Y BÁC SỸ Khoa nội tổng hợp - Khoa nội tim mạch

Nguyễn Xuân Dũng
   Nguyễn Xuân Dũng
 • Sinh ngày: 10/9/1955
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: BSCK I Hồi sức cấp cứu
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác sỹ chuyên khoa 1
  - Giám Đốc Bệnh Viện
Nguyễn Thị Hiển
  Nguyễn Thị Hiển
 • Sinh ngày: 03/8/1950
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Lê Thị Nguyệt
  Lê Thị Nguyệt
 • Sinh ngày: 18/8/1954
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Trưởng Khoa Nội 2
Nguyễn Thị Hiền
  Nguyễn Thị Hiền
 • Sinh ngày: 03/8/1950
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Trần Thị Bích Chinh
  Trần Thị Bích Chinh
 • Sinh ngày: 14/02/1954
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC: