MR Viên                  835
228 Valsartan Diovan Tab 80mg 2×14’s Viên              9,966
229 Verapamil Verarem 80 Viên              5,000
230 Vitamin A + D Franvit A-D Viên                  345
231 Vitamin B1 Vitamin B1 100mg Viên                  250
232 Vitamin B1 Vitamin B1-100mg/ml Ống                  500
233 Vitamin B1 + B6 + B12 Scanneuron Viên                  720
234 Vitamin B12(Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) Vitamin B12 1000mcg/1ml Ống                  495
235 Vitamin B2 Vitamin B2 2mg Viên                    40
236 Vitamin B6 + magnesi (lactat) Magnesi B6 Viên                  135
237 Vitamin C Vitamin C – DNA Viên                  116
238 Vitamin E Vitamin E 400IU Viên                  525
239 Vitamin K Vitamin K1 1mg/1ml Ống              1,480
240 Vitamin PP Vitamin PP Viên                  164
II. CHẾ PHẨM YHCT
1 Actiso, Cao Mật lợn khô, Tỏi , Than hoạt tính. Chorlatcyn Viên              1,750
2 Actiso,Rau đắng đất,Bìm bìm biếc, Diệp hạ châu Livonic Viên                  798
3 Actiso,Rau đắng đất,Bìm bìm, Diệp hạ châu Liverbil Viên                  735
4 Đan sâm, Tam thất, Borneol Thiên sứ hộ tâm đan Viên                  490
5 Đinh lăng, Bạch quả Hoạt huyết dưỡng não QN Viên                  557
6 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, Bạch thược Thập toàn đại bổ Viên              3,000
7 Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả Cerecaps Viên              2,982
8 Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng Bài thạch Viên              1,390
9 Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, Tam Thất Fengshi – OPC Viên phong thấp Viên                  840
10 Mộc hương,Berberin,Bạch thược, Ngô thù du. Inberco Viên đại tràng Viên              1,260
11 Ngũ sắc, Tân di hoa, Thương Nhĩ Tử Thuốc xịt mũi Agenytin Lọ            22,197
12 Ngưu nhĩ phong, La liễu Phong liễu tràng vị khang Gói              6,000
13 Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng Cồn xoa bóp Chai            21,000
14 Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, Đương quy Sáng mắt Viên                  567
15 Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế, Gừng, Cam thảo bắc Cảm xuyên hương DNA Viên                  242
III. ĐÔNG Y
1 Bạch chỉ Gam                  260
2 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) Gam                  420
3 Bạch thược Gam                  320
4 Bạch truật Gam                  450
5 Bán hạ nam (Củ chóc) Gam                  252
6 Cam thảo Gam                  440
7 Can khương Gam                  230
8 Cát cánh Gam                  500
9 Câu đằng Gam                  482
10 Câu kỷ tử Gam                  580
11 Cẩu tích Gam                    96
12 Chi tử Gam                  280
13 Chỉ xác Gam                    70
14 Cỏ nhọ nồi Gam                    90
15 Cỏ xước (Ngưu tất nam) Gam                  189
16 Cốt toái bổ Gam                  275
17 Đại táo Gam                  200
18 Đan sâm Gam                  400
19 Đảng sâm Gam                  800
20 Đào nhân Gam                  692
21 Dây đau xương Gam                  110
22 Địa liền Gam                  618
23 Đỗ trọng Gam                  300
24 Độc hoạt Gam                  400
25 Đương quy (Toàn quy) Gam                  750
26 Hà thủ ô đỏ Gam                  310
27 Hạnh nhân Gam                  293
28 Hậu phác nam Gam                  108
29 Hoài sơn Gam                  200
30 Hoàng bá Gam                  293
31 Hoàng cầm Gam                  550
32 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Gam                  490
33 Hoè hoa Gam                  500
34 Hồng hoa Gam              1,200
35 Hương phụ Gam                  250
36 Huyết giác Gam                  200
37 Kê huyết đằng Gam                    75
38 Khiếm thực Gam                  450
39 Khương hoàng/Uất kim Gam                  198
40 Khương hoạt Gam              2,090
41 Kim anh Gam                  251
42 Kim ngân hoa Gam              1,120
43 Lạc tiên Gam                  125
44 Liên kiều Gam                  410
45 Liên nhục Gam                  280
46 Long nhãn Gam                  378
47 Lục thần khúc Gam                  195
48 Mạch môn Gam                  700
49 Mạn kinh tử Gam                  159
50 Mộc hương Gam                  200
51 Mộc thông Gam                  125
52 Nga truật Gam                    54
53 Ngô thù du Gam                  368
54 Ngũ gia bì chân chim Gam                  126
55 Ngũ vị tử Gam                  483
56 Ngưu tất Gam                  400
57 Nhân trần Gam                    30
58 Nhục đậu khấu Gam              1,320
59 Ô tặc cốt Gam                  280
60 Phòng phong Gam              1,364
61 Phụ tử Gam                  680
62 Phục thần Gam                  350
63 Quế chi Gam                  115
64 Quế nhục Gam                  135
65 Sa nhân Gam                  587
66 Sa sâm Gam                  514
67 Sài hồ Gam                  776
68 Sinh địa Gam                  410
69 Sơn thù Gam                  314
70 Sơn tra Gam                  200
71 Tân di Gam                  272
72 Tần giao Gam              1,400
73 Tang chi Gam                  190
74 Tang ký sinh Gam                  151
75 Táo nhân Gam              1,200
76 Tế tân Gam              1,000
77 Thạch hộc Gam                  377
78 Thạch xương bồ Gam                  300
79 Thăng ma Gam                  420
80 Thảo quả Gam                  337
81 Thảo quyết minh Gam                  105
82 Thiên ma Gam              1,250
83 Thiên niên kiện Gam                  300
84 Thổ phục linh Gam                  200
85 Thông thảo Gam                  841
86 Thục địa Gam                  290
87 Thương truật Gam                  900
88 Tô mộc Gam                  172
89 Trạch tả Gam                    25
90 Trần bì Gam                    93
91 Tri mẫu Gam                  272
92 Tục đoạn Gam                  500
93 Tỳ giải Gam                  210
94 Uy linh tiên Gam                  590
95 Viễn chí Gam                  860
96 Xa tiền tử Gam                  251
97 Xích thược Gam                  398
98 Xuyên bối mẫu Gam              1,850
99 Xuyên khung Gam                  500
100 Ý dĩ Gam                  240