Y BÁC SỸ Khoa ngoại - chấn thương - phòng oxy cao áp

Nguyễn Trọng Hùng
    Nguyễn Trọng Hùng
  • Sinh ngày: 28/12/1985
  • Địa chỉ:
  • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Nguyễn Mạnh Phan
    Nguyễn Mạnh Phan
  • Sinh ngày: 01/01/1953
  • Địa chỉ:
  • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC: