Trang chủ » ĐẶT LỊCH KHÁM (ÁP DỤNG KHÁM GIÁO SƯ, KHÁM DỊCH VỤ)

ĐẶT LỊCH KHÁM (ÁP DỤNG KHÁM GIÁO SƯ, KHÁM DỊCH VỤ)

29/11/2018

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, bệnh viện triển khai dịch vụ đặt lịch khám trực tuyến.

Vui lòng liên hệ: 0383 569 888 (Vào giờ hành chính).

Hoặc đăng ký trực tiếp trên Website: https://benhviencuadong.vn/dat-lich-kham/.

Đăng ký trực tiếp trên Facebook: https://www.facebook.com/benhviencuadong/.

 

Bình luận

Tin liên quan